Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Efektywnie rozplanowane i wykonywane w czasie pracy zajęcia nie powinny zwielokrotniać zwykłemu pracownikowi liczby godzin spędzonych w miejscu pracy. Właściwie zaplanowane stanowisko rzadko wymaga nadgodzin. Wciąż jednak dowiadujemy się, że ilość czasu spędzonego przez przeciętnego Polaka w pracy stale się zwiększa. Spora część pracowników może być faktycznie zarzucona obowiązkami, jednak większość z nich marnuje cenne godziny na zupełnie zbędne czynności. Jest to zjawisko niekorzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Jaka jest przyczyna takiej sytuacji? Powody marnotrawienia czasu w pracy Często winą za takie zjawisko w miejscu pracy obarcza się personel kierowniczy firmy. Uważa się, że szefowie niedostatecznie jasno wytyczają zadania w przedsiębiorstwie. Często kładą nacisk na sprawy zupełnie błahe, lekceważąc te naprawdę istotne. Często też nie potrafią umiejętnie delegować uprawnień na wybranych pracowników. Poza tym, jeśli pracodawcy poświęcają dużo czasu na pracę w swym biurze, to prawdopodobnie będą wymagać tego samego od swych podwładnych. W związku z tym, pracownik będzie obawiał się opuścić firmę przed swym szefem. Coraz częstszym warunkiem przyjęcia do pracy jest bezwarunkowa dyspozycyjność. Tak obrana kultura firmy znacznie obniża efektywność pracowników. Zwykle zmęczony całodniowymi obowiązkami personel, by zapełnić czas do wyjścia szefa zajmuje się zupełnie zbędnymi, mało twórczymi czynnościami. Przejrzyjmy się najczęściej popełnianym przez pracowników błędom, które przedłużają czas pracy. Co nas najbardziej dekoncentruje podczas wykonywania obowiązków? Chociażby kilkunastokrotne spoglądanie w ciągu dnia na zawartość skrzynki poczty elektronicznej znacznie wydłuża czas wykonywania obowiązków i przede wszystkim dekoncentruje. Podobnie rzecz się ma z ciągłymi rozmowami ze współpracownikami podczas pracy. Powodują one ciągłe rozkojarzenie rozmówców, a co za tym idzie niedokładne wykonywanie obowiązków lub przedłużenie czasu przeznaczonego na nie. Warto się zastanowić, czy nie lepiej w ciszy wykonać swe zadania i poświęcić marnotrawiony czas na pogawędkę ze znajomymi podczas jednej dłuższej, przeznaczonej ku temu przerwy. Warto także skupić się na tyle podczas pracy, by wykonywać ją aktywnie. Trzeba postarać się zniwelować myślenie o innych problemach, a skupić się na jednej wykonywanej właśnie czynności. Warto również ową czynność polubić, zaakceptować, by wykonywać ją dobrze. Zadania wzbudzające niechęć pracownika są, bowiem wykonywane przez niego odruchowo i niedbale Musimy także mieć świadomość, że tempo wypełniania niektórych obowiązków przez naszych współpracowników, zależy także od nas. Źle i długo wykonywane zadania przez jednego z pracowników, spowalniają także obowiązki wypełniane przez innych. Szanując swój czas, szanujemy również czas innych osób.Koncentracja najważniejsza... Przez efektywne wypełnianie obowiązków rozumiemy szybkie i solidne ich wykonanie, w jak najkrótszym czasie. By tego dokonać, niezbędna jest maksymalna koncentracja nad wykonywanymi czynnościami. Niestety organizm człowieka nie jest w stanie utrzymać bez przerwy takiej mobilizacji intelektualnej. Pracownik potrzebuje, więc odpoczynku, żeby pracować wydajnie. Poza tym należy pamiętać, że organizm człowieka ma określone pory dnia, w których stać go na najwyższy wysiłek i momenty, kiedy jego wydolność znacznie się zmniejsza. Pracownik jest również narażony na szereg czynników zewnętrznych i wewnętrznych, dekoncentrujących i zarazem ? przedłużających czas wykonania powierzonych mu zadań. Są to przede wszystkim hałas w najbliższym otoczeniu, niewłaściwie oświetlone pomieszczenie, w którym pracujemy, etc. Do wewnętrznych zaliczmy także złe samopoczucie pracownika oraz jego przemęczenie psychiczne. By pracować efektywnie trzeba stale je neutralizować. Warto szczególnie położyć nacisk na niwelowanie stresu podczas pracy. Jest on spowodowany często nie wywiązywaniem się w określonym terminie z powierzonych zadań. W konsekwencji stres powoduje stany rozdrażnienia i napięcia. Zbyt długie przebywanie w stresie nie służy efektywnej pracy, a nawet może być powodem dość poważnych schorzeń, np. wypalenia zawodowego. Warto, więc przeanalizować, kiedy stać nas najlepszą koncentrację i znaleźć odpowiedź na pytanie, co nas najbardziej rozprasza. Dzięki temu będziemy mogli lepiej i bardziej efektywnie zorganizować czas pracy. Właściwy plan dnia Mózg człowieka stać na największy wysiłek w godzinach porannych. Na ciężkie prace powinno się przeznaczyć czas pomiędzy godziną 9 a 14. W przerwie pomiędzy zajęciami warto zjeść lekki posiłek, który dostarczy niezbędnych węglowodanów do kolejnych intelektualnych zmagań. Najgorsze chwile dla aktywności organizmu przypadają pomiędzy godziną 14 a 16 i powinny być przeznaczone na lżejsze czynności. Warto ustalić własny plan pracy, uwzględniający nasze osobiste predyspozycje i możliwości. Plan taki pomoże poradzić sobie z natłokiem zadań i umożliwi ustalenie kolejności ich wykonywania. W całodziennym harmonogramie zajęć warto sobie wygospodarować godzinę, by być gotowym na nieoczekiwane polecenia szefa. Oczywiście podczas pracy należy sobie robić krótkie, kilkuminutowe przerwy. Nie dostarczą one nam jednak odpoczynku, a jedynie chwilowe oderwanie. Znacznie lepiej na samopoczucie wpływa krótki spacer na świeżym powietrzu. Dla tych zaś, których charakter pracy na to nie pozwala, polecamy przynajmniej wyprostowanie zmęczonych pleców. Przyjęcie na parę chwil postawy stojącej sprzyja lepszemu dotlenieniu mózgu, a co za tym idzie dostarcza nowej porcji energii. Rodzina Co sprzyja dobremu rozplanowaniu czasu pracy? Otóż...rodzina. Udane życie osobiste, bowiem na tyle mocno mobilizuje pracownika, że śpiesząc się do domowych pieleszy, wykonuje on sprawnie i solidnie powierzone mu zadania. Nie traci tym samym niepotrzebnie czasu na zbędne czynności. Obserwacje dowodzą, że życie zawodowe oraz prywatne pracownika są ściśle ze sobą powiązane i tylko ich zintegrowanie może usprawnić wykonywanie przez niego obowiązków. Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się zagadnieniu równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym personelu. Pracownik przemęczony, obciążony ponad normę, pracujący nieustannie w stresie nie jest efektywny na tyle, by sprostać oczekiwaniom pracodawcy. Nieprawidłowe relacje pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym mają negatywny wpływ na obie dziedziny życia. Celem dobrego szefa powinno być, więc zadbanie o odpowiednią integrację celów firmy z celami zatrudnionego. Jest to jeden z podstawowych warunków dobrego działania przedsiębiorstwa. Coraz więcej programów szkoleniowych powstaje na zlecenie właścicieli przedsiębiorstw, którym zależy na dobrym wykorzystaniu czasu pracy. Inicjatywa ta ma być istotnym elementem budowania nowej kultury organizacyjnej firm, opartej na wzajemnym poszanowaniu i lojalności pracowników.