Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

FORMALNOŚCI Rekrutacja Język STYPENDIUM Program Socrates/ Erasmus PROGRAM NAUKI Szkoły wyższe PRAKTYCZNE PORADY Opłaty za studia Mieszkanie Praca studencka Opieka medyczna Przykładowe ceny we Włoszech PRZYDATNE ADRESY Najpopularniejsze uczelnie wyższe we Włoszech Ciekawe linki Ambasady i konsulaty  FORMALNOŚCI Osoby, które chcą studiować we Włoszech, powinny osobiście lub za pośrednictwem poczty, złożyć wniosek o przyjęcie na studia wraz z niezbędnymi dokumentami w sekretariacie wybranej uczelni wyższej. Starając się o przyjęcie na studia we Włoszech początkowo wysyła się kopie wszystkich dokumentów, a dopiero po potwierdzeniu przyjęcia trzeba dostarczyć oryginały. Świadectwa i inne dokumenty potwierdzające stopień zdobytej wiedzy muszą być przetłumaczone na język włoski przez tłumacza przysięgłego (lista tłumaczy uprawnionych do tłumaczenia świadectw dostępna jest w Instytucie Kultury Włoskiej w Warszawie na ulicy Marszałkowskiej, na stronie internetowej tego Instytutu można znaleźć również wniosek o przyjęcie na studia). Do wniosku należy dołączyć świadectwo znajomości języka włoskiego, świadectwo maturalne zalegalizowane we właściwym kuratorium i poświadczone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i zalegalizowane i uwierzytelnione przez Konsulat Włoch w Warszawie. Całość procedury związana jest z wniesieniem opłat za znaczki skarbowe, którymi opieczętowane zostają świadectwa. Kolejnym niezbędnym dokumentem jest poświadczenie (Dichiarazione di valore), że polskie świadectwo maturalne akceptowane jest we Włoszech, wydawane jest ono przez Konsulat Włoch w Warszawie. Obcokrajowcy przebywający we Włoszech muszą wystąpić o wydanie pozwolenia na pobyt (carta di soggiorno), które wydawane jest przez miejscowe komisariaty policji. Student, by uzyskać takie pozwolenie musi okazać zaświadczenie o przyjęcie na studia wyższe.   REKRUTACJA Na włoskie uczelnie wyższe generalnie nie ma limitów przyjęć, ani egzaminów wstępnych. Selekcja studentów odbywa się podczas pierwszych lat studiów. Wyjątkami są studia medyczne, stosunki międzynarodowe i ochrona środowiska, gdzie przyjęć dokonuje się na podstawie egzaminów wstępnych. Wiele cennych informacji odnośnie systemów rekrutacji na włoskich uczelniach można znaleźć na stronie internetowej www.reclutamento.murst.it, a także na stronach Włoskiego Instytutu Kultury - www.iic.pl.   JĘZYK Podczas przyjęć na studia z obcokrajowcami przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna w języku włoskim, która ma potwierdzić stopień znajomości tego języka, jest ona jednocześnie egzaminem na studia dla obcokrajowca. Rozmowa nie należy do szczególnie trudnych, egzaminatorzy pytają najczęściej o motywy podjęcia studiów we Włoszech, zainteresowania, czasem kandydat dostaje do przeczytania fragment tekstu po włosku. Rozmowa ma być potwierdzeniem, że cudzoziemiec poradzi sobie w życiu codziennym i będzie potrafił porozumieć się z Włochami. Osoby posiadające certyfikaty znajomości języka włoskiego (np. CILS, czy CILS 2) również biorą udział w tej rozmowie, zwolnienia z egzaminu na podstawie certyfikatu uzależnione są od władz uczelni, np. na uniwersytecie w Sienie osoby z certyfikatem CILS są zwolnione z egzaminu,  natomiast w Bolonii nawet CILS 2 nie zwalnia z rozmowy kwalifikacyjnej. We Włoszech wszystkie przedmioty prowadzone są po włosku, podobnie jak konsultacje z prowadzącymi. Znajomość języka angielskiego może być pomocna w niektórych sytuacjach, jednakże sam angielski nie wystarczy do studiowania we Włoszech. Obcokrajowcy mają możliwość polepszania swojej znajomości języka włoskiego podczas pobytu we Włoszech, mogą oni uczęszczać na specjalne kursy językowe przeznaczone tylko dla studentów zza granicy. Większość z nich po rozpoczęciu nauki na większości uniwersytetów przydzielana jest do grup językowych na podstawie wyników testów dotyczących stopnia zaawansowania znajomości języka.  STYPENDIUM Prawie wszystkie uczelnie wyższe we Włoszech mają fundusze stypendialne dla uzdolnionych studentów oraz systemy pomocy dla mniej zamożnych studentów. Spora część studentów, których warunki finansowe nie są najlepsze, jest całkowicie lub częściowo zwalniana z opłat za studia. Stypendia wypłacane są jednak z dość dużym opóźnieniem, zazwyczaj w dwóch ratach. Dodatkowo polscy studenci, zwłaszcza romanistyki i italianistyki, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium na cele naukowo - badawcze, bądź wakacyjne kursy językowe we Włoszech. Podstawowy warunek, jaki muszą spełnić to zaliczenie minimum dwóch lat studiów.  Wszyscy studenci we Włoszech do 26 roku życia mają prawo korzystania ze zniżek na bilety komunikacji miejskiej i kolejowej   Program Socrates/ Erasmus Polscy studenci mają możliwość studiowania we Włoszech w ramach programu wymiany studenckiej Socrates/ Erazmus. Zaletą takiego studiowania jest sfinansowanie kosztów pobytu i nauki przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Więcej informacji odnośnie zasad wymiany studentów można znaleźć na stronie internetowej www.socrates.pl. Oprócz Socratesa studenci mogą wyjechać do Włoch w ramach programu Leonardo da Vinci. Są to głównie wymiany zawodowe, dla studentów prowadzących badania naukowe, czy uczestniczących w programach językowych.   SYSTEM NAUKI Rok akademicki we Włoszech trwa osiem i pół miesiąca. Semestr jesienny rozpoczyna się w połowie września i kończy w połowie grudnia, semestr wiosenny trwa od połowy lutego do końca maja. Studenci zaliczają kolejne lata studiów na punkty, każdy z przedmiotów jest punktowany, aby przejść na kolejny poziom edukacji student musi mieć zebraną odpowiednią liczbę punktów.   Szkoły wyższe Szkolnictwo wyższe we Włoszech podzielone jest na dwa sektory: uniwersytecki, do którego zaliczają się uniwersytety, politechniki, uniwersytety dla obcokrajowców oraz uniwersytety prywatne; nieuniwersytecki, należą do niego studia techniczne, pomaturalne, szkoły wojskowe i policyjne oraz studia muzyczne i artystyczne. Sektor uniwersytecki podzielony jest na trzy etapy, podczas których zdobywa się kolejne poziomy wykształcenia: 1. trzyletni cykl kształcenia - dyplom uniwersytecki (diploma di universitario)2. dwuletni cykl kształcenia - stopień akademicki (diploma di laurea)3. trzy - czteroletni cykl kształcenia - dyplom specjalisty (diploma di specialista) i doktorat (dottorato di ricerca).  PRAKTYCZNE PORADY   Opłaty za studia Studia wyższe we Włoszech są płatne, uczelnie publiczne pobierają zdecydowanie niższe opłaty niż uczelnie prywatne. Dodatkowo wysokość opłat w państwowych szkołach uzależniona jest od sytuacji materialnej studenta, często studenci są zwalniani z opłat, jeżeli ich warunki ekonomiczne nie są wystarczające na pokrycie kosztów nauki. Wysokość czesnego różna jest na poszczególnych uczelniach i kierunkach, np.: na uniwersytecie Bocconii w Mediolanie czesne wynosi od 3,7 do 8,5 tysiąca euro,  na uniwersytecie dla cudzoziemców w Sienie (Universita per Stranieri di Siena,) 723 euro, w Wenecji na uczelni państwowej (Universita Ca'Foscari di Venezia) od 169 do 1 tysiąca euro, na uczelni katolickiej (Universita Cattolica) studenci zapłacą na medycynie od 2,2 do 5 tysięcy euro, na prawie, naukach politycznych od 1,3 do 4,2 tysięcy euro.   Mieszkanie Wielu studentów mieszka w akademikach, przydział miejsca zależy od sytuacji materialnej studenta i jego ocen uzyskiwanych podczas nauki. Ceny wynajmu mieszkań uzależnione są od regionu i od miasta. Najdrożej jest w Mediolanie i Rzymie, gdzie koszty wynajęcia kawalerki wynoszą od 700 euro za miesiąc w górę, za mieszkanie dwupokojowe trzeba zapłacić ponad 1,5 tys. euro. Zazwyczaj we Włoszech płaci się za wynajęcie mieszkania z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, dodatkowo jeżeli podczas poszukiwania mieszkania korzysta się z pomocy agencji nieruchomości, trzeba jej zapłacić prowizję w wysokości kilkunastu procent rocznego czynszu. Tańszym sposobem jest wynajęcie miejsca w mieszkaniu studenckim, za które na miesiąc płaci się od 250 do 400 euro, w zależności od warunków i liczby mieszkańców. Studentki, które opiekują się dziećmi, często mieszkają u rodziny dziecka, w ten sposób oszczędzając na kosztach wynajmu mieszkania. Ofert dotyczących wynajmu mieszkania można szukać na stronach internetowych:www.affittistudenti.ithttp://annunci.tiscali.itwww.lalocandina.it    Praca studencka Spora część studentów w czasie wolnym podejmuje pracę. Studenci we Włoszech mogą legalnie pracować przez 20 godzin tygodniowo. Student, by zawrzeć umowę z pracodawcą musi posiadać kod podatkowy (codice fiscale), który wystawiany jest przez włoski odpowiednik urzędu skarbowego (Agenzia delle Entrate) za okazaniem paszportu. Kod ten jest również niezbędny do założenia konta we włoskim banku. Bardzo dużo studentów obcokrajowców pracuje, jako korepetytorzy języków, ucząc Włochów bądź swojego ojczystego języka, bądź angielskiego. Wśród studentek popularnym zajęciem jest opieka nad dziećmi. Najwięcej ogłoszeń z pracą dla studentów można znaleźć na tablicach ogłoszeń na uczelniach, w biurach współpracy międzynarodowej oraz w organizacjach studenckich (International Students Desk,  Erasmus Student Network).   Opieka medyczna Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i na wypadek kosztów leczenia warto wykupić w Polsce, jest także możliwość wykupienia go we Włoszech. Studenci, którzy wyjeżdżają na studia do Włoch i są ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mają prawo do świadczeń koniecznych (nagłe wypadki, zachorowania, złamania itp.), jednakże warunkiem do bezpłatnego skorzystania z pomocy jest posiadanie formularza E -111. Jest on gwarancją, że NFZ pokryje wszelkie koszty leczenia za granicą. Formularz E-111 można pobrać ze strony internetowej funduszu (www.nfz.gov.pl) lub uzyskać w oddziale NFZ. Polscy studenci, by korzystać z państwowych ośrodków opieki muszą dokonać rejestracji, która jest odpłatna, postarać się o legitymację zdrowia, a także wybrać lekarza rodzinnego w dzielnicowym ośrodku medycznym ASL (Servizio Sanitario Nazionale).  Przykładowe ceny we Włoszech Średnio miesięcznie na wyżywienie należy przeznaczyć około 200 - 250 euro. Ceny we Włoszech nie należą do najniższych, szczególnie w większych miastach. Oto przykładowe ceny podstawowych produktów:   chleb zwykły, który we Włoszech sprzedawany jest na wagę, kosztuje około 1,5 - 2 euro za kilogram, mleko świeże - 1,3 euro, woda mineralna 1,5 l - od 0,25 do 0,8 euro kurczak mrożony 1 kg - ok. 3 euro ser żółty 1 kg - ok. 10 euro   Najpopularniejsze uczelnie wyższe we Włoszech   Universita Cattolica - uczelnia katolicka z siedzibą w kilku ośrodkach akademickich Bocconi w Mediolanie Universita Ca'Foscari di Venezia, uczelnia państwowa w Wenecji Universita degli Studi di Roma, uczelnia państwowa w Rzymie Universita degli Studi di Firenze, uczelnia państwowa we Florencji Universita per Stranieri di Siena, uniwersytet dla cudzoziemców w Sienie Istituto Europeo di Design, prywatna uczelnia projektowania z siedzibami w Mediolanie, Rzymie i Turynie