Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  Erasmus jest jednym z siedmiu komponentów całego programu o nazwie SOCRATES. Prócz niego opracowane zostały między innymi, systemy: Lingua, Minerwa czy Comenius. Wszystkie one mają służyć poprawieniu edukacji i wymianie myśli naukowej pomiędzy uczelniami różnych krajów, a także ułatwieniu dostępu do ich zasobów naukowych. Popularyzują one również języki europejskie i pozwalają na większą mobilność nie tylko uczniów i studentów, ale również osób dorosłych.   Do kogo skierowany jest program?   Program ten przeznaczono dla ambitnych studentów, którzy osiągają świetne wyniki na swojej macierzystej uczelni. Wśród pozostałych wymogów formalnych znajdują się następujące warunki: musimy mieć przede wszystkim status doktoranta bądź studenta studiów dziennych, zaocznych lub wieczorowych.   Ponadto należy mieć ukończony pierwszy rok studiów, posiadać obywatelstwo polskie, a także znać język kraju, do którego wybieramy się na stypendium (w przypadku krajów skandynawskich wystarczy znajomość języka angielskiego). Warto sprawdzić także czy nasza macierzysta uczelnia podpisała umowę z zagranicznymi szkołami w ramach programu SOCRATES, bo tylko takiego rodzaju nawiązana współpraca pozwala studentom na wyjazd.   Co zrobić, by wyjechać na stypendium?   Gdy spełniamy wszystkie wymienione warunki, musimy przejść pozytywnie selekcję prowadzoną przez komisję kierowaną przez wydziałowego koordynatora programu SOCRATES. Rekrutacja odbywa się na wydziale, bądź w instytucie, na którym studiujemy. O jej terminie należy dowiadywać się w semestrze zimowym, gdyż jest ona przeprowadzana tylko raz w roku, najczęściej na przełomie lutego i marca. Wydziałowa komisja sprawdza przede wszystkim znajomość języka obcego starającego się o wyjazd kandydata, jego wyniki w nauce. Nie bez znaczenia jest również motywacja wyjazdu za granicę oraz wybór uczelni. Właśnie o to najczęściej pytają rekrutujący, więc warto się jak najlepiej zarekomendować. Nie warto się jednak obawiać samej eliminacji, gdyż zdarza się tak, że jest więcej miejsc stypendialnych niż chętnych na wyjazd. Studenci rywalizują między sobą o najbardziej popularne granty ? do Wielkiej Brytanii, Danii czy Niemiec.    Na jaki długo można wyjechać?   Warto pamiętać, że o wyjazd zagraniczny z ramienia uczelni, można się starać tylko raz w trakcie naszej edukacji, zatem trzeba dokładnie przemyśleć, jaką szkołę chcemy wybrać. Najczęściej studenci wybierają się za granicę na okres pięciu miesięcy, czyli zazwyczaj jeden semestr. Minimalny okres, na który musimy wyjechać, gdy korzystamy z Programu SOCRATES, to 3 miesiące, zaś maksymalny to rok akademicki. W niektórych wypadkach za zgodą obu uczelni, możliwe jest przedłużenie nauki na uniwersytecie, na którym odbywaliśmy stypendium. Niektóre zagraniczne szkoły dzielą czas rocznej nauki na trymestry. Trzeba sprawdzić to wcześniej, by odpowiednio zaplanować wyjazd.   Gdy pomyślnie przeszedłeś rekrutację...   Od momentu wyjazdu, dzieli Cię jeszcze załatwienie wielu formalności. Niezmiernie istotne jest prawidłowe wypełnienie formularza aplikacyjnego. Należy go wypełnić w dwóch egzemplarzach, w języku angielskim. Pierwsze dwie strony, to wiadomości o studencie. Dopełniają je Learning Agreement oraz Changes to Learning Agreement. Należy w nich uzupełnić poszczególne kody zajęć oraz kody właściwe dla wybranej uczelni (dostępne na stronach internetowych). Na podstawie tak wypełnionego dokumentu dokonujemy wyboru wykładów i ćwiczeń, na jakie mamy zamiar uczęszczać przez okres trwania stypendium. O poradę w wyborze zajęć, można zawsze poprosić osobę koordynującą wyjazdy zagraniczne.  Rodzaj zajęć na zagranicznej uczelni   Program zajęć, jakie czekają nas w szkole, do której się wybieramy jest częściowo ustalany między uczelniami. Student jednak również wybiera interesujące go przedmioty. Generalnym warunkiem zaliczenia semestru jest przede wszystkim osiągnięcie odpowiedniej liczby punktów ECTS (60 w ciągu roku, po 30 na każdy semestr lub 20 na trymestr). Punkty akredytacyjne są przyznawane za zaliczanie kolejnych, wybranych przez stypendystę zajęć. Cały rozkład obowiązujących studenta ćwiczeń jest spisany na podstawie Learning Areement oraz ewentualnego Changes to Learning Agreement pomiędzy obiema uczelniami i studentem. Po powrocie wyniki nauki oraz wywiązanie się studenta z deklarowanego planu zajęć sprawdza i zalicza uczelniany Koordynator ds. stypendiów.  Akceptacja zagranicznej uczelni   Jest to odpowiedź na wysłaną przez studenta aplikację, informująca go o dopełnieniu dodatkowych formalności. Zwykle są to uzupełniające formularze, oferty kursów językowych, propozycja zamieszkania na czas pobytu w domu studenckim. Stanowczo warto, o ile zaoferuje to uniwersytet, do którego się wybieramy, skorzystać z możliwości zakwaterowania w akademiku (niektóre uczelnie n. p. we Włoszech nie mają takiego rozwiązania w swej ofercie, wówczas pomagają w znalezieniu stancji). Jest to sposób na zaoszczędzenie znacznej ilości gotówki. Warto dopilnować także wszelkich wyznaczonych przez tamtejszą uczelnię terminów składania dokumentów!   Pozostałe formalności   Warto zatroszczyć się jak najszybciej o druk E-111, jest to zaświadczenie o ubezpieczeniu studenta w Polsce. Uprawnia on do korzystania z zagranicznej opieki zdrowotnej. Trzeba także zdobyć kartę pobytu czasowego, która obowiązuje wszystkich wyjeżdżających na okres przekraczający 3 miesiące oraz podpisać z zagraniczną uczelnią kontrakt studencki. Określa ona czas stypendium oraz wszelkie inne warunki finansowe i formalne związane z pobytem danej osoby na wyznaczonej uczelni. Musimy dostarczyć również wypełniony formularz bankowy oraz posiadać Kartę Studenta Erasmus (określa ona status studenta, otrzymuje się ją przy podpisaniu kontraktu).   Stypendia i dopłaty   Gdy już dopełnimy wszelkich formalności bankowych, następuje stopniowe przelewanie grantu. Wysokość miesięcznej kwoty jest uzależniona od kraju, do którego się wybieramy. Kwota ta pokrywa różnicę wydatków, jakie student ponosi w związku ze studiowaniem w innym kraju. Fundusze te mają następującą wysokość:* 320 euro, gdy wybieramy się do: Danii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Francji;* 270 euro, gdy chcemy studiować w Austrii, Belgii, Holandii, Lichtensteinie, Luksemburgu, Niemczech lub Włoszech;* 220 euro przypada w udziale stypendystom wybierającym się do Grecji, Hiszpanii, Portugalii, na Cypr bądź Maltę;* 170 euro otrzymają chętni wyjeżdżający do Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Słowenii, Turcji, na Węgry. Można również ubiegać się o zwrot części kosztów wyjazdu bądź o dodatkowe fundusze, gdy znajdujemy się w trudnej sytuacji finansowej. O dodatkowe dopłaty mogą starać się także studenci niepełnosprawni.