Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Rząd włoski z obawy przed napływem taniej siły roboczej po rozszerzeniu Unii wprowadził ograniczony dostęp do rynku pracy obywatelom następujących Państw Wspólnoty: Republiki Czeskiej, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Słowenii, Słowacji i Węgier. Pomimo tych ograniczeń praca w słonecznej Italii cieszy się dużym zainteresowaniem naszych rodaków. Dużym plusem jest stosunkowo łatwy do opanowania język włoski oraz przyjazne nastawienie Włochów do obcokrajowców. Najłatwiej o pracę sezonową przy winobraniu oraz zbieraniu warzyw (głównie pomidorów) i owoców. FORMALNOŚCI Kontyngent Pozwolenie na pracę Pozwolenie na pobyt Wiza KTO, GDZIE I JAK ZNAJDZIE PRACĘ Kto ma szansę na pracę we Włoszech? Jak szukać pracy we Włoszech? Praca sezonowa we Włoszech WARUNKI PRACY Godziny pracy Zarobki Podatki SYSTEM URLOPOWY Urlop wypoczynkowy Urlop chorobowy Urlop macierzyński Urlop wychowawczy Dni ustawowo wolne od pracy SYSTEM UBEZPIECZEŃ Ubezpieczenie zdrowotne PRZYDATNE ADRESY Ciekawe linki Ambasady i konsulatyFORMALNOŚCI Kontyngent Obywatele z państw przyjętych do Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku o legalną pracę we Włoszech mogą starać się w ramach kontyngentu ustalonego dekretem premiera, zezwalającym obywatelom nowo przyjętych Państw Wspólnoty na przyjazd do pracy. Kontyngent miejsc pracy w 2004, początkowo uchwalony na liczbę 20 tys., wyniósł w sumie 36 tysięcy. Obawy Włochów przed nowymi pracownikami krajów Wspólnoty okazały się na wyrost, dlatego rząd włoski zdecydował się na pewne udogodnienia i dużo wyższy limit pozwoleń na legalną pracę w 2005 roku.  Od stycznia b.r. obowiązuje nowa uchwała określająca kontyngent 2005 na poziomie 79,5 tys. pozwoleń na pracę. Pozwolenie na pracę Pozwolenie na pracę uzyskać można tylko na wniosek przyszłego pracodawcy, który zamierzając zatrudnić pracownika  na czas określony lub na stałe, musi złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na pracę w Regionalnym Urzędzie Pracy (Direzione Provinciale del Lavoro). Do wniosku należy dołączyć umowę porozumienia między stronami (między pracodawcą a obcokrajowcem),  która jest wymagana do wydania pozwolenia na pracę i złożenia wniosku o pozwolenie na pobyt . Pozwolenie na pobyt może być przyznane, o ile nie zostaną wyczerpane limity miejsc pracy przewidziane w danym roku dla cudzoziemców. Pozwolenie na pobyt Osoby poszukujące pracy we Włoszech, przebywające w tym kraju nie dłużej niż 3 miesiące powinny zgłosić swój pobyt na policji. Jeżeli wizyta we Włoszech przedłuża się, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na pobyt. Wiza Według aktualnych przepisów obywatele nowych krajów UE są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy wjazdowej do WłochKTO, GDZIE I JAK ZNAJDZIE PRACĘ Kto ma szansę na pracę we Włoszech? Do pracowników szczególnie poszukiwanych należą osoby z wykształceniem medycznym, szczególnie pielęgniarki i pielęgniarze. Osoby związane z służbą zdrowia mogą pracować poza kontyngentem i bez konieczności uzyskiwania pozwolenia. Na tych samych warunkach pracę znajdą również: profesorowie, wykładowcy uniwersyteccy i naukowcy, kadra kierownicza, tłumacze, osoby odbywające szkolenia lub staże we włoskich przedsiębiorstwach, pracownicy międzynarodowych firm czasowo przeniesieni do Włoch, osoby które przed lub po 1 maja legalnie i bez przerw pracowały w tym kraju przez co najmniej 12 miesięcy oraz ich małżonkowie i dzieci poniżej 21 roku życia. Gdzie szukać pracy we Włoszech?   Bezrobocie we Włoszech jest dość duże i wynosi ok. 8%, ale w niektórych południowych regionach sięga ono nawet 24%. Generalnie północ Włoch jest dużo lepiej rozwinięta, bardziej uprzemysłowiona, niż południe, a co się z tym łączy więcej miejsc pracy jest w środkowej i północnej części kraju i tam najlepiej szukać zatrudnienia. Praca sezonowa we Włoszech Włochy to kraj, w którym dużo osób jest zatrudnianych sezonowo. Sezonowo pracują przede wszystkim osoby trudniące się zbieraniem owoców i warzyw (winogron, truskawek, oliwek) oraz przedstawiciele branży hotelarskiej (koniecznie ze znajomością języka włoskiego). Pracę sezonową stosunkowo można szukać również w ośrodkach narciarskich. Warunkiem jest oczywiście znajomość języka włoskiego lub/i angielskiego czy niemieckiego; więcej informacji w artykule: Praca sezonowa w alpejskich kurortach. Pracę sezonową najłatwiej znaleźć: * w nadmorskich miejscowościach (branża hotelarska i gastronomiczna);* na południu kraju - na plantacjach warzyw i owoców; * na północy kraju- w winnicach, sadach oraz w ośrodkach narciarskich WARUNKI PRACY Godziny pracy We Włoszech najczęściej pracuje się 40 godzin tygodniowo, czas pracy wraz z nadgodzinami nie może przekroczyć 48 godzin. Pracownikowi przysługują też cztery tygodnie urlopu rocznie. W większości firm praca rozpoczyna się o godzinie 9. Na Północy Włoch w okolicach południa przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa, ale na Południu ze względu na upały przerwa trwa do 16. W takich przypadkach wydłużają się również godziny pracy i Włosi opuszczają swoje stanowiska nawet ok. 21. Zarobki Przykładowe zarobki we Włoszech: * Pomoc domowa (badante,assistente dometico, colf) - 400-700 euro miesięcznie;* Opiekunka do dziecka - ok 700 euro miesięcznie; praca 4 godziny dziennie 5 dni w tygodniu;* Pielęgniarka w prywatnej klinice - ok 1,3-2 tys. euro miesięcznie;* Lekarz - ok. 1,5 tys. euro miesięcznie;* Pomoc domowa pracująca na czarno - ok. 600 euro miesięcznie (+ zakwaterowanie i wyżywienie);* Robotnik budowlany pracujący na czarno - ok 50-100 euro dziennie.  SYSTEM URLOPOWY Urlop wypoczynkowy Każdy pracownik zatrudniony na cały etat uprawniony jest do 4 tygodni płatnego urlopu wypoczynkowego w roku.Jeśli pracownik zachoruje w czasie urlopu wypoczynkowego, urlop taki zostaje przerwany. Urlop chorobowy Pracownik musi poinformować swojego pracodawcę o niezdolności do pracy w pierwszym dniu swojej nieobecności. Musi on w ciągu dwóch dni przedstawić odpowiednie zaświadczenie lekarskie zarówno swojemu pracodawcy, jak i instytucji ubezpieczeniowej. Stan zdrowia pracownika może zostać sprawdzony przez uprawnioną osobę. Wizyty w domach pracowników następują w godzinach 10.00 ? 12.00 oraz 17.00 ? 19.00, również w czasie dni wolnych od pracy, takich jak np. święta państwowe.  Urlop macierzyński Kobietom przysługuje prawo do opuszczenia pracy na 2 miesiące przed porodem i do korzystania z urlopu macierzyńskiego jeszcze przez 3 miesiące po porodzie. Ojcom przysługuje wolne od pracy z powodu narodzin dziecka. jeśli matka dziecka jest poważnie chora lub zmarła. W przypadku adopcji dziecka do 6 roku życia jednemu z rodziców adopcyjnych przysługuje 3 miesięczny urlop, w czasie którego otrzymują 80% podstawowego wynagrodzenia. Jeśli dziecko poniżej 3 roku życia jest chore, rodzicom przysługuje urlop na czas choroby dziecka. Jeśli dziecko jest w wieku pomiędzy 3 a 8 rokiem życia, rodzicom przysługuje 5 dni wolnych od pracy w ciągu roku. Choroba dziecka musi zostać udokumentowana. Dni ustawowo wolne od pracy: * Nowy Rok, * Święto Trzech Króli (6 stycznia), * Dzień Wyzwolenia (25 kwietnia), * Poniedziałek Wielkanocny, * Dzień Pracy (1 maja), * Dzień Republiki (2 czerwca), * Ferragosto (15 sierpnia), * Dzień Wszystkich Świętych (1 listopada), * Niepokalane Poczęcie (8 grudnia), * Boże Narodzenie (25 grudnia), * Dzień Świętego Stefana (26 grudnia), * święta lokalnych patronów. Jeśli któreś z wymienionych świąt wypadną w niedzielę, pracownik dostaje dodatkowe wynagrodzenie za jeden dzień.SYSTEM UBEZPIECZEŃ Ubezpieczenie zdrowotne W przypadku legalnej pracy pracodawca odprowadza składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Osoby pracujące legalnie mają więc prawo do korzystania z publicznej służby zdrowia. Wszyscy, którzy ubezpieczeni są w Polsce w NFZ mogą ubiegać się o tzw. świadczenia konieczne (nieszczęśliwe wypadki, zawały, urazy). Chcąc skorzystać z tego rodzaju ubezpieczenia za granicą trzeba pobrać z NFZ formularz E111 (poświadcza, że polski fundusz pokryje koszty leczenia). Formularze dostępne są w oddziałach NFZ i na stronie www.nfz.gov.pl/ue.