Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  FORMALNOŚCI Rejestracja Karta pobytu Język REKRUTACJA Egzaminy na studia PROGRAM NAUKI Sektory szkolnictwa wyższego Uniwersytety w Belgii Kolegia w Belgii STYPENDIUM Stypendia naukowe PRAKTYCZNE PORADY Opłaty za studia Mieszkanie Praca studencka Koszty utrzymania Dojazd do Belgii PRZYDATNE ADRESY Najpopularniejsze uczelnie wyższe w Belgii Ciekawe linki Ambasady i konsulaty RP w Brukseli Ambasady i konsulaty Brukseli w Polsce Pracy w Belgii   FORMALNOŚCI   Przebywając w Belgii do trzech miesięcy nie trzeba starać się o wizę, dłuższy pobyt wymaga zgłoszenia się w ciągu ośmiu dni od przyjazdu w urzędzie miejskim (magistracie) i zarejestrowania się.   Rejestracja   Podczas rejestracji niezbędne są następujące dokumenty:   aktualny paszport bądź dowód osobisty świadectwo urodzenia 3 fotografie. umowa najmu mieszkania w Belgii zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia lub od pracodawcy o podpisaniu umowy o pracę   Nie dopełnienie wymaganych formalności rejestracyjnych może zakończyć się nawet wydaleniem z tego kraju.  Karta pobytu   Początkowo karta pobytu wydawana jest obcokrajowcom na pięć miesięcy, w przeciągu tego czasu prowadzona jest procedura weryfikacyjna, której pozytywny wynik kończy się wydaniem pozwolenia pobytu na pięć lat. O wydanie pozwolenia na pobyt dłuższy niż trzy miesiące Polacy mogą starać się jeszcze przed wyjazdem w Ambasadzie Belgijskiej w Warszawie.   Język   Belgia jest krajem wielojęzycznym, najbardziej pomocne okazują się tam język francuski i angielski. W Belgii można studiować w trzech językach: angielskim, francuskim i niderlandzkim.   Język angielski jest najpopularniejszy w regionie walońskim (Hainaut, Liege, Namur, Luksemburgia i południowa Brabancja). Brak znajomości języka niderlandzkiego nie dyskwalifikuje studenta z zagranicy w staraniach o dostanie się na wyższą uczelnię. Obcokrajowcy, którzy nie znają niderlandzkiego mają szansę uczyć się tego języka na miejscu. Uczelnie wyższe organizują dla nich kursy językowe na bardzo dobrym poziomie. Każda uczelnia wyższa w Belgii ma swoje wymagania rekrutacyjne stawiane obcokrajowcom, są one bardzo dobrze przygotowane na przyjmowanie zagranicznych studentów w swoje mury.    REKRUTACJA   Egzaminy na studia   W Belgii, aby dostać się na studia, nie trzeba zdawać egzaminów wstępnych. Egzaminy zdają jedynie kandydaci na niektóre kierunki inżynieryjne i architektoniczne. Rekrutacja na pozostałe kierunki prowadzona jest w oparciu o następujące dokumenty: świadectwa maturalne, dodatkowo obcokrajowcy muszą posiadać certyfikat znajomości języka francuskiego, niderlandzkiego lub angielskiego, jeżeli wybierają anglojęzyczny program kształcenia.  PROGRAM NAUKI   Belgia jest krajem, który nie stosuje ograniczeń wiekowych dla osób kształcących się na wyższych uczelniach. Studiować można w dowolnym czasie i wieku.   Sektory szkolnictwa wyższego   W Belgii są dwa odrębne Ministerstwa Oświaty, z tego też względu w kraju tym obowiązują dwa systemy nauczania i modele kształcenia. Belgijskie szkolnictwo wyższe opiera się na dwu typach uczelni: uniwersytetach kolegiach.   Nauka na uniwersytecie trwa dłużej niż w Polsce, dzieli się ona na dwa etapy:   pierwszy etap edukacji trwa 2-3 lata i kończy się uzyskaniem stopnia kandydata (candidature) drugi etap edukacji trwa kolejne 2 - 4 lata. Po pierwszych 4 - 7 latach można otrzymać tytuł licencjata (licence), lub inżyniera (ingénieur), aby uzyskać magistra trzeba studiować jeszcze rok.   Uniwersytety w Belgii   Nauka na uniwersytetach skupia się głównie na przeprowadzaniu badań naukowych i kształceniu według typowych programów akademickich. Po ukończeniu uniwersytetu absolwent ma możliwość podjęcia studiów doktorskich, które trwają minimum dwa lata.   Kolegia w Belgii   Studiowanie w kolegiach oznacza wyższy poziom i skupienie się w większym zakresie na praktyce. Czas trwania nauki to 3 - 4 lata. Po ukończeniu kolegium absolwent może kształcić się dalej na studiach zaawansowanych. W Belgii rok akademicki podzielony jest na dwa semestry, rozpoczyna się pod koniec września, a kończy na początku lipca.    PRAKTYCZNE PORADY   Opłaty za studia   Studiowanie na belgijskich uczelniach wiąże się z opłatami i to niemałymi, średnio za semestr płaci się około 1000 euro plus wpisowe. Oczywiście opłaty uzależnione są od rodzaju uczelni, jej prestiżu i kierunku studiów. Wysokość wpisowego uczelnie ustalają indywidualnie i rozbieżność cenowa jest tutaj bardzo duża, np. na Uniwersytecie Katolickim w Leuven wpisowe wynosi 700 euro.   Mieszkanie   Większość studentów w Belgii mieszka w prywatnych kamienicach studenckich, które są specjalnie przystosowane dla studentów. Kamienica taka składa się z 5 - 10 jednoosobowych pokoi, wspólnej kuchni i toalety. Miesięczny koszt wynajęcia pokoju wynosi około 500 - 800 zł. Każdy mieszkający w kamienicy student ma w pokoju lodówkę, kuchenkę i zlew, standard mieszkania jest dość wysoki. Część uczelni w Belgii ma swoje akademiki z jednoosobowymi pokojami. Jednak standard mieszkania jest dużo niższy niż w kamienicach.  PRAKTYCZNE PORADY   Praca na studiach   Ze względu na wprowadzenie przez Belgię okresów przejściowych w dostępnie obcokrajowców do pracy, status studenta nie jest wystarczający do podjęcia pracy. Osoba ucząca się, jeżeli chce pracować musi postarać się o wydanie pozwolenia na pracę.   Koszty utrzymania   Koszty utrzymania się studenta w Belgii to przede wszystkim opłaty za mieszkanie, za wynajęcie pokoju trzeba zapłacić minimum 200 euro miesięcznie. Tańszą możliwością są akademiki, ale o przydział miejsca jest bardzo trudno. Do kosztów utrzymania trzeba doliczyć jedzenie i miejscowe atrakcje - około 200 -300 euro na miesiąc. Kolejny koszt, to wykupienie ubezpieczenia. Średnio miesięczne koszty utrzymania się w Belgii wynoszą dla studenta około 1500 zł. Stołowanie się na akademickich stołówkach nie jest drogie, obiad to koszt około 20 zł, oczywiście taniej wychodzi gotowanie w domowym zaciszu.   Dojazd do Belgii   Najtańszym sposobem dojazdu do Belgii jest autokar, koszt takiej podróży to około 450 zł w obie strony. Niestety jest to mało wygodny środek transportu i bardzo męczący, podróż trwa około 24 - 26 godzin (trasa Warszawa - Bruksela) Innym sposobem na dojazd jest samolot. Podróż jest dużo przyjemniejsza i trwa tylko około 2 - 3 godzin. Z tym, że jest to droższa opcja.   PRZYDATNE ADRESY   Najpopularniejsze uczelnie wyższe w Belgii   Najbardziej znane belgijskie uniwersytety mieszczą się w stolicy tego kraju, jest to: Wolny Uniwersytety w Brukseli Uniwersytet Katolicki Kolegium Europejskie