Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Przede wszystkim należy je podzielić na bóle o charakterze pierwotnym i wtórnym. Bóle głowy pierwotne dzielą się na: 1. Naczyniowe bóle głowy o charakterze migrenowym 2. Bóle głowy Hortona 3. Bóle głowy napięciowe 4. Nerwobóle czaszkowe 5. ?Nietypowe bóle głowy? Bóle głowy wtórne to: 1. Bóle głowy spowodowane czynnikami wewnątrzczaszkowymi 2. Bóle głowy uwarunkowane zmianami zewnątrzczaszkowymi 3. Bóle głowy w przebiegu chorób o charakterze pozaczaszkowym Bóle głowy naczyniowe Bóle o charakterze migrenowym występują u około 5% całej populacji. Nie ma tu żadnej zależności od wieku, czynników socjalnych, ekonomicznych czy intelektualnych. Z reguły są ograniczone do czaszki mogą obejmować swym zasięgiem szyję i twarz. Napad migreny trwa od kilku godzin do kilku dni. Po takim ?napadzie? pacjent czuje się jak ?nowo narodzony?. Bóle głowy typu migrenowego jest bólem pulsującym i maleje po ucisku powierzchniowych tętnic lub, gdy przyjmie się alkaloidy sporyszu(ergotaminę).Wyróżnia się typy migreny: klasyczną, albo wzrokowa,pospolitą,okoporaźną,twarzoporaźną,skojarzoną,przedsercową i brzuszną, podstawną, przedsionkową, psychiczną, migrenę bez bólu głowy. Bóle głowy histaminowe(Hortona) Napady bólu w tym rodzaju bólu głowy pojawiają się nagle. Rzadko poprzedza je zwiastun w postaci: drętwienia czy pocenia twarzy, może to być również zatkanie nosa. Ból trwa 5-30 minut, rzadko kilka godzin, koniec bólu jest raptowny. Bóle te występują w nocy, regularnie w pewnych odstępach czasu przez okres kilku dni lub kilku tygodni(określa się ja bóle klastrowe).Podanie ergotaminy może przynieść ulgę. Wystąpienie takiego napadu może natomiast być sprowokowane: etanolem, azotynami, środkami rozszerzającymi naczynia krwionośne. Bóle głowy napięciowe. Są to nienapadowe bóle głowy, powstałe przy współudziale naczyń. W bólu tym nie występuje aura charakterystyczna dla bólów naczyniowych, nie występują typowe bóle ,wymioty i nudności, jakie towarzyszą migranie. Bóle napięciowe są z reguły spowodowane przewlekłą niewydolnością układu serotoninergicznego. Mają charakter jednorazowego bólu głowy podobnego do tego, jaki pojawia się po nieprzespanej nocy i nie ma większego znaczenia klinicznego. Rozpoznanie jest trudne. Nerwobóle czaszkowe. Nerwobóle te to bóle występujące w obszarze unerwienia jednego nerwu lub jego gałązek. Pierwotnym nerwobólom mogą towarzyszyć objawy przeczulicy, zaburzenia wegetatywne, odruchowe skurcze mięśni poprzecznie prążkowanych. Napad bólu może wystąpić w czasie podrażnienia określonych sfer bólorodnych w czasie mycia, golenia, żucie, połykania, lub może wystąpić samoistnie. Nerwoból nerwu V występuje u osób w wieku po 40 roku życia.W badaniu stwierdza się tkliwość punktów ujścia gałązek tego nerwu. Można wymienić tu jeszcze występujący nerwoból nerwu: IX, VII, X, nerwobóle okolicy potylicznej. W nerwobólu okolicy potylicznej ulgę przynosi podanie ergotaminy i znieczulenie prokainą. ?Nietypowe bóle głowy? Nietypowe bóle głowy to bóle o etiologii nie tylko naczyniowej. Podobnie jak bóle migrenowe występują w zależności od stanów emocjonalnych i stresów. Wykazują one podobieństwo do typowych nerwobólów. Do bóli tych zalicza się: 1. Nerwoból zwoju klinowo-podniebiennego Sludera 2. Nerwoból kanału skrzydłowego Vidiana 3. Nietypowy nerwobóla twarzy 4. Karotydynię 5. Autonomiczny ból twarzy Leczenie na przykładzie bóli głowy Sludera to znieczulenie nasiękowe zwoju klinowo-podniebiennego kokainą lub prokainą, po tym w ciągu około 1-3 minut ból powinien ustąpić. Bóle głowy spowodowane czynnikami wewnątrzczaszkowymi Wśród przyczyn bólu głowy spowodowanych patologią struktur wewnątrzczaszkowych należy wymienić:zmiany naczyniowe, zmiany zapalne, zmiany ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego, guzy mózgu. W tej grupie bólów głowy zalicza się również bóle głowy u chorych na padaczkę lub stwardnienie rozsiane. Bóle głowy objawowe spowodowane zmianami struktur zewnątrzczaszkowych. Przyczyny tych bóli to: stany zapalne, złamania kości czaszki, nowotwory pierwotne i(lub) przerzutowe. Bóle głowy w przebiegu chorób pozaczaszkowych Do tej grupy bóli głowy zalicza się bóle o etiologii naczyniowej. Są to bóle: 1. Pochodzenia gorączkowego 2. Toksycznego 3. Metabolicznego i endokrynnego 4. Krążeniowego 5. W przebiegu nadciśnienia lub niedociśnienia 6. Chorób ogólnoustrojowych, powodujące wtórne niedokrwienie mózgu 7. Spowodowane działaniem czynników środowiska 8. Spowodowane innymi czynnikami Leczenie we wszystkich tych trzech grupach polega na leczeniu podstawowej przyczyny.