Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
  Strach przed poinformowaniem pracodawcy o ciąży?   Prawie każda pracująca kobieta obawia się momentu, w którym poinformuje pracodawcę o tym, że spodziewa się dziecka. Strach ten może mieć wiele przyczyn. Najczęściej kobiety w ciąży obawiają się utraty pracy lub też przesunięcia na inne stanowisko pracy. Całkiem niesłusznie, bowiem Kodeks Pracy zapewnia kobietom w ciąży szczególną ochronę, przede wszystkim właśnie przed zagrożeniem utraty pracy.   Przywileje pracownicze przysługują każdej pracującej kobiecie i pracodawca ma obowiązek ich przestrzegać. Warto poznać, jakie prawa przysługują przyszłym mamom, nawet, jeśli się dopiero planuje dziecko. Dzięki temu strach przed poinformowaniem pracodawcy o ciąży powinien zniknąć. Dlatego warto wiedzieć, że poinformowanie pracodawcy o ciąży daje nam wiele uprawnień.   Kiedy poinformować pracodawcę o ciąży?   Kobieta powinna poinformować swojego przełożonego o tym , że spodziewa się dziecka jak najszybciej i to z kilku względów. Przede wszystkim, dlatego, że w ciąży przysługują jej różne przywileje, z których będzie mogła zacząć swobodnie korzystać po udokumentowaniu stanu ciąży na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Udogodnienia dla kobiet ciężarnych nie dopuszczają, między innymi możliwości pracy w trudnych dla niej warunkach, zagrażających jej zdrowiu.   Wiadomo, że informacja o ciąży oznacza nieobecność kobiety w miejscu pracy przez kilka a nawet kilkanaście miesięcy/ Ponadto im szybciej kobieta poinformuje przełożonych o swoim stanie, tym szybciej będzie można przeorganizować pracę w danym zespole. Jak poinformować pracodawcę o ciąży?Każda przyszła mama może korzystać z przywilejów pracowniczych gwarantowanych przez Kodeks pracy pod warunkiem udokumentowania ciąży Stan ciąży powinien być jednak stwierdzony na podstawie dostarczonego do pracodawcy zaświadczenia lekarskiego.UWAGA! Nie wystarczy, zatem poinformować pracodawcę ustne o ciąży, chociaż można go w ten sposób uprzedzić. Oficjalne zgłoszenie pracownicy jako ciężarnej i co najważniejsze ? możliwość korzystania przez nią z przywilejów przewidzianych przez Kodeks Pracy następuje dopiero w momencie udokumentowania ciąży poprzez dostarczenie pisemnego zaświadczenia lekarskiego   Jak wykazać pracodawcy stan ciąży, czyli jak powinno wyglądać zaświadczenie lekarskie o ciąży?   Zaświadczenie to przewidziane według art. 185 § 1 k.p. nie ma wymaganej specjalnej formy, jedyny warunek, jaki musi spełniać, to musi być wystawiony przez lekarza i zawierać oświadczenie o ciąży pracownicy. Nie musi to być lekarz ginekolog, równie dobrze może być lekarz rodzinny, internista czy lekarz każdej innej specjalizacji. Pracownica może przynieść zwolnienie L4 z powodu grypy, lecz wystarczy, że w tym zaświadczeniu jest informacja o jej ciąży, żeby uznać, że pracodawca otrzymał już informację o tym fakcie. Mówiąc inaczej można uznać, że pracodawca został powiadomiony o ciąży swojej pracownicy, jeżeli przedstawiła ona jakiekolwiek oświadczenie podpisane przez lekarza, w którym jest zawarta informacja o jej ciąży.   Czy na badania zlecone w związku z ciążą pracownica może otrzymać zwolnienie z pracy bez utraty wynagrodzenia?   Od chwili, kiedy pracodawca zostanie poinformowany o ciąży pracownicy pracodawca ma obowiązek udzielać ciężarnej zwolnień od pracy na wyznaczone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, w przypadku, gdy badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. (185 § 2 k.p.)Tak, jeśli badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą są zalecone przez lekarza i nie mogą być przeprowadzone poza godzinami czasu pracy. Za czas nieobecności w pracy z powodu takich badać lekarskich pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 185 § 2 k.p.).