Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
  Kierownik lub dyrektor też może złożyć wypowiedzenie   Składając wypowiedzenie warto na każdym szczeblu zostawić po sobie doskonałe wrażenie. A przełożony, który poczuwa się do obowiązku delikatnego przekazania informacji swoim podwładnym może liczyć na ich lojalność i solidarność. Podobnie jak z informowanie przełożonego, tak i informowanie podwładnych o wymówieniu wiąże się z pewnymi kanonami postępowania.   Jak poinformować podległych pracowników o zmianie pracy?   Należy pamiętać o zapewnieniu komfortowej atmosfery podczas spotkania z podwładnymi. Trzeba, więc zadbać o wybór odpowiedniego czasu i miejsca. Nie jest praktykowane informowanie każdego z osobna, jednakże nie powinno się to odbywać również na forum publicznym. Podwładni powinni się dowiedzieć o tej informacji od zwalniającego się kierownika we własnym zamkniętym gronie. Należy to zrobić w miarę szybko od poinformowania przełożonego, żeby uniknąć plotek. To najgorszy scenariusz, kiedy pracownicy dowiadują się o odejściu swojego lidera od osób trzecich i nie do końca wiedzą, czy to prawda.   Podsumowanie współpracy   Po poinformowaniu o złożenia wypowiedzenia należy pamiętać o podsumowaniu pracy. Zespołu i przygotowaniu danych do przekazania następcy. Kierownik powinien wypisać sukcesy zespołu, nie zapominając też o porażkach. Należy również podkreślić, w czym zespół jest dobry, a co należałoby jeszcze poprawić.   Informacja zwrotna o podwładnych   Dobrą cechą odchodzącego szefa jest wyróżnienie cech swoich podwładnych osobie, która przejmuje od niego obowiązki.. Nikt tak dobrze nie zna zespołu pracowników jak jego kierownik. W euforii związanej z odejściem do nowej pracy, być może związanej z awansem, kierownik nie powinien zapominać o swoich podwładnych. Powinien on wypisać sukcesy poszczególnych pracowników, ich porażki, jakie kroki podjęli, żeby naprawić błędy.. Należy również podkreślić, dobre cechy pracowników, które należy stymulować ,oraz te obszary, które należałoby jeszcze poprawić.   Trzeba dodać otuchy zespołowi   Kierownik informację zwrotną skrzydeł poszczególnych pracownikach powinien skrzydeł również przekazać żegnając się z zespołem. To pracownikom skrzydeł w niewątpliwi trudnym dla nich okresie. Stają przed faktem zmiany szefa. Obecnego przełożonego zdążyli już poznać i oswoić. Wiedzieli, jakie ma oczekiwania, co należy poprawić i z czym nie można się wychylać. Teraz stoją przed jedną niewiadomą, co będzie dalej? Nie wiedzą, bowiem co ich czeka, kto będzie ich szefem, jaka będzie jego polityka wobec firmy czy zespołu lub, jakie będzie mieć plany kadrowe.   Plan obowiązków zespołu w okresie wypowiedzenia kierownika   W okresie wypowiedzenia, kiedy opadną pierwsze emocje, zespół powinien się wziąć ostro do pracy. Dobry kierownik powinien tak zaplanować pracę podwładnych, aby pomogli mu rozliczyć się z obowiązków, wykonanych projektów zanim skończy się okres wypowiedzenia.   Przedstawienie następcy lub zastępcy pełniącego obowiązki kierownika   Jeżeli wiadomo, kto zastąpi odchodzącego kierownika, trzeba go jak najszybciej przedstawić zespołowi. Najlepiej, jeśli zrobi to odchodzący kierownik, przedstawiając swojego następcę. Często na stanowisko kierownika awansowany jest zastępca, a wiec osoba znana w zespole. Jeżeli nie ma wyznaczonego następcy do czasu wyłonienia nowego kierownika jego rolę pełni zastępca.   Informacja o planach zawodowych   Na zakończenie spotkania informującego o odejściu z pracy, kierownik może poinformować podwładnych o dalszych swoich planach zawodowych. Tak naprawdę jest to kwestia bardzo indywidualna.   Pożegnanie z pracownikami   W dobrym tonie jest zorganizowanie spotkania pożegnalnego przez odchodzącego kierownika. Jeżeli zespół pracowników darzył go sympatią takie spotkanie może być również przygotowane jako niespodzianka prze podwładnych   Kierownik też powinien odejść z klasą   Nie zawsze kierownik odchodzi w dobrej atmosferze i z własnej woli Niekiedy wybiera między dyscyplinarką a rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron. Warto jednak pamiętać, żeby odejść w dobrym stylu i pozostać mimo wszystko uczciwym i lojalnym pracownikiem do końca. Pamiętając o tym nie powinno się  zachęcać innych do odejścia, czyli podkradać zespól do nowego pracodawcy czy zniechęcać do pracy. Podobnie też nie należy przekreślać pracy zespołu w złości, np.: zatajając pewne dokumenty, efekty pracy.