Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
  Kiedy mówimy o wypadku przy pracy? Definicja wypadku przy pracy głosi, że jest to nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w związku z pracą, powodujące uraz lub śmierć. Wypadek może być zakwalifikowany jako wypadek przy pracy tylko wówczas, jeśli nastąpił w okresie, w którym pracownik podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu. Po zaistnieniu wypadku przy pracy ubezpieczonemu przysługują określone świadczenia O wypadku przy pracy mówimy, gdy spełnione zostaną jednocześnie poniższe warunki:   wypadek ma charakter nagły; wypadek spowodowane jest przyczyną zewnętrzną; wypadek nastąpił w związku z pracą; wypadek spowodował uraz lub śmierć.    Rodzaje wypadków przy pracy   Śmiertelny wypadek przy pracy Jest to wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć poszkodowanego w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku (art. 3 ust. 4 ustawy wypadkowej). Zbiorowy wypadek przy pracy Jest to wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby (art. 3 ust. 6 ustawy wypadkowej). Ciężki wypadek przy pracy Jest to wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzorku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała (art. 3 ust, 5 ustawy wypadkowej).   Czasowa niezdolność do pracy Czasowa niezdolność do pracy związana z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową może być nieraz utożsamiana z urazem, ponieważ za uraz przyjmuje się:   uszkodzenie tkanek ciała; inne uszkodzenie narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego   Jeżeli czasowa niezdolność do pracy pozostaje w związku z wypadkiem przy pracy, musi zaistnieć jedna z wymienionych wyżej przesłanek. Stan niezdolności do pracy wynikać powinien z uszkodzenia tkanek ciała lub uszkodzenia narządów człowieka na skutek działania czynnika zewnętrznego lub wewnętrznego. Jeżeli zaś niezdolność do pracy jest związana z uszkodzeniem narządów na sskutek działania czynnika wewnętrznego, w takim przypadku czasowa niezdolność do pracy nie będzie pozostawać w związku z wypadkiem przy pracy, gdyż jest wynikiem działania czynnika tkwiącego w organizmie pracownika.