Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
  Zgodnie z przyjętą nowelizacją planuje się wydłużanie urlopu macierzyńskiego 2 tygodnie co dwa lata, począwszy od 2008r. W przyszłym roku mamy będąmogły liczyć na 20 tygodni urlopu na pierwsze dziecko. Docelowo kobietom będzie przysługiwać 26 tygodni urlopu na pierwsze dziecko i 39 tygodni np.na bliźniaki.   Urlop macierzyński a działalność gospodarcza   Osoby prowadzące firmy i rozliczające się kartą podatkową będą mogłyzawiesić działalność na okres do dziesięciu miesięcy. Na szczególneudogodnienia mogą liczyć osoby wychowujące małe lub chore dziecko. Tutajbędzie istnieć możliwość nawet 3 letniej przerwy w działalności, jednak niedłuższej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Opieka nadniepełnosprawnym dzieckiem będzie mogła być sprawowana do jego 18 rokużycia.    Odpisy od podatku dochodowego   Nowelizacja przewiduje także zwiększenie wysokości odpisu od podatku dochodowego dla osób wychowujących dzieci. Podatnicy będą mogli odliczyć do572 zł na każde dziecko. Jest to duża ulga w stosunku do obecnych 120 zł.Nowelizacja przewiduje, że wyższą kwotę będzie można odpisać od podatkunależnego już za 2007r.   Przyzakładowe żlobki i przedszkola   Rząd planuje także ułatwienia dla firm i zakładów organizujących w swoich siedzibach przy zakładowe żłobki i przedszkola. Takie inicjatywy będzie można realizować z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracownicy z koleibędą mogli ubiegać się o refundację z ZFŚS opłat z tytułu pobytu dziecka w żłobku lub w przedszkolu.