Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Więcej szczegółów na temat referencji znajdą Państwo w kolejnym artykule Dlaczego warto zbierać referencje?     NAZWA FIRMYDANE ADRESOWEFIRMY REFERENCJE Dane personalne pracownika: ...........................................................................Okres zatrudnienia w danej firmie:...................................................................Zajmowane stanowisko:.....................................................................................Miejsce w hierarchii struktury organizacyjnej firmy: ...................................... Zakres odpowiedzialności zajmowanego stanowiska * .................................................................................* .................................................................................* .................................................................................* ................................................................................. Pan(i) ........................................ pracując w naszej firmie wykazał(a) się ogromnym doświadczeniem w zakresie ..........................................  a także głęboką wiedzą na temat ....................................... Pan(i) ......................................... jest osobą energiczną, komunikatywną, szybko odnajduje się w nowym otoczeniu i łatwo nawiązuję kontakty interpersonalne. Znakomicie odnajduje się zarówno w pracując samodzielnie, jak i w grupie. Jest osobą samodzielną, sumienną i bardzo zaangażowaną w pracę, która powierzone zadania wykonuje systematycznie a jednocześnie dokładnie. Pan(i) .......................................... potrafi pracować pod presją czasu, sprawdza się w sytuacjach stresowych, kiedy trzeba działać szybko zachowując spokój. Pan(i) ..................................... jest osobą ambitną, ciągle doskonalącą swoje umiejętności. Z łatwością przyswaja wiedzę, jest otwarty(a) na nowe wyzwania.  Pracując w naszej firmie skorzystał(a) z możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych kończąc studia podyplomowe z dziedziny....................................... oraz w następujące szkolenia: * .................................................................................* .................................................................................* .................................................................................* ................................................................................. Jako bezpośredni przełożony miałe(a)m okazję na bieżąco obserwować efekty codziennej pracy Pana(i) ......................... i z pełną odpowiedzialnością polecam go jako pracownika. Z pewnością  sprosta on(a) wielu ambitnym zadaniom i będzie w stanie spełnić oczekiwania najbardziej wymagającego pracodawcy. W razie potrzeby jestem otwarty(a) na dalsze szczegółowe pytania na temat pracownika.   Z poważaniem,       .............................      (data i podpis)