Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
  Od 1 stycznia 2004 roku zmieniły się zasady udzielania urlopów tym osobom, które podejmują pierwszy pracę. Nowelizacja ustawy jest bardzo korzystna dla początkujących pracowników, bo nie trzeba już czekać przez pół roku na pierwszy urlop, jak to dawniej bywało. Poza tym od 1 stycznia 2004 dla wielu pracowników został wydłużony urlop.   Kiedy pracownikowi należy się urlop w pierwszej pracy?   Art. 153 §1 Kodeksu pracy głosi, że od 1 stycznia 2004 głosi, że pracownik, który rozpoczyna swoją pierwszą pracę w danym roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Oznacza to, że pracownik zatrudniony po raz pierwszy ma prawo skorzystać z urlopu już po przepracowaniu pierwszego pełnego miesiąca. Należy jednak dobrze policzyć ile dni może wykorzystać. Każdy miesiąc pracy do 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego jaki należy się danemu pracownikowi   Wymiar urlopu   Wymiar urlopu pracownika zgodnie z normami UE jest równy liczbie:   20 dni ? jeśli okresy zatrudnienia zaliczane do wymiaru urlopu w sumie dają liczbę mniejszą niż 10 lat, 26 dni - okresy zatrudnienia zaliczane do wymiaru urlopu w sumie dają liczbę co najmniej 10 lat (albo wyższą).   To bardzo dobra wiadomość zwłaszcza dla świeżo zatrudnionych absolwentów, bowiem od wejścia do Unii Europejskiej podniesiono wysokość urlopu wypoczynkowego z 18 do 20 dni, ze względu na dostosowywanie polskich przepisów do norm unijnych. Dla osób z mniejszym doświadczeniem taka sytuacja jest więc bardzo korzystna.    Ile dni w praktyce przysługuje pracownikowi w pierwszej pracy?   Pracownikowi już po pierwszym miesiącu pracy przysługują dni wolne w ilości 1/12 wymiaru urlopu przysługujacemu danemu preacownikowi.   W praktyce nowo upieczony pracownik może wykorzystać 20 dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli wykonamy stosowne działania matematyczne, czyli podzielimy wymiar urlopu przez 12 otrzymamy po zaokrągleniu w pierwszym miesiącu liczbę dni urlopu 1,67 a w drugim miesiącu 1,67*2=3,33 dnia. Jak to rozumieć? Otóż ilość dni wolnych jest zaokrąglana do liczby całkowitej i odpowiednio pierwszy urlop w życiu wynosi zazwyczaj:   po 1 miesiącu pracy: 1,67 dnia - czyli 2 dni urlopu; po 2 miesiącu pracy: 1,67*2=3,33 dnia - czyli 3 dni urlopu; po 3 miesiącu pracy: 1,67*3=5 dni urlopu; po 4 miesiącu pracy: 1,67*4=6,67 dnia - czyli 7 dni urlopu; po 5 miesiącu pracy: 1,67*5=8,33 dnia - czyli 8 dni urlopu; po 6 miesiącu pracy: 1,67*6=10 dni urlopu; po 7 miesiącu pracy: 1,67*7=11,67 dnia - czyli 12 dni urlopu; po 8 miesiącu pracy: 1,67*8=13,33 dnia - czyli 13 dni urlopu; po 9 miesiącu pracy: 1,67*9=15 dni urlopu; po 10 miesiącu pracy: 1,67*10=16,67 dnia - czyli 17 dni urlopu; po 11 miesiącu pracy: 1,67*11=18,33 dnia - czyli 18 dni urlopu; po 12 miesiącu pracy: 1,67*12=20 dni urlopu.