Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

List motywacyjny razem z CV(Curriculum Vitae, życiorys) tworzy komplet dokumentów aplikacyjnych, wymaganych podczas rekrutacji do pracy. List motywacyjny jest rozwinięciem treści zawartej w CV.

List motywacyjny ma za zadanie przedstawić obraz kandydata na konkretne stanowisko i udowodnić, że przyszły pracownik sprosta stawianym mu obowiązkom. Dokument ten jest dla osoby rekrutującej wizytówką kandydata do pracy, dlatego ważne by zaprezentować się w jak najlepszym świetle. Nie wolno się jednak przechwalać, tylko umiejętne przedstawić swoje atuty adekwatne do charakteru określonego stanowiska.To jak będzie wyglądać list motywacyjny zależy tylko i wyłącznie od inwencji twórczej chętnego do pracy. Trzeba przy tym pamiętać, że poprawnie i ciekawie napisany list motywacyjny może zaowocować zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną.

Jak powinien wyglądać list motywacyjny, aby wynikało z niego, że osoba go pisząca jest najlepszym kandydatem do pracy?

Nie ma właściwie gotowych szablonów listu motywacyjnego i nie powinno się ich szukać! List motywacyjny ma zainteresować rekrutujących i skłonić do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną kandydata do pracy. Jeżeli chcemy stworzyć dokument wyróżniający się na tle innych najlepiej nadać mu oryginalną formę i osobisty charakter. Treść listu powinna być indywidualnym rozwinięciem wiadomości z życiorysu i zawierać entuzjastyczne wyrażenie chęci podjęcia określonej pracy ze względu na posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz inne atuty (umiejętności oraz cechy charakteru czy osobowe).

W jaki sposób przygotować się do napisania listu motywacyjnego?

Przede wszystkim trzeba dokładnie przeczytać ogłoszenie i wypisać na kartce papieru jego najważniejsze elementy, tj.: pełną nazwę stanowiska, nazwę działu i przedsiębiorstwa, a następnie wymagania wobec kandydata (wykształcenie, umiejętności). Warto też zapisać nazwisko osoby zajmującej się rekrutacją, do niej, bowiem będziemy adresować nasze podanie.

Następnie trzeba dowiedzieć się czegoś więcej na temat oferowanego stanowiska pracy - głównie po to, aby zastanowić się nad następującymi pytaniami:

* Czy spełniamy wszystkie kryteria podane w ogłoszeniu?

* Czy podołamy stawianym obowiązkom w przyszłości?

* Czy określone to stanowisko będzie dla nas atrakcyjne? Jeżeli któraś z odpowiedzi będzie negatywna nie ma sensu zawracać sobie głowy tym ogłoszeniem.

Przy okazji warto zebrać wiadomości przedsiębiorstwie, informacje te będzie można później wykorzystać w liście motywacyjnym lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Teraz w oparciu o informacje z CV trzeba sporządzić listę doświadczeń zawodowych i zdobytych umiejętności (pomocna w tym będzie Lista słów przydatnych podczas pisania CV lub listu motywacyjnego) i przeprowadzić analizę własnych możliwości, odpowiadając sobie na pytania:

* Dlaczego jestem odpowiednim kandydatem na dane stanowisko?

* Jakie cechy i umiejętności mogą być przydatne na danym stanowisku i zwrócą uwagę pracodawcy?

* W jaki sposób będę mógł się wykazać w przyszłej pracy z korzyścią dla firmy?

Można już przystąpić do pisania listu motywacyjnego, ale nie wolno tego robić w pośpiechu, lepiej zaplanować wszystko na spokojnie.

O czym pamiętać przy pisaniu listu motywacyjnego?

* List motywacyjny ma zainteresować rekrutujących i skłonić do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, zachęcić więc pracodawcę do dalszego kontaktu z Tobą, wykaż swój entuzjazm;

* Pismo musi być napisane poprawną polszczyzną, trzeba zwracać szczególną uwagę na stylistykę, ortografię i interpunkcję;

* Do każdego ogłoszenia trzeba koniecznie napisać nowy dokument. Nie wolno wysyłać każdorazowo tego samego szablonu, bo każde stanowisko ma inną specyfikę i na każdym wymagane są inne umiejętności. Rekrutujący takie listy po prostu wyrzucają.

* Wszystkie informacje zawarte w liście powinny być zgodne z prawdą i odpowiednio dobrane do ogłoszenia;

* List powinien być utrzymany w ciepłym tonie, przyjemny dla czytelnika i niezbyt długi, lepiej pisać zwięźle i na temat. List wraz z podpisem i nagłówkiem nie powinien zająć więcej niż jednej strony formatu A4;

* Dokument musi być napisany starannie na komputerze lub maszynie do pisania czytelną czcionką i wydrukowany na papierze dobrej jakości. Nie mile widziane są udziwnienia typu: wprowadzanie kolorów, drukowanie na kolorowym papierze, itp...;

* Każdy dokument zarówno CV, podanie o pracę, jaki i list motywacyjny musi być podpisany ręcznie imieniem i nazwiskiem;

* W prawym górnym rogu lub w lewym dolnym rogu powinna znaleźć się data i miejscowość;

* Koniecznie trzeba wpisać swoje dane personalne i kontakty, pomimo, że są w CV. Na górze po lewej stronie wpisujemy nasze dane, po prawej (pod datą) dane osoby, do której adresujemy nasz list, (jeśli ta informacja jest podana) lub nazwę działu czy przedsiębiorstwa.

Na wstępie

Najważniejsze jest wzbudzenie zainteresowania czytającego oraz zwięzłe zawarcie kluczowych informacji

Przede wszystkim trzeba podać pełną nazwę stanowiska, o które się staramy, jego numer referencyjny oraz źródło, z którego dowiedzieliśmy się o wolnym etacie. W przypadku ogłoszenia prasowego powinno się wpisać nazwę gazety oraz datę jej publikacji. Jeżeli ogłoszenie znaleźliśmy za pomocą Internetu - nazwę portalu i datę ogłoszenia, jeśli jest podana. Jeżeli wysyłamy ofertę do firmy, która nie zamieszczała żadnego ogłoszenia, należy krótko umotywować, dlaczego chcielibyśmy pracować dla tego właśnie przedsiębiorstwa.Zależy nam na zainteresowaniu osoby czytającej naszą kandydaturą, dlatego warto nasz list zaadresować do konkretnej osoby, która prowadzi rekrutację. W ofertach dane takie nie są zwykle podawane, ale można spróbować zdobyć potrzebne nam informacje korzystając z prasy, telefonu, Internetu czy katalogów firmowych. To może zwrócić uwagę czytającego i przekonać o tym, że jesteś osobą dociekliwą i zaangażowaną w szukanie pracy.

* Adresując list trzeba pamiętać o zwrotach grzecznościowych: "Szanowna(y) Pani(e)", "Szanowni Państwo" itp..

* Pierwsze zdanie najlepiej rozpocząć od: "Zwracam się z prośbą o przyjęcie do * pracy..."

* Pamiętajmy, że numer referencyjny jest bardzo istotny, szczególnie, jeśli szukamy pracy w dużym przedsiębiorstwie, pomoże on, bowiem trafić naszym dokumentom do odpowiedniego działu lub osoby i nie zniknie w koszu!

W rozwinięciu

Trzeba udowodnić, dlaczego jesteśmy odpowiednim kandydatem na dane stanowisko.

W części głównej trzeba wspomnieć o swoim wykształceniu i posiadanych umiejętnościach odnosząc je do wymagań konkretnego stanowiska, na którym nam zależy. Trzeba wykazać, że posiadane doświadczenie oraz wiedza są adekwatne do oczekiwań pracodawcy. Nie powinno się jednak opisywać całego doświadczenia zawodowego czy wykształcenia, bo te informacje zawiera już CV. Lepiej będzie napisać zwięźle, czego się dzięki temu doświadczeniu nauczyliśmy i jak to może zaprocentować w przyszłości. Spróbuj przedstawić, w jaki sposób możesz się przyczynić do poprawy wyników firmy i co wyróżnia cię, jako kandydata prezentując swoje mocne strony.Najczęściej poszukiwane są osoby odpowiedzialne, posiadające umiejętność nawiązywania kontaktów i pracy zespołowej, mające zdolność logicznego myślenia i łatwość przyswajania wiedzy, przejmujące inicjatywę, łatwo adoptujące się do otoczenia, zdolne do podejmowania szybkich decyzji. Warto, więc wspomnieć o posiadanych przez nas cechach osobowych. Nawet, jeśli nie jesteśmy tak bardzo przebojowi, to możemy mieć inne cechy, które zainteresują pracodawcę.! Pamiętajmy o pisaniu prawdy, dzięki temu unikniemy niezręcznych sytuacji.

Na koniec

Trzeba zaakcentować swoje zainteresowanie danym stanowiskiem oraz gotowość do spotkania i osobistego przedstawienia swojej kandydatury

Zakończenie powinno być krótkie i rzeczowe. Można wspomnieć o tym, że będziemy zaszczyceni możliwością spotkania na rozmowie kwalifikacyjnej. Dobrze jest też podać numery telefonów, pod którymi jesteśmy osiągalni w ciągu dnia, pamiętając, że zaproszenie na interwiew możemy otrzymać telefonicznie.

- Po prawej stronie pod tekstem wypada umieścić zwrot grzecznościowy "Z poważaniem" lub " Z wyrazami szacunku", a pod spodem odręczny podpis.

- Na samym dole po lewej stronie powinno się opisać dołączone załączniki ( CV, świadectwa lub dyplomy potwierdzające nasze kwalifikacje.

Lista słów przydatnych podczas pisania CV lub listu motywacyjnego:  

Czasowniki:

* pracować - tworzyć - projektować * budować - tworzyć - stworzyć - wytworzyć - założyć - zapoczątkować -  rozbudować - rozszerzyć * doskonalić - uczyć się - uczyć innych - szkolić - uczestniczyć - rozpowszechniać - wprowadzać * kierować - zarządzać - nadzorować - dozorować - doglądać - koordynować - organizować - kontrolować - prowadzić * motywować - skłaniać do działania - pobudzać - koordynować * obserwować - zauważać - zaobserwować * wykonywać - dokonywać - osiągać * odrestaurować - naprawiać * kwalifikować - zaliczać - segregować * zakładać - ustalać - określać * - interpretować - myśleć logicznie * upoważniać - delegować

Lista słów przydatnych podczas pisania CV lub listu motywacyjnego:

Umiejętności:

* Moje atuty

* Cechuje mnie:

* Wyróżnia mnie:

Potrafię doradzać ludziom, zarządzać personelem, nadzorować personel, delegować uprawnienia, delegować odpowiedzialnie, koordynować pracę, negocjować, motywować, uczyć innych, prowadzić szkolenia, przygotowywać pokazy, prowadzić dyskusje, słuchać innych, współpracować w grupie, prowadzić spotkania, rozwiązywać konflikty, motywować zespoły ludzi do pracy, doskonalić umiejętności, uczyć się szybko, przekonywać innych, analizować, wyciągać wnioski, interpretować, zarządzać projektem, organizować, obsługiwać komputer, przeprowadzać wywiady, programować, rejestrować, przygotowywać dokumentację, korespondować z klientami, wydawać dokumenty, przeprowadzać promocje, obsługiwać klientów, sprzedawać produkty