Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  FORMALNOŚCI   Język   Językiem wykładowym jest portugalski. Studentów z zagranicy obowiązuje dobra jego znajomość. Mogą ją udokumentować przedstawiając certyfikaty językowe, np. DAPLE wydawany przez Instytut Camoes (więcej informacji na stronie www.instituto-camoes.pt ). W Hiszpanii wiele osób młodych zna język angielski i francuski. Niestety na prowincji znajomość języków obcych wśród Hiszpanów jest dużo mniejsza.        Wiza Student, który chce wyjechać do Portugalii w ramach wymiany studenckiej musi posiadać wizę, jeżeli pobyt będzie dłuższy niż 90 dni. Uzyskanie wizy wiąże się z poniesieniem kosztów: 97 zł przy składaniu wniosku oraz 93 zł przy odbiorze wizy (podane ceny uzależnione są od kursu dolara i euro). Uczestnicy programu Erazmus nie opłacają uzyskania wizy, wydawana jest im ona bezpłatnie. Na wydanie wizy oczekuje się około 2 - 3 tygodni, wniosek musi być składany osobiście. Ubiegając się o wizę niezbędne są następujące dokumenty: w języku angielskim formularz do wypełnienia w ambasadzie aktualne zdjęcie paszport do wglądu list z uczelni macierzystej potwierdzający otrzymanie stypendium lub zaświadczenie o byciu studentem, w przypadku wyjazdu indywidualnego list z uczelni przyjmującej w języku portugalskim zaświadczenie o niekaralności zaświadczenie o stanie zdrowia Wymienione dokumenty muszą być potwierdzone przez Dział Legalizacji Dokumentów MSZ RP, ul. Tyniecka 15/17, Warszawa, (godz. otwarcia 9-12, oprócz środy, tel.: 22/523 90 00). Potrzebne będzie także zaświadczenie o posiadaniu środków na utrzymanie, około 300 euro na miesiąc. Celem uzyskania karty pobytu student musi zgłosić się do Servico de Estrangeiros e Fronteiras (www. sef.pt/contacto/contactos.htm) wraz z dokumentem potwierdzającym przyjęcie na uczelnię, długość pobytu i wysokość stypendium.      REKRUTACJA   Egzaminy na studia   W Portugalii, aby dostać się na studia wyższe konieczne jest zdanie egzaminu centralnego, kończącego edukację na poziomie szkoły średniej - odpowiednik polskiej matury. Proces rekrutacyjny na studia przebiega dwuetapowo. Najpierw sami kandydaci wybierają sześć kierunków i uczelni, na których chcieliby studiować, a następnie uczelnie wybierają kandydatów na podstawie wyników egzaminu centralnego oraz ocen końcowych ze szkoły średniej. Termin składania aplikacji na wybrane uczelnie upływa z końcem lipca.   STYPENDIA   Polscy studenci, którzy chcą studiować w Portugalii mogą skorzystać z programów wymiany studentów: Erazmus i Leonardo da Vinci. Większość polskich uczelni wyższych ma podpisaną umowę o wymianach z portugalskimi uczelniami, o wszystkie informacje należy dowiadywać się w macierzystych uczelniach.    PROGRAM NAUKI   Rok akademicki rozpoczyna się 15 października, kończy się w maju.Studenci zaliczają przedmioty pisząc testy, stosowana jest 20 punktowa skala ocen, przy czym 10 punktów najczęściej wystarcza do zaliczenia przedmiotu. Studenci w ciągu tygodnia mają od 25 - 32 godzin zajęć na uczelni. Studenci zaliczają semestry na punkty kredytowe, których odpowiednia ilość wymagana jest do uzyskania kolejnego poziomu wykształcenia. Każdy punkt kredytowy odpowiada 15 godzinom zajęć teoretycznych, 40 godzinom zajęć praktycznych, 22 godzinom zajęć teoretyczno-praktycznych i 30 godzinom zajęć seminaryjnych Kształcenie uniwersyteckie daje następujące stopnie akademickie:   bacharel ? po trzyletnim kształceniu, z programem technicznym, kulturowym, uprawnia do wykonywania określonych zawodów; licenciado ? czteroletni cykl kształcenia, z programem technicznym, kulturowym i specjalistycznym w danej dziedzinie; mestre ? pogłębiona wiedza z danego obszaru naukowego oraz umiejętność prowadzenia badań; doutor ? wysoki poziom kulturowy oraz zdolność prowadzenia badań w konkretnej dziedzinie wiedzy.    PRAKTYCZNE PORADY   Opłaty za studia   W Portugalii za studnia na uczelniach państwowych pobierane jest czesne. Wynosi ono około 300 euro za rok. Prywatne uczelnie są dużo droższe - kosztują około 3,6 tysięcy euro rocznie.   Praca studencka   W Portugalii studenci mogą pracować, ale muszą znać język portugalski. Starsza cześć mieszkańców posługuje się tylko ojczystym językiem, jedynie młodzi ludzie trochę znają języki obce.   Ubezpieczenie   Polscy studenci posiadający ubezpieczenie zdrowotne w kraju, mogą korzystać z portugalskiej opieki medycznej za darmo. Powinni jedynie zabrać ze sobą formularz E 111 lub E 128 wydawane przez NFZ.    PRAKTYCZNE PORADY   Koszty utrzymania   Portugalia w porównaniu z innymi krajami europejskimi jest dość tania, jeżeli chodzi o utrzymanie.   Styl życia   Portugalczycy są narodem, który się nie spieszy, mają bardzo luźne podejście do wszelkich spraw formalnych. Bardzo widoczne w tym kraju jest odkładanie wszystkiego na dzień następny, czy spóźnianie się na umówione konsultacje - wszystko jest na ?tommorow?.Studenci traktowani są bardzo przyjacielsko. Zakończenie roku akademickiego jest wielkim świętem, połączonym z zabawą i uroczystościami na cześć nowych absolwentów.Uczelnia są otwarte bardzo długo, spora część studentów zabiera się za naukę dopiero po wieczornym posiłku, w okolicach godziny 21-22.    CIEKAWE LINKI   Uniwersytety w Portugalii   Universidade Católica Portuguesa (www.ucp.pt) Universidade da Beira Interior (www.ubi.pt) Universidade da Madeira (www.uma.pt) Universidade de Aveiro (www.ua.pt) Universidade de Coimbra (www.uc.pt) Universidade de Évora (www.uevora.pt) Universidade de Lisboa (www.ul.pt) Universidade do Algarve (www.ualg.pt) Universidade do Porto (www.up.pt) Universidade dos Açores (www.uac.pt) Universidade Nova de Lisboa (www.unl.pt) Universidade Portucalense (www.uportu.pt)   Inne linki   Ambasada Portugaliiul. Zwycięzców 1203-941 Warszawatel. (22) 617 60 21 www. portugal.gov.pt www. uc.ptwww. fc.ul.pt/ul.html http:// oat.ncc.up.pt www. min-edu.pt