Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO

Zdrowie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
To wiele pytań, które się nam nasuwa. Jedno jest pewne-nie uniknie się stresu. Można jednak zapobiec jego eskalacji w naszym organizmie. Ponieważ każdy z nas jest osobą, która wykonuje jakąś pracę warto powiedzieć szerzej o stresie w pracy. Stres w pracy może mieć różną formę. Przejawia się on w postaci: 1. Różnych chorób i zaburzeń psychosomatycznych, w jego wyniku długo utrzymują się podwyższone poziom katecholamin, FFA, cholesterolu w surowicy krwi, prowadzić to może do choroby wieńcowej i nadciśnienia. 2. W sferze psychiki może to być ?burn out? mający postać objawów nerwicowych, drażliwości, męczliwości, zmian nastroju. Aby zapobiec stresowi należy, więc przede wszystkim podjąć działania prewencyjne. Ważne jest podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia wystąpienia efektów negatywnych dla reakcji emocjonalnej. Na Zachodzie prowadzona jest szeroka akcja związana z prowadzeniem : 1. Pogadanek 2. Prelekcji 3. Porad o charakterze indywidualnym Są one prowadzone po to by poznać swój organizm, swoje reakcje na czynniki stresorodne. Istotne jest również to by ?odreagować emocje? rozładować się wewnętrznie, dać ujście negatywnym emocjom takim jak: niechęć, złość, gniew. Ważne jest poznanie zasad myślenia efektywnego i racjonalnego, oraz właściwego odpoczynku, jaki należy dostosować do danego typu pracy. Należy umieć odpowiednio gospodarować czasem, oraz rozwinąć aktywność psychiczna i równowagę emocjonalna. Inna strona medalu to wczesne rozpoznawanie zaburzeń oraz zmian psychicznych wśród osób, które pracują. Ważne jest ustalenie przyczynowego związku danych zaburzeń i zmian psychicznych z poszczególnymi elementami o charakterze szkodliwym. Gdy je rozpoznamy należy je leczyć. Należy również ocenić, jakie są przyczyny zaburzeń psychicznych, najczęściej w obrazie klinicznym występują zaburzenia o charakterze zaburzeń: 1. Nerwicopodobnych 2. Przypominające zespoły neurasteniczne 3. Podobne do zespołów hiper i hipostenicznych Może wskutek stresu w pracy pojawić się zespół przewlekłego zmęczenia, w stanach subklinicznego zatrucia związkami chemicznymi, w pracy w hałasie, narażeniu na fale elektromagnetyczne, szkodliwych czynnikach fizycznych. W ocenie czynników ryzyka związanych ze stresem w pracy należy brać pod uwagę: akord, tempo pracy, niewłaściwe stosunki międzyludzkie. Problemy na terenie pracy obejmują również: trudne osoby, popadające w konflikty, spóźniające się, opuszczające pracę, osoby, które pija, które są niesolidne, niesumienne, nieuczciwe. Z takimi osobami trudno jest pracować. Rodzi się sytuacja konfliktowa. Często agresja zatem rodzi agresję. Dochodzi do spięć w miejscu pracy. Żle zaczynamy być oceniani przez pracodawcę. Co jest, zatem ważne? Należy brać wszystko tak jak Amerykanie. Znane powiedzenie mówi ?take it easy? Czyli nie przejmuj się. Należy się rozluźnić, pomyśleć, że nic się nie stało, gdy kogoś wyrządzi nam przykrość. Najlepiej po takiej scysji, gdy jesteśmy po pracy ważne jest wybrać się na spacer. Pójść do znajomego na plotki, wyrzucić to z siebie opowiadać o doznanej przykrości komuś zaufanemu. Nie kumulować złej energii. Znany jest relaks Schulza. Trzeba się odprężyć, a potem poczuć jak lewa ręka jest ciężka, a prawa ręka też jest już ciężka. Zamknąć oczy i posłuchać przyjemnej muzyki. Zapomnieć o wszystkim. Dobrym relaksem jest wysiłek fizyczny: bieg wokół osiedla, basen, korty tenisowe. Spacer na świeżym powietrzu z psem, jeżeli go mamy. Spacer z bliską osoba. Rozmowy przy kawie w kafejce. Po leki sięgamy na końcu. Wiąże się to pójściem do lekarza. Istniej wiele leków uspokajających, nasennych. Gdy lekarz je zaleci to można je brać. Nie jest polecane picie alkoholu czy branie narkotyków Prowadzi to do uzależnienia, z którego jest się potem trudno wyleczyć. Gdy nie radzimy sobie ze stresem warto pójść do dobrego psychologa i porozmawia o swoich problemach. Zrozumieć przyczynę łatwego wpadania w stres i trudność, z jaką się go pozbywamy. Poza leczeniem przyczynowym ważne jest leczenie leczeniem objawowe. Chodzi o próby przeciwdziałania czynnikom prowadzącym do powstania stresu. Tak, wiec ważne jest, aby przeciwdziałać: skutkom monotonii, skutkom hałasu. Można to zrobić wprowadzając odpowiednio dobrana spokojna muzyka, zestaw ćwiczeń o charakterze relaksującym. Cwiczenia takie można wykonywać w pracy bez wstawania z pozycji siedzącej. W niektórych zakładach pracy organizowane są tak zwane oazy ciszy, gdzie pracownicy mogą się gromadzić regulaminowo w czasie przerw w pracy, gdy praca wykonywana jest hałasie. Działanie takie powoduje zmniejszenie siły oddziaływania na organizm różnych czynników szkodliwych na organizm ludzki i jednoczenie opóźnia wystąpienie reakcji chorobowych lub nawet przed nimi zabezpieczają .
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Lęku doświadcza około 10-15% ogółu pacjentów leczonych ambulatoryjnie i 10% chorych leczonych w szpitalu. Osoby zdrowe też przezywają lęk. Jest to około 25% osób, które doświadczyło lęku w jakimś okresie swojego życia. Niektóre rozdaje lęku nie zależą od stresu przeżywanego aktualnie, ale mają inne podłoże. Odczuwany lęk w sposób subiektywny może być uzewnętrzniany: 1. Bezpośrednio 2. Maskowany jako skarga fizyczna 3. Maskowany jako inna dolegliwość psychiczna Objawy psychiczne lęku to: obawa, martwienie się, drażliwość, bezsenność, derealizacja, trudności w koncentracji uwagi, zmęczenie. Objawy somatyczne leku to: ból głowy, kołatanie serca, rozstrój żołądka i biegunka, częste oddawanie moczu, uczucie braku tchu, suchość w ustach. Objawy podmiotowe to: pocenie się, lepka i chłodna skóra, tachykardia, wzmożone odruchy. Istnieje wiele chorób przebiegających z lękiem. Do nich zalicza się: 1. Choroby układu sercowo-naczyniowego takie jak: miażdżyca naczyń, wypadanie płatka zastawki mitralnej, częstoskurcz napadowy 2. Choroby płuc: zator płuc, astma oskrzelowa 3. Choroby endokrynne i metaboliczne: hipoglikemia, hipokalcemia, porfiria 4. Choroby zakaźne: gruźlica, bruceloza 5. Nowotwory: wyspiak, rakowiak, guz chromochłonny nadnerczy 6. Choroby neurologiczne: stwardnienie rozsiane, padaczka, zespoły organiczne Istnieją także zaburzenia związane z przyjmowaniem leków i substancji psychoaktywnych. Są to: zespoły abstynencyjne, intoksykacja środkami sympatykomimetycznymi, akatyzja, nadużywanie kofeiny, zespół chińskiej restauracji po spożyciu monoglutamianianu sodu. Składniki psychiczne lęku. Wielu pacjentów ma poczucie lęku spowodowane pewnymi problemami. Można tu wymienić: 1. Lęk sytuacyjny-gdy lęk wywołują drobne problemy, gdyż przypominają one sytuacje, z którymi nie potrafił sobie poradzić 2. Lęk przed śmiercią-gdy choroba u pacjenta nawet nie groźna dla życia uświadamia pacjentowi problem śmierci 3. Lęk przed okaleczeniem-gdy pacjent myśli, że uzyskanie uczuć innej osoby zależy od posiadanej przez niego siły czy urody 4. Lęk przed nieznajomymi-gdy reagują niekorzystnie na widok nieznanych im osób 5. Lęk przed karą-występuje u pacjentów z poczuciem winy, mających oczekiwania, że spotka ich kara To tylko niektóre z lęków, jakie można doświadczyć. Jak je leczyć? Istnieje wiele metod. Jedna z nich to psychoterapia. Psychoterapia-jest skuteczna, gdy leczy się lęk sytuacyjny oraz lęk gdzie możliwa jest do zidentyfikowania przyczyna konfliktu. Stosuje się: psychoterapie wspierającą, testowanie rzeczywistości, psychoterapię ekspresyjną, terapię behawioralną(techniki relaksacji, hipnozę, biofidbeck) Stosowana jest również psychofarmakologia. Psychofarmakologia-faramkologia jest wskazana w leczeniu zespołów lęku napadowego, reakcji lękowych, lęku uogólnionego, zespołu stresu pourazowego, U około 30 % pacjentów nawet dobrze prowadzona farmakoterapia nie daje efektów. Gdy nie ma poprawy po lekach sugeruje to: 1. Niewłaściwe rozpoznanie 2. Przyczyna lęku jest pochodzenia somatycznego 3. Przyczyna lęku jest nadużywanie substancji psychoaktywnych Lekami najskuteczniejszymi to benzodiazepiny, leki przeciwdepresyjne, IMAO, buspiron, neuroleptyki. Warto tez wspomnieć o fobiach-są to lęki o charakterze irracjonalnym występujące podczas kontaktu z określonymi przedmiotami lub sytuacjami. Mimo, że pacjenci wiedzą, że lęk ten jest nieuzasadniony unikają bodźców wywołujących lęk, lub bardzo źle go znoszą. Leczenie fobii to stosowanie terapii w postaci technik behawioralnych. Zespół stresu pourazowego-występuje po przeżyciach takich gdzie doszło do śmierci lub obrażeń ciała i wystąpiło zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych. Spowodować go może również zdarzenie, które wywołało silny strach, przerażenie. Leczenie polega tu na rozmowach, omawianiu sytuacji traumatycznej z chorym, konfrontacja z innymi osobami uczestniczącymi w tym zdarzeniu, użyteczne są również biofidbeck, leki grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i karbamazepiny.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Kiedy staje się problemem? Kiedy nam szkodzi? Warto, zatem zadać sobie kilka pytań i zaleźć na nie odpowiedź? 1. Czy w twoim otoczeniu znajdują się osoby, które piją w sposób wzbudzający obawy-nieustannie, tak, że obawiasz się, iż nie powinni prowadzić pojazdu? 2. Czy znasz takie osoby, którym nic innego nie można zaproponować oprócz pełnego barku z alkoholem? 3. Czy masz znajomych, którzy będą woleli pójść do baru, zamiast na lody, czy do kina na film? 4. Czy w twoim otoczeniu znajduje się osoba, która zawsze na przyjęcia przynosi dodatkową butelkę alkoholu, lub regularnie wysuwa propozycje pójścia do sklepu nocnego celem uzupełnienia zapasów alkoholu? 5. Czy jest ktoś, kto wciąż podejmuje temat picia alkoholu mówiąc ?piłem tu?, ktoś, kto, komentuje wydarzenia związane z picem alkoholu w restauracji? 6. Czy znasz kogoś, kogo odmowa wypicia alkoholu spowodowałaby u ciebie zdziwienie? 7. Czy znasz kogoś, kto wyszukuje specjalne okazję do picia alkoholu? Pytania te prowadzą do ustalenia czy w twoim otoczeniu osoby pija alkohol przypadkowo, czy związane jest to z piciem przybierającym charakter picia codziennego. Teorii dotyczących przyczyn alkoholizmu jest wiele. Ludzie w obawie przed lękiem sięgają po alkohol. Znane są słowa ?alkohol mnie uspokaja, pomaga mi na nerwy.? Zgodnie z teorią fiksacji oralnej wybieramy te zachowania, które kojarzą się z sytuacją, w jakiej czuliśmy się najbezpieczniej. Inna hipoteza mówi o konieczności czucia władzy nad sobą lub własnym otoczeniem-jest to teoria mocy. Inna teoria mówi, że picie alkoholu to chęć sięgania po coś nowego, rozszerzającego nasze doświadczenia. Jak zatem sobie radzić z piciem alkoholu? Jest kilka sposobów: Intensywna terapia wstępna- jest to suma wszystkich interwencji, jakie mają na celu zatrzymanie rozwoju choroby alkoholowej oraz jakie służą pomocy w skutecznym zachowaniu trzeźwości. Powinno się taką osobę doprowadzić do stanu trzeźwości i poddać procesom detoksykacji. Gdy zależność fizyczna jest duża to leczenie powinno się odbywać w szpitalu. Odtruwanie powinno być prowadzone w trybie ambulatoryjnym. Trzeba wziąć pod uwagę cały przebieg choroby, możliwości dostarczenia pomocy i wsparcia choremu. Całość tego procesu leczenia można następująco ująć: 1. Spotkania indywidualne 2. Terapia, jakiej poddana zostaje cała rodzina 3. Edukacja rodzinna 4. Edukacja pacjenta 5. Terapia w grupie 6. Całościowa opieka medyczna 7. Spotkania Anonimowych alkoholików 8. Grupa Al -anon-dla członków osoby nadużywającej alkohol 9. Grupa Al-ateen-dla dzieci osoby chorej na alkoholizm 10. Zastosowanie Esperalu 11. Porady specjalistów 12. Terapia zajęciowa 13. Spotkania mające na celu przywrócenie równowagi w życiu duchowym Praca w grupach i z terapeuta polega na wzajemnym zaufaniu. Wszystkie informacje, jakie usłyszy terapeuta od pacjenta czy rodziny są zatrzymane w tajemnicy. Terapeuta staja się jedną z najważniejszych osób w życiu pacjenta. W czasie wspólnych spotkań terapeuta z osoba uzależnioną pracują nad wieloma problemami: 1. Definiują problem 2. Szukają sposobów ich rozwiązania 3. Określają przyczyny nadużywania alkoholu. Ważna jest w całej terapii żeby utrzymać stały kontakt z terapeutą.