Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
zobacz też: Praca-PORADNIK Zasiłki dla bezrobotnych Nowe programy pomocy bezrobotnym Program szkoleń i staży dla bezrobotnej młodzieży Ustawa o promocji zatrudnienia Szansa dla bezrobotnych? Spada poziom bezrobocia w Łodzi Szkolenia dla bezrobotnych w Poznaniu W Łodzi coraz bardziej odczuwalne są efekty rosnącej gospodarki i rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecnie w tym mieście jest 56 tysięcy osób poszukujących pracy, natomiast w zeszłym roku było ich 63 tysiące, co oznacza spadek bezrobocia z 18,7% do 17,5%. Poprawę sytuacji na rynku pracy widać jeszcze bardziej, jeżeli weźmie się pod uwagę całe województwo łódzkie, gdzie liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych zmniejszyła się w ciągu roku z 222 do 203 tysięcy. Zmiany na łódzkim rynku pracy wynikają z rozwoju całego województwa i firm znajdujących się na jego terenie. Przedsiębiorstwa oferują szerszy zakres usług, sprzedają więcej towarów, a co za tym idzie tworzą nowe miejsca pracy i zatrudniają więcej pracowników. Do poprawy sytuacji przyczynia się także niższa stawka podatku dochodowego od firm, wynosi ona teraz 19%. Przedsiębiorstwa wspierane są także przez Wojewódzki Urząd Pracy, który przekazuje im coraz więcej środków z funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy. Ostatnio procesy rekrutacyjne na szeroką skalę prowadzą zagraniczni inwestorzy: Gillette, Indesit, Sonoco, a także BSH (Bosch i Siemens). Wiele osób znalazło pracę przy budowie autostrady. Poprawa sytuacji na łódzkim rynku pracy spowodowana jest także częstszym zakładaniem własnego biznesu przez łodzian. W zeszłym roku swoją firmę otworzyło tylko 422 osób, natomiast od stycznia tego roku do chwili obecnej powstało aż 800 nowych podmiotów gospodarczych. Inną przyczyną spadku bezrobocia na tym terenie są wyjazdy do pracy za granicę.