Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
  Własna działalność gospodarcza   Jedną z możliwości jest własna działalność gospodarcza. I nie chodzi tu o prywatny, rodzinny biznes, tylko o pewien model zatrudnienia pracownika w takiej formie. Analizując tę form współpracy łatwo stwierdzić, że jest ona pod wieloma względami korzystna dla pracodawcy. Pracownik jest zatrudniany jako indywidualny podmiot i współpracuje z osobą/firmą zatrudniającą.   Zalety działalności gospodarczej dla pracodawcy   Brak składki ZUS płaconej przez pracodawcę   Najbardziej ewidentną korzyścią dla pracodawcy jest ucieczka od płacenia składki ZUS, która jest obowiązkowa w przypadku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę. Niektórzy pracodawcy dzięki w ten sposób uzyskanym oszczędnościom mogą podwyższyć wynagrodzenie pracownikowi, który prowadzi własną działalność gospodarczą.  Brak innych świadczeń pracowniczych   Pracodawca nie ma również obowiązku przestrzegania większości przepisów regulujących inne obowiązkowe świadcenia na rzecz pracownika takie, jak:   wynagradzanie za nadgodziny; wynagradzanie za zwolnienia lekarskie; obowiązkowe dni urlopu wypoczynkowego; obowiązkowe dni urlopu na żądanie.   Łatwość rozwiązania współpracy   Pracodawcę przy takiej formie współpracy nie obowiązuje również zachowanie jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia czy innej ochrony pracownika przed zwolnienie. . W takich przypadkach jak również w sytuacji nieszczęśliwego wypadku i konieczności przejścia na rentę, lub przy konieczności przejścia na wcześniejszą emeryturę pracownik nie jest chroniony przez swojego pracodawcę.   Wady działalności gospodarczej dla pracownika   Pracownik oprócz braku jakichkolwiek przywilejów pracowniczych zobowiązany jest przepisami prawa pracy do uiszczania za siebie comiesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne, a ze skarbówką rozliczać się jak przedsiębiorca (podatek 19%). Wśród dodatkowych obowiązków samodzielnej działalności gospodarczej znajduje się prowadzenie księgowości.   Dla pracownika własna działalność gospodarcza  może okazać się wysoce niekorzystna w obliczu ciąży i urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego   Zalety działalności gospodarczej dla pracownika   Wśród niewątpliwych zalet takiej współpracy należy wymienić większą swobodę i decyzyjność pracownika, możliwość włączania ponoszonych wydatków w koszt prowadzenie działalności gospodarczej. Umożliwia ona dużo skuteczniejszą naukę oraz szybsze doświadczenie w prowadzenie własnego biznesu. Daje również możliwość organizowania samodzielnie harmonogramu i czasu pracy. Wśród czynników podważających samodzielną działalność gospodarczą i jedynie współpracę z pracodawcą znajdują się:   pracodawca wyznacza czas i miejsce ?świadczonych usług"; acownik nie ponosi odpowiedzialności za wykonywane zadania i ryzyka gospodarczego