Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  W praktyce działy kadr posługują się różnymi technikami podczas rekrutacji. Nabór pracowników inaczej wygląda w kilkuosobowej firmie, a inaczej w dużych koncernach międzynarodowych, pewne kroki są jednak podobne.   Wybór konkretnych metod zależy od wielu czynników, przede wszystkim od:   Rodzaju i wielkości firmy; Stopnia sformalizowania firmy; Kultury organizacyjnej; Strategii personalnej przedsiębiorstwa; Środków finansowych przeznaczonych na rekrutację; Wymogów stawianych potencjalnemu pracownikowi; Liczby kandydatów; Wyboru badanych cech.  Najczęściej wykorzystywane techniki podczas rekrutacji:   Selekcja na podstawie dokumentacji kandydatów   CV i list motywacyjny kandydata starającego się o etat mają na współczesnym rynku pracy duże znaczenie, mogą bowiem otworzyć, albo zamknąć drzwi do dalszych etapów procesu rekrutacji i selekcji. Analiza dokumentów aplikacyjnych (pod względem wykształcenia, wiedzy, doświadczenia, umiejętności, itd...) ma na celu wyłonienie osób, które spełniają podstawowe wymagania danego stanowiska i przygotowanie listy kandydatów , z którymi warto się spotkać na rozmowie kwalifikacyjnej. Więcej szczegółów na ten temat znajdą Państwo poniżej:   Jak napisać CV Jak napisać list motywacyjny? Analiza dokumentów aplikacyjnych     Kwestionariusz osobowy   Coraz częściej wykorzystywanyjest gotowy kwestionariusz osobowy (zw. formularzem aplikacyjnym), który przedkłada się kandydatowi do wypełnienia. Niektóre firmy honorują go zamiast CV i listu motywacyjnego, inne traktują formularz aplikacyjny jako dodatkowe źródło informacji o kandydacie. Mogą to być formularze tradycyjne lub wypełniane za pomocą internetu. Przy wypełnianiu kwestionariusza warto maksymalnie podporządkować się jego formie, na wszystkie pytania odpowiadać konkretnie i wyczerpująco. Pozostawianie pytań bez odpowiedzi nie jest dobrze widziane. Podobnie dołączanie dokumentów, o które pracodawca nie prosi.  Rozmowa telefoniczna   Niektóre firmy stosują wstępną krótką rozmowę telefoniczną z kandydatem. Ma ona pomóc osobie rekrutującej podjąć decyzję o ewentualnym zaproszeniu kandydata na osobiste spotkanie z pracodawcą. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez telefon jest wykorzystywana wiec najczęściej na wstępnym etapie selekcji kandydatów. Zwykle po tę metodę sięgają działy personalne w większych firmach zatrudniających dużą ilością pracowników.   Rozmowa kwalifikacyjna telefoniczna prowadzona jest w przypadkach niższych rangą stanowisk, niezmiernie rzadko można spotkać taką metodę wstępnej selekcji podczas rekrutacji na wyższe stanowiska. Oczywiście na dalszych etapach rekrutacji konieczny jest bezpośredni kontakt z kandydatem, jeżeli tylko spełnia on wymogi określone podczas wstępnej selekcji prowadzonej drogą telefoniczną.   Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez telefon najczęściej kończy się po 20 - 30 minutach. Wszystko zależy od polityki danej firmy i charakteru stanowiska, na jakie aplikujemy. W przypadku wyższych stanowisk i mniejszych firm rozmowa może być dłuższa. Jednak rozmowa taka nie powinna przekraczać godziny zegarowej.     Rozmowa kwalifikacyjna przez telefon Pytania podczas kwalifikacyjnej rozmowy telefonicznej    Rozmowa kwalifikacyjna   Jest to najistotniejszy fragment procedury rekrutacyjnej. Celem rozmowy jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu, poszerzenie wiedzy o potencjalnym pracowniku, zweryfikowanie informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Pytania na rozmowie dotyczą najczęściej: przebiegu kariery zawodowej, kwalifikacji, osobowości i motywacji. W zależności od wagi stanowiska oraz rozwiązań rekrutacyjnych przyjętych w firmie rozmowę prowadzi jedna, dwie lub więcej osób. Interwiev jest niewątpliwie ważnym doświadczeniem w procesie poszukiwania pracy. Tylko odpowiednie przygotowanie umożliwi opanowanie zdenerwowania oraz zaprezentowanie się w najlepszym świetle.   Więcej szczegółów na ten temat znajdą Państwo poniżej:   Rozmowa kwalifikacyjna Przykazania udanej rozmowy kwalifikacyjnej Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? O co można zapytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Stresująca rozmowa kwalifikacyjna Rozmowa kwalifikacyjna za granicą  Testy rekrutacyjne   Celem testów wykorzystywanych podczas rekrutacji i selekcji jest sprawdzenie zdolności i cech charakteru kandydata niezbędnych na danym stanowisku. Do testów warto się przygotować, przypomnieć sobie najważniejsze wiadomości,  przećwiczyć słownictwo dotyczące prostych czynności związanych ze stanowiskiem, o które się ubiegamy. Z pewnością trudno przygotować się do testów osobowościowych, które mają zoobrazować stan osobowości kandydata. Testy posiadają limity czasowe. Ograniczenie to jest celowe, albowiem zmusza kandydata nie tylko do rozwiązywania testu, ale i do umiejętnego rozplanowania czasu. Więcej szczegółów na ten temat znajdą Państwo poniżej:   Testy psychologiczne wykorzystywane w procesie rekrutacji Testy Kompetencji   Najczęściej spotykane testy:   Testy psychologiczne badające m.in.:   zdolności logicznego myślenia, analizy i syntezy, kojarzenia, pamięci, szybkości rozwiązywania problemów (testy inteligencji) wymiar osobowości, temperament, zdolności adaptacyjne, odporność na stres (testy osobowości). motywację, zdolności przywódcze, umiejętności rozwiązywania konfliktów (testy predyspozycji psychicznych)   Testy umiejętności   Badają praktyczne umiejętności potrzebne do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Przedmiotem takiego testu może być znajomość czegoś uchwytnego i konkretnego, np. pisania na klawiaturze.   Testy merytoryczne   Weryfikują wiadomości niezbędne do wykonywania pracy z określonej branży. Najczęściej opracowywane są przez osoby będące ekspertami w danej dziedzinie.   Testy językowe   Sprawdzające stopień znajomości np.: języków obcych. Mogą to być testy pisemne lub/i ustne. UWAGA ! Jeśli chcesz sam siebie ocenić skorzystaj z naszych testów, Więcej szczegółów na ten temat znajdą Państwo poniżej:   Testy Kompetencji Testy psychologiczne wykorzystywane w procesie rekrutacji