Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO

Wiadomości

drobne ogłoszenia lokalne

drobne ogłoszenia lokalne

Opisy stanowisk pracy

Opisy stanowisk pracy.....

drobne / lokalne ogłoszenia

Interview jest formą dialogu, podczas którego pracodawca dokonuje wyboru osób na przyszłych pracowników, zaś sam kandydat decyduje czy dana oferta odpowiada jego oczekiwaniom.


 
Rozmowa kwalifikacyjna umożliwia:
 


kandydatowi - prezentację umiejętności i kwalifikacji na wakatowe stanowisko,
osobie rekrutującej - przedstawienie zarysu obowiązków i zebranie informacji kandydacie.
 
Sukces rozmowy kwalifikacyjnej zależy w dużej mierze od wrażenia, jakie zrobimy na pracodawcy. Poszukiwany jest pracownik, który przyniesie korzyści firmie, posiadający umiejętności odpowiadające danemu stanowisku. Podczas rozmowy kandydat musi za wszelką ceną przekonać pracodawcę, że to właśnie on spełnia jego oczekiwania.
Rozmowa kwalifikacyjna jest niewątpliwie ważnym doświadczeniem podczas poszukiwania pracy. Odpowiednie przygotowanie pozwoli opanować zdenerwowanie oraz zaprezentować się w jak najlepszym świetle.  
PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
 
Przeanalizuj wysłane dokumenty aplikacyjne
 
Przed rozmową trzeba jeszcze raz przejrzeć dokumenty aplikacyjne. Rozmowa kwalifikacyjna najczęściej bazuje na dokumentach aplikacyjnych, czyli na informacjach zawartych w CV i liście motywacyjnym. Dlatego też trzeba mieć świadomość tego wszystkiego co zostało zamieszczone w tych dokumentach. Oczywiście nie trzeba chyba wspominać, co się stanie, jeśli zapomnimy jakie dokumenty wysłaliśmy i co gorsze, na jakie stanowisko...
 Co warto sprawdzić?

 
 
Zbierz informacje o firmie
 
 
Warto zebrać informacje dot. działalności i branży danej firmy, ponieważ dobre rozeznanie może zrobić korzystne wrażenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jeżeli chcesz zabłysnąć przed pracodawcą wiedzą na temat jego firmy. Wykorzystując prasę, Internet i foldery firmowe
 


Postaraj się znaleźć odpowiedzi na podane pytania  
Zbierz informacje o stanowisku
 
Wykorzystując informację zawarte w ogłoszeniu, na stronie internetowej, od osób zatrudnionych w firmie postaraj się zebrać wiadomości o stanowisku pracy.
 

Postaraj się znaleźć odpowiedzi na te pytania
 
 
Przeprowadź analizę własnej osoby pod kątem określonego stanowiska
 
 
Spróbuj sam siebie krytycznie ocenić. Najlepiej sporządzić listę doświadczeń zawodowych i zdobytych umiejętności w oparciu o CV i list motywacyjny, wypisać swoje mocne i słabe strony i przeprowadzić analizę własnych możliwości.
 

Postaraj się znaleźć odpowiedzi na te pytania
 
O co może zapytać pracodawca?
 
Przed rozmową musisz zastanowić się które obszary związane z Twoimi kwalifikacjami czy doświadczeniem mogą zostać poruszone w trakcie rozmowy, które kwestie z życiorysu mogą wymagać wyjaśnienia. Przykładowe pytania które mogą pojawić się w trakcie rozmowy znajdziesz w kolejnym artykule umieszczonym na naszej stronie.
 


Postaraj się znaleźć odpowiedzi na te pytania
 
Zapamiętaj dane osoby, która będzie prowadzić interview
 
Koniecznie zapamiętaj imię i nazwisko osoby, z którą odbywać będzie się spotkanie. Dowiedz się jakie zajmuje stanowisko, staraj się też nie przekręcić danych tej osoby.
 
Zanotuj informacje o spotkaniu

Na rozmowę kwalifikacyjną nie możesz się spóźnić. Musisz wcześniej wiedzieć w jakim miejscu ma odbywać się spotkanie, jak dotrzeć do firmy, jak długo będzie ono trwało, jaki będzie miało charakter.  
PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
 
Pierwsze wrażenie
 
Osoba, która prowadzi rozmowę ma zwykle niewiele czasu i małą ilość informacji na podjęcie właściwej decyzji. Na przebieg spotkania z pracodawcą często duży wpływ mają pierwsze minuty, które decydują o wrażeniu jakie wywrzemy na rozmówcy. Efekt pierwszego wrażenie związany jest zarówno z naszym wyglądem, zapachem, zachowaniem, ale także z mimiką oraz tonem głosu. Pozytywne pierwsze wrażenie jest kluczowe dla naszego sukcesu. Każdy z nas musi mieć świadomość tego, że zanim wypowiemy pierwsze słowo, już zaczynamy przekazywać o sobie informacje. Sygnały płynące z naszego ciała a nawet sposób podejścia i przywitania świadczą o posiadaniu określonych cech psychologicznych. Rozmowa kwalifikacyjna jest z pewnością sytuacją, w której chcielibyśmy jak najlepiej zapanować nad naszymi emocjami i reakcjami. Oczywiście jest to możliwe, jednak wymaga dobrego przygotowania i pracy nad sobą.  
Język ciała
 
Sygnały poza słowne to niezwykle skuteczne narzędzie pozwalające na ocenę kandydata. Zdaniem specjalistów tylko 7% informacji jest przekazywana przez słowa. Natomiast aż 37% wpływu na to co chcemy przekazać ma głos i jego modulacja (intonacja, akcent, szybkość mówienia). Jednak najwięcej informacji bo aż 56% człowiek przekazuje poprzez ?mowę ciała? czyli swoje ruchy, gesty, sposób chodzenia.
Gesty, sposób poruszania się, siedzenia, patrzenia, potakiwanie, mówią o Twoim stosunku do rozmówcy. Opanowując mowę swojego ciała można wysyłać pozytywne sygnały np.: utrzymywanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą świadczy o zainteresowaniu i uważnym słuchaniu, potakiwanie głową czy akceptujący uśmiech mówią o zaangażowaniu w rozmowę.
Najbardziej ekspresywną częścią ciała jest twarz, niezliczona ilość min wyrażać może między innymi nasze: zadowolenie, zakłopotanie, lek, wstyd, radość. Pamiętaj o tym wybierając się na rozmowę! Ważny również jest uśmiech oraz naturalna i otwarta postawa ciała. Nie bądź zgarbiony, skulony, ale nie zachowuj się także zbyt swobodnie. Nie rozglądaj się po bokach, nie wbijaj wzroku w podłogę staraj się utrzymywać kontakt wzrokowy z rozmówcą bez względu na to, kto mówi. Kontakt wzrokowy jest najważniejszym sposobem pozazmysłowej wymiany informacji. Może trwać od 25% do 100% czasu trwania rozmowy. Gdy sami mówimy, ograniczamy kontakt wzrokowy z odbiorcą, natomiast zwiększa się on znacznie, gdy słuchamy, co mówią inni. Zbyt długi kontakt wzrokowy może być odebrany jako chęć dominacji nad drugą osobą, podczas gdy zbyt krótki kontakt może oznaczać brak pewności siebie lub małe zainteresowanie rozmową.
Oprócz kontaktu wzrokowego również inne znaki na Twojej twarzy dają się łatwo rozpoznać i zinterpretować (np.: uniesiona brew, drgający podbródek, rozszerzone nozdrza, rumieńce itp...)
Sposób mówienia
 
Poza treścią jaką chcemy przekazać naszemu rozmówcy bardzo ważne jest również to, w jaki sposób to czynimy. Rozmowa kwalifikacyjna jest z pewnością stresującym wydarzeniem, jednak nie możemy dopuścić do tego aby zdenerwowanie wpłynęło na sposób naszego mówienia. Dlatego też:
 


Zastanawiaj się nad tym, co mówisz i organizuj treść swoich wypowiedzi;
Na pytania staraj się odpowiadać zwięźle, jasno i na temat;
Unikaj krótkich odpowiedzi - tak lub nie;
Postaraj się wyrażać gramatycznie;
Kontroluj głos, mów wyraźnie, staraj się nie jąkać.
Komunikacja
 
Od samego początku staraj się nawiązać komunikację z rozmówcą!
Rozmowa kwalifikacyjna to nie egzamin! Staraj się dbać o to, aby komunikaty przepływały w obie strony. Słuchaj uważnie, odbieraj przekazywane sygnały i odpowiadaj na nie. Nie bój się stawiania pytań ani formułowania własnych oczekiwań.
 
Wygląd zewnętrzny
 
Już dawno udowodniono, że ludziom atrakcyjnym fizycznie jesteśmy skłonni przypisywać więcej zalet niż osobom, którym natura poskąpiła urody. Dlatego musimy postarać się aby na rozmowie kwalifikacyjnej wyglądać ładnie i elegancko. Staranny i czysty ubiór niesie ze sobą przekaz, że kandydat poważnie traktuje ofertę pracy i odpowiednio się przygotował do spotkania. Lepiej wybierać ubrania w stonowanych kolorach, mało wyzywające. Nie można zapomnieć również o odpowiedniej fryzurze, zadbanych paznokciach i czystych butach. Na spotkanie należy przyjść odpowiednio wcześniej, aby przed wejściem doprowadzić do porządku np. rozwiane włosy.
Przykazania udanej rozmowy kwalifikacyjnej
 
Stając oko w oko z przyszłym pracodawcą, pamiętaj, iż masz do czynienia z człowiekiem, który potrafi wiele zrozumieć (np. zdenerwowanie), ale jednocześnie nie zapominaj, że będziesz przez niego oceniany. Dlatego musisz wiedzieć o kilku podstawowych zasadach, które pomogą Ci odpowiednio się zaprezentować. Więcej na ten temat w artykule:
 


Przykazania udanej rozmowy kwalifikacyjnej
 

Po rozmowie kwalifikacyjnej
 
Jeśli po rozmowie kwalifikacyjnej nie ma odpowiedzi w określonym czasie, możesz zadzwonić z pytaniem o podjętą decyzję, jednak nie rób tego za wcześnie i zbyt nachalnie.
Możesz także wysłać list po spotkaniu, którego celem będzie podziękowanie za zainteresowanie Twoją kandydaturą. Wysłanie takiego listu pomoże Ci po raz kolejny zwrócić na siebie uwagę pracodawcy. Podkreśl w nim swoją gotowość pracy w tej właśnie firmy oraz zaznacz korzyści, jakie firma odniesie zatrudniając właśnie Ciebie.
 
POWODZENIA !