Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Zasadnicza różnica polega na tym, że podanie ma krótszą formę i jest prośbą o przyjęcie do pracy na konkretne stanowisko. Natomiast list motywacyjny może być ogólną prezentacją kandydatury na pracownika danej firmy. Podanie o pracę składa się, podobnie jak list motywacyjny, z następujących elementów: 1. Dane kandydata oraz dataW prawym górnym rogu kartki należy umieścić dane: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, natomiast w lewym górnym rogu napisać aktualną datę i miejscowość. 2. AdresatPodanie zawsze kierować trzeba do konkretnej osoby. Należy podać jej imię, nazwisko, tytuł i dokładny adres firmy, bądź instytucji. 3. Forma zwrotuDobrze jest zwracać się "Szanowny Panie", "Szanowna Pani" następnie można podać nazwisko, bądź tytuł naukowy lub zawodowy np. Szanowny Panie Prezesie. 4. Zasadnicza częśćZasadnicza część składa się z trzech akapitów:Akapit 1 - Najlepiej rozpocząć zdaniem: "Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do pracy na stanowisko ............."  Akapit 2 - Tutaj możemy krótko napisać dlaczego czujemy się odpowiednim kandydatem na dane stanowisko. Jeżeli list motywacyjny zawiera te informacje, w tym akapicie można zamieścić zdanie: "Prośbę swą uzasadniam w liście motywacyjnym?. Akapit 3 - Zakończenie  to najczęściej standardowa formułka : "Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby" 5. ZakończenieKończymy formułą grzecznościową: "Z poważaniem" lub ? Z wyrazami szacunku?, nie zapominając o odręcznym podpisie. W lewym dolnym rogu zamieszczamy załączniki. Najczęściej popełniane błędy: * Nie powinno się pisać w nagłówku słowa podanie. * Adresując podanie nie stosuje się przyimka "Do..." (np. Do Prezesa firmy). * Dla potencjalnego pracodawcy nigdy nie składa się samego CV, ani też samego listu motywacyjnego, czy podania o pracę. Najlepiej złożyć wszystkie trzy dokumenty, włożone w papierową teczkę, ewentualnie CV z listem motywacyjnym.