Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

CV jest wizytówką kandydata do pracy i podobnie jak list motywacyjny pozwala czytającemu na stworzenie pozytywnego obrazu osoby starającej się o dane stanowisko. Informacje zawarte w CV mają duży wpływ na decyzję o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną. Wiele firm, szczególnie tych, które często poszukują pracowników, na podstawie życiorysu przeprowadza wstępną selekcję kandydatów.

CV musi zawierać istotne dla przyszłego pracodawcy informacje potwierdzone dokumentami, dokładne dane osobowe oraz wiadomości, dzięki którym Twoja oferta stanie się przekonująca i interesująca. CV ma zachęcić pracodawcę do spotkania, dlatego tak ważne jest przedstawienie siebie jako osobę kompetentną, posiadającą odpowiednie kwalifikacje, a jednocześnie wyróżniającą się spośród innych kandydatów. Należy jednak pamiętać by nie zafałszowywać swojego wizerunku.

Podkreśl swoje zalety, ale nie oszukuj. Większość szefów personalnych zdaje sobie sprawę, że kandydaci wyolbrzymiają swoje umiejętności (np.: znajomość języków obcych), dlatego często weryfikują takie informacje. Ważny jest również wygląd dokumentu, CV musi robić dobre wrażenie na pierwszy rzut oka,dlatego zadbaj o szatę graficzną: krój czcionki, podkreślenie najistotniejszych elementów, układ strony. Informacje muszą być rzetelne i zwięzłe, a ich forma jasna i czytelna. Dlatego też CV najlepiej pisać w formie punktów. Dokumenty mało przejrzyste są często wyrzucane do kosza.

Obecnie CV najczęściej przygotowanie jest na komputerze. Przy niewielkim doświadczeniu zawodowym powinno się zmieścić na jedną stronę, a przy dużym - na dwóch stronach. Dobre CV nie musi odwoływać się do książkowego wzorca. Przede wszystkim powinno być dostosowane do Twoich potrzeb i tego co chcesz w nim przedstawić. Pisząc CV zastanów się, które etapy Twojego życia zawodowego mają największe znaczenie dla potencjalnego pracodawcy. Dokładna analiza własnych umiejętności oraz wnikliwe zapoznanie się z wymaganiami pracodawcy z pewnością ułatwi Ci stworzenie odpowiedniego życiorysu.

Jeżeli nie wiesz jak stworzyć oryginalne CV, albo chcesz uniknąć błędów, możesz oczywiście wykorzystać gotowe wzory. Spróbuj jednak w miarę możliwości wzory te urozmaicić i dostosować do potrzeb swoich i pracodawcy. Do gotowego CV należy dołączyć aktualne zdjęcie (dobrej jakości) oraz adnotację pozwalającą na przetwarzanie danych osobowych. Fotografia, która jest wymagana przez większość pracodawców, powinna znajdować się w górnym prawym rogu, może być doczepiona zszywaczem, bądź w przypadku aplikacji drogą elektroniczną - zeskanowana. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata powinno się umieścić na końcu dokumentu, najlepiej mniejszą czcionką.

BUDOWA CV:

Dane osobowe

Dane osobowe, które pozwolą na łatwe i bezpośrednie skontaktowanie się z osobą poszukującą pracy:

* imię i nazwisko,

* data urodzenia,

* aktualny adres,

* numer telefonu,

* adres e-mailowy

Wykształcenie

Informacje odnośnie wykształcenia, posiadanych kwalifikacji i umiejętności praktycznych. Należy zacząć od ostatniej ukończonej szkoły, uczelni (lub wciaż aktualnej).

Wpisz:

* daty rozpoczęcia i ukończenia lub przewidywanego ukończenia szkół, studiów, szkoleń,

* oficjalne nazwy szkół  i uczelni (wydział, specjalizacja),

* informacje o uczestnictwie w specjalistycznych kursach, szkoleniach (warto podać nazwę firmy organizującej, czas trwania i nabyte umiejętności)

Doświadczenie zawodowe

Prezentację doświadczenia zawodowego również należy zacząć od najbardziej aktualnego. Informacje te powinny uwzględniać:

* dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia pracy,

* pełną nazwę firmy,

* prawidłową nazwę zajmowanych stanowisk,

* główne obowiązki, zadania na zajmowanych stanowiskach (ważne!),

* w przypadku osób, które jeszcze nie pracowały zawodowo można w miejscu tym podać informację dotyczące różnego rodzaju praktyk, studenckich, wakacyjnych itp.

Umiejętności

Tu należy wspomnieć o wszystkich posiadanych umiejętnościach, które w sposób pośredni lub bezpośredni mogą być związane z charakterem pracy, o którą się staramy.

Nie wolno zapomnieć o:

* znajomości języków obcych (warto wymienić zdane egzaminy językowe, posiadane certyfikaty),

* umiejętności obsługi systemów, programów komputerowych (najlepiej je wymienić),

* o posiadanym prawie jazdy (z podaniem kategorii),

* o innych umiejętnościach specyficznych dla danego stanowiska (np.: dla sekretarki atutem będzie bezwzrokowe pisanie na komputerze, a dla osoby starającej się o stanowisko w wyższym szczeblu zarządzania - umiejętność rozwiązywania konfliktów i szybkiego podejmowania decyzji).

Osiągnięcia, działalność dodatkowa

Część ważna szczególnie dla osób, które nie mogą się jeszcze pochwalić doświadczeniem zawodowym, ale były zaangażowane w różnego rodzaju działalność mniej lub bardziej związaną z przyszła pracą.

Z tej części pracodawca może wyciągnąć ważne wnioski o usposobieniu kandydata, dlatego warto pochwalić się m.in.:

* udziałami w konkursach i olimpiadach,

* członkostwem w kołach naukowych, klubach sportowych, samorządzie studenckim,

* imprez, koncertów, konferencji naukowych itp.

Zainteresowania

Tutaj pojawia się szansę na zaprezentowanie swojej osoby nie tylko w kategoriach zawodowych, ale też osobistych. Jeśli masz interesujące, nietypowe hobby opisz to w CV. Wielu pracodawców wyżej oceni osoby, które mają ciekawe zainteresowania, bo może to świadczyć o bogatej osobowości.

 

Najczęstsze błędy powtarzające się w CV to:

* Niedopasowanie CV do oczekiwań konkretnej firmy i stanowiska.

* Wysyłanie wszędzie tego samego życiorysu.

* Nieczytelna i zbyt obszerna forma.

* Błędy w nazwach, błędy literowe,ortograficzne,gramatyczne pomyłki dat itp...

* Brak adnotacji pozwalającej na przetwarzanie danych osobowych.

* Przesada w opisie zalet, posiadanych umiejętności lub wręcz odwrotnie - nadmierna skromność.