Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Kto może założyć spółdzielnię socjalną? Spółdzielnię socjalną (SS) może być założona przez osobę bezrobotną, niepełnosprawną, a także osoby, które nabyły prawo do świadczenia emerytalnego. Może ona liczyć nie mniej niż 5 i nie więcej niż 50 członków. Założenie SS wymaga rejestracji w sądzie. Zamiast kapitału Każdy z założycieli spółdzielni socjalnej w ramach pomocy otrzyma z urzędu pracy 300 krotność średniej krajowej, a osoby przystępujące do SS w późniejszym terminie 200% średniej krajowej. Dodatkowo każda ze spółdzielni otrzyma od Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Spółdzielczości Lokalnej 15 tysięcy złotych. Struktura spóldzielni socjalnej W zależności do liczby członków, różna jest jej struktura. W spółdzielniach, w których liczba członków nie przekracza 15, nie powołuje się rady nadzorczej, a zadania wykonywane są przez walne zgromadzenie. Prawo kontroli poczynań spółdzielni przysługuje natomiast wszystkim jej członkom. Nazwa Nowopowstająca spółdzielnia obowiązkowo musi mieć w swojej nazwie sformułowanie ?spółdzielnia socjalna?. Prowadzi ona działalność na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego.Zasady funkcjonowania Podstawową zasadą funkcjonowania spółdzielni jest prowadzenie działalności nie nastawionej na zysk, a całość nadwyżki bilansowej przeznaczana jest na fundusz zasobowy spółdzielni. Wynagrodzenie Wynagrodzenie członków spółdzielni nie może przekraczać dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Koszty Spółdzielnia socjalna zwolniona jest od kosztów związanych z opłatami sądowymi, skarbowymi oraz od podatku od czynności cywilnoprawnych. Powstała już jedna z pierwszych spółdzielni socjalnych. Założyli ją bezrobotni z Miłkowa (woj. śląskie). Ich projekt to otworzenie sieci barów mlecznych, w których zatrudnienie znajdą inni bezrobotni. Bary mają serwować tanie i smaczne jedzenie, bazujące głównie na produktach mlecznych.