Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Powrócimy do niego później. Na tym etapie rozważań warto jeszcze pozyskać jak najwięcej informacji z przytoczonego poprzednio przykładu oraz odwołać się do kilku kolejnych. Mężczyzna biegnący po zdobycz oraz unikający drapieżników musiał działać szybko. Jego ?praca? wymagała skupienia całej uwagi na wykonywanym zadaniu. Dlatego też nie interesowały go nadmiernie szczegóły otoczenia, nie zajmował się podziwianiem piękna mijanych kwiatów ani innych fenomenów przyrody. Był nastawiony na wykonanie zadania i zwracał uwagę tylko na to, co pomogłoby mu osiągnąć sukces lub uniknąć porażki. Porażka często bowiem oznaczała śmierć. Zaowocowało to między innymi specjalizacją półkul mózgowych i większą zdolnością do podejmowania szybkich decyzji, a także większą skłonnością do ryzyka. Natomiast zadania kobiet nie wymagały tak dużego napięcia uwagi. Jednak potrzebne im było zauważanie większej ilości szczegółów. Musiały jednocześnie zwracać uwagę na bawiące się dzieci, jak i podejmować różne prace związane z reperacją odzieży i przygotowaniem oraz zabezpieczeniem pożywienia. W miarę rozwoju ludzkości pojawiało się coraz więcej sprzętów i narzędzi gospodarstwa domowego. To wszystko sprawiało, iż kobieta miała coraz więcej szczegółowych zadań, które często wykonywała jednocześnie. Jednak z racji, że napięcie emocjonalne było niższe niż na polowaniu lub wojnie, kobiety miały więcej czasu na rozmowy i dzielenie się wrażeniami i uczuciami. Dlatego współczesne badania potwierdzają, iż kobiety płynniej dobierają słowa i mają zazwyczaj większy zasób materiału słownego. Mimo, iż przez wieki pismo było domeną mężczyzn, to obecnie zauważa się, iż kobiety piszą lepiej pod względem ortograficznym i stylistycznym. Zauważono też, że małe dziewczynki szybciej uczą się mówić niż mali chłopcy. Poszczególne półkule mózgowe kobiet nie uległy tak silnej specjalizacji jak u mężczyzn. Zauważono nawet, że po wypadkach i silnych urazach mózgu, kobiety łatwiej wracają do zdrowia, gdyż inne ośrodki w mózgu przejmują funkcje tych uszkodzonych. U mężczyzn ten proces przebiega znacznie gorzej. Na przykład, gdy zostanie uszkodzony ośrodek mowy, mężczyzna zazwyczaj nie potrafi już posługiwać się płynnie językiem. Dużo łatwiej w podobnych przypadkach przychodzi to kobietom. Dłuższe przebywanie z dziećmi oraz częstsze rozmowy sprawiły, że kobiety lepiej wyrażają swoje uczucia i są bardziej wrażliwe na emocje innych. Potrafią więcej odczytać z wyrazu twarzy rozmówcy. Kobiety są też lepsze w obliczeniach i planowaniu. Potocznie mówi się często o kobiecej intuicji. Tak naprawdę chodzi tu jednak o większą wrażliwość na emocję, natomiast to co rozumie się pod enigmatyczną nazwą ?intuicja? jest domeną mężczyzn! Zapewne wielu osobom ta teza wyda się nieprawdopodobna, ale spróbujmy wyciągnąć wnioski z tego, co zostało napisane powyżej. Kobieta przez wieki dbała o wszystko co określa się wspólnym mianem - ?dom?. Musiała planować i przewidywać. Musiała wyliczać ile pożywienia wystarczy, ile trzeba opalu itd. Natomiast wojna i polowanie to czas niespodzianek. Można wiele rzeczy przewidzieć. Ostatecznie jednak nigdy do końca nie wiadomo jak zachowa się zwierzę lub nieprzyjaciel. Czasem trzeba w ułamku sekundy zmienić plany. Nie ma tu już miejsca na skrupulatne obliczenia. O wiele ważniejsze stają się przeczucia i nie do końca uargumentowane impulsy.Jeśli dobrze przypatrzymy się jak rozwiązuje problemy przeciętny przełożony, to zauważymy tę samą różnicę w zależności od jego płci. Kobieta stara się wszystko przemyśleć i przeanalizować, a mężczyzna często podejmuje decyzje pod względem chwili. Oczywiście mowa tutaj o zachowaniach statystycznych, ale do statystyki i jej pułapek jeszcze powrócimy. Wiadomo także, że do dzisiaj w przeciętnej rodzinie to kobieta zarządza finansami i planuje wydatki. Nie trzeba do tego żadnych badań, wystarczy prosta obserwacja znajomych i przyjaciół. W związku z takim podziałem pracy, jaki zaistniał u zarania ludzkości, mogłoby się wydawać, że kobiety będą przejawiać większe zdolności techniczne niż mężczyźni. Przecież to one zajmowały się reperacją odzieży, a nierzadko też sprzętów domowych. Okazuje się jednak, że jest zupełnie inaczej. Nie chodzi tu tylko o dyskryminację kobiet i niedopuszczanie ich przez długie lata do zawodów technicznych. Wielokrotnie przeprowadzano badania, które miały na celu niestereotypową socjalizację. Dziewczynki od najmłodszych lat dostawały do zabawy samochodziki i kolejki, a chłopcy lalki. Jednak ten eksperyment nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Większość dzieci szybko traciła zainteresowanie zabawkami ?niezgodnymi z ich płcią?. Może oczywiście podnieść szereg krytycznych zastrzeżeń w stosunku do tych badań, jednak wydaje się, że zdolności techniczne przejawiają w większym stopniu mężczyźni i jest to w jakiś sposób uwarunkowane biologicznie, a więc niezależnie od kultury. Czy wobec tego, zgodnie z tym co twierdzą psychologowie ewolucjoniści, stereotypowe różnice w psychice mężczyzn i kobiet mają swoje źródło w naturze, a nie w uwarunkowaniach kulturowych i społecznych? Jak to wykażą dalsze rozważania, niektóre badania przemawiają na korzyść tej hipotezy. Istnieje jednak szereg innych badań oraz spostrzeżeń, które temu przeczą. W kolejnych artykułach z tego cyklu postaram się je wszystkie przybliżyć dokładniej. Różnice psychiczne pomiędzy kobietą a mężczyzną - mity i fakty cz. 3 Źródła: S. A. RATHUS, Psychologia współczesna, tłum. B. Wójciszke, GWP Gdańsk 2004. S. PINKER, Tabula rasa: spory o naturę ludzką, tłum. A. Nowak, GWP Gdańsk 2005.