Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  FORMALNOŚCI Rejestracja i wiza Język REKRUTACJA Egzaminy na studia PROGRAM NAUKI Rok akademicki Sesja egzaminacyjna Poziomy szkolnictwa wyższego Poziom undergraduate Poziom postgraduate PRAKTYCZNE PORADY Opłaty za studia Mieszkanie Orientacyjne ceny w Grecji PRZYDATNE ADRESY Najpopularniejsze uczelnie wyższe w Grecji Ambasady i konsulaty PRACA W GRECJI  FORMALNOŚCI   Pobyt dłuższy niż 90 dni powinien być zalegalizowany. Student musi zgłosić się w ciągu 10 dni od przyjazdu na policję do wydziału ds. cudzoziemców.   Rejestracja i wiza   Studenci przyjeżdżający na stypendium naukowe muszą się zarejestrować na uczelni greckiej. Otrzymują wtedy legitymację studencką, która uprawnia do korzystania ze stołówki akademickiej, zniżek w komunikacji miejskiej oraz tańszych wejść do wielu muzeów i innych interesujących miejsc. Studenci otrzymują także książeczkę zdrowia pozwalającą na bezpłatne korzystanie z usług medycznych. W celu dokonania rejestracji student musi posiadać przy sobie:   aktualny paszport lub dowód osobisty do wglądu; kopię paszportu lub dowódu osobistego do pozostawienia; zaświadczenie z uczelni greckiej o przyjęciu na studia; potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ, czyli druk E-111; wypełniony wniosek o wydanie wizy; zdjęcia.   Wydanie wizy pobytowej kosztuje ok. 1 euro.   FORMALNOŚCI   Język   Obcokrajowcy nie mogą studiować w Grecji bez zgody greckiego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do jego otrzymania konieczna jest znajomość nowogreckiego udokumentowana odpowiednim certyfikatem. Cudzoziemcy nieznający języka mogą zapisać się na kurs językowy organizowany przez greckie uczelnie i potem zdawać testy. Egzaminy przeprowadzane są przez uniwersytety w Atenach i Salonikach:   University of Athens - www. uoa.gr University of Thessaly - www. uth.gr   Podstawowym językiem wykładowym na greckich uczelniach jest grecki. Istnieje jednak możliwość wyboru niektórych przedmiotów wykładanych po angielsku.  REKRUTACJA   Co roku minister edukacji określa limity przyjęć na studia, które obowiązują na wszystkich uczelniach. W przypadku, gdy zgłosi się za duża liczba chętnych na rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie świadectw ukończenia szkoły średniej (Apolitirio Eniaiou Lykeiou) i ocen uzyskanych podczas nauki. Na świadectwie ukończenia szkoły średniej 30% ocen to wyniki egzaminów zdawanych w klasie drugiej, a pozostałe 70%, to wyniki uzyskane w klasie trzeciej. Wszystkie egzaminy przeprowadzane w szkole średniej mają rangę państwowych.   Egzaminy na studia   Jedynie na niektórych kierunkach specjalistycznych przeprowadzane są dodatkowo egzaminy wstępne. Dotyczy to przede wszystkim uczelni, na których wymagane są szczególne umiejętności i predyspozycje do jakiejś dziedziny - np. języki obce, nauki ścisłe czy sport. Odmienne zasady rekrutacyjne obowiązują na Uniwersytecie Otwartym, gdzie zamiast egzaminów odbywa się losowanie studentów. Na uczelnię przyjmowani są wyłącznie osoby, które ukończyły 22 lata.   PROGRAM NAUKI   Nauka w Grecji odbywa się na dwóch rodzajach uczelni: na uniwersytetach (AEI) oraz na instytucjach technicznych (TEI).   Rok akademicki   Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry i rozpoczyna się 1 września. W każdym z semestrów musi być przynajmniej 13 pełnych tygodni zajęć.   Sesja egzaminacyjna   Studenci zdają egzaminy końcowe podczas sesji egzaminacyjnej, która trwa trzy tygodnie.   Poziomy szkolnictwa wyższego   Grecki system szkolnictwa wyższego składa się z dwóch poziomów:   undergraduate; postgraduate  PROGRAM NAUKI   Poziom undergraduate   Ukończenie pierwszego poziomu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu bachelor. Czas trwania studiów na poziomie undergraduate to przynajmniej 8 semestrów nauki.   Poziom postgraduate   Kontynuacją studiów na poziomie undergraduate są studia na poziomie postgraduate, których ukończenie daje tytuł MDE, równoważny ze stopniem magistra. Warunkiem niezbędnym, aby dostać się na studia postgraduate jest dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Czas trwania studiów na poziomie undergraduate (uniwersyteckim), uzależniony jest od kierunku i specjalności studiów i wynosi od 8 - 12 semestrów. Niektóre z programów nauczania oprócz przedmiotów obowiązkowych, obowiązkowych wybieralnych i wybieralnych wymagają od studentów odbycia zawodowej praktyki przez co najmniej 6 miesięcy.   PRAKTYCZNE PORADY   Jadąc do Grecji, warto zabrać ze sobą prawo jazdy, z tym że musi mieć ono status międzynarodowego, bowiem komunikacja miejska nie jest tam za dobrze rozwinięta. Natomiast wynajem samochodu bądź motoroweru nie należy do drogich i daje większą swobodę w poruszaniu się po mieście i okolicach. Podobnie z taksówkami. Korzystanie z usług taksówkarzy nie jest drogie, tylko trzeba uważać, na taksówkarzy i pilnować włączenia taksometru.   Opłaty za studia   Studia w Grecji są bezpłatne. Dodatkowo wśród studentów rozprowadzane są za darmo podręczniki akademickie. Studenci w zależności od zamożności mają prawo do darmowego wyżywienia, a nawet w przypadku bardzo ciężkiej sytuacji materialnej do darmowego mieszkania.   PRAKTYCZNE PORADY   Mieszkanie   Niektóre greckie uczelnie pomagają studentom obcokrajowcom w znalezieniu mieszkania. Cześć studentów mieszka w akademikach, jest to tańsza forma, średnio cena za dobę wynosi 1300 drachm. Studenci z zagranicy muszą się liczyć z faktem, że domy studenckie w Grecji nie mają najwyższego standardu. Dla przykładu na Uniwersytecie w Patras są dwa akademiki: jeden dla Greków, a drugi dla studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus. Niestety akademik dla obcokrajowców jest dość daleko od ośrodka akademickiego, przez co wzrastają koszty utrzymania związane z dojazdami na uczelnię.   Orientacyjne ceny w Grecji   chleb, masło - ok. 4 zł; pomidory - ok. 5 zł/kg; mleko - ok. 6 zł/l; mięso (np. schab) - ok. 24 zł/kg; brzoskwinie, pomarańcze - ok. 3 zł/kg; wynajęcie samochodu - ok. 32 ?/dzień; wynajęcie motocykla - ok. 20 ?/dzień.  PRZYDATNE ADRESY   Najpopularniejsze uczelnie wyższe w Grecji   University of Athens - www. uoa.gr National Technical University of Athens - www. ntua.gr Aristotelio University of Thessaloniki - www. auth.gr Athens University of Economics And Business - www. aueb.gr Agricultural University of Athens - www. aua.gr School of Fine Arts - www. asfa.gr Panteio University of Social And Political Sciences - www. panteion.gr University of Piraeus- www. unipi.gr University of Macedonia - www. uom.gr University of Patras - www. upatras.gr University of Ioannina - www. uoi.gr Demokritos University of Thrace - www. duth.gr University of Crete - www. uch.gr Technical University of Crete - www. tuc.gr University of Aegean - www. aegean.gr Ionian University - www. ionio.gr University of Thessaly - www. uth.gr Charokopio University of Home Economics - www. hua.gr   Ambasady Grecji w Polsce   Ambasada Grecjiul. Górnośląska 3500-432 Warszawatel. (22) 622 94 60e-mail: embassy @greece.plwww: www. greece.pl