Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Upomnienie z powodu nieuregulowanych płatności         ............................, dnia...............    Adresat: ......................................         Szanowny Panie,   wielokrotnie kontaktowaliśmy się telefonicznie w sprawie zaległych płatności:   Nr                    data                 kwota              pozycja (artykuł) ................            ...............            ...............            ........................ ...............            ..............            ..............            ........................   Niestety, dotychczas nie otrzymaliśmy żadnego gestu wskazującego na wolę współpracy w tej dziedzinie. Z tego powodu zmuszeni jesteśmy pozostać przy żądaniu natychmiastowego uregulowania zaległych płatności.     Z poważaniem,   ............................................ (podpis)     Załącznik:   Faktury....................