Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Ogłoszenia prasowe, Internetowe portale pracy, tablice z wakatami - to najbardziej popularne media, które wykorzystują pracodawcy, aby zachęcić kandydatów do udziału w procesie rekrutacji. Metody te uznawane są za bardzo tradycyjnie i dobrze sprawdzone. Jednakże i na polu rekrutacji istnieją innowacyjne rozwiązania, a w ich realizacji przodują Amerykanie. Event Recruiting Pierwszą z niestandardowych metod coraz częściej stosowaną za Oceanem jest Event Recruiting. Pionierem tej metody była firma Cisco i dzięki niej firma odniosła sukces. Metoda ta polega na uczestniczeniu firmy w imprezie jako sponsor lub jej organizator (może to być wspinaczka w skałkach, wyścig, maraton, etc.), w czasie której podstawowym zadaniem firmy rekrutującej jest bycie widocznym a głównym celem ? rekrutacja przyszłych pracowników. Uczestnicy muszą wiedzieć, kto jest organizatorem, jaka firma i jakiemu celowi ma służyć całe przedsięwzięcie. Rekrutujący natomiast stosują wszelkie środki, żeby zapaść w pamięci uczestników, np. rozdając upominki, gadżety, nagrody. Skutecznie dając się pamiętać jako ?cool?, tworzą wizerunek firmy, która również będzie odbierana jako ?cool?, a więc taka, dla jakiej może warto pracować, w odróżnieniu od innych firm o tym samym profilu, ale rekrutujących tradycyjnie. Zaletą tej metody jest możliwość zaobserwowania kandydatów w specyficznych sytuacjach, np. sportowej rywalizacji, co wzbogaca dane na temat kandydata niezbędne w kolejnym etapie - selekcji.Re-Recruiting Inną metodą jest Re-Recruiting. Metodę tą stosuje się celem pozyskania tych ludzi, którzy z różnych powodów z firmy odeszli. Ponowną rekrutację początkuje strategia personalna firmy związana z etapem ?wyjścia? pracownika i w tym wypadku powinna być połączona ściśle z wykreowaniem wizerunku firmy, do której każdy były pracownik ma możliwość zawsze powrócić i będzie mile widziany. Doświadczenia branży high-tech w Silikon Valley pokazują, że pracownicy, którzy odeszli i wrócili są bardziej produktywni, nie potrzebują tak wiele czasu na asymilację, gdyż są bardziej zaznajomieni ze środowiskiem pracy a ich pobyt w firmie jest kilka razy dłuższy niż pobyt nowo przyjętych. Make Every Employee a Recruiter Wiele firm werbuje osoby rekrutujące spośród własnych pracowników. Zadaniem tej metody, zwanej Make Every Employee a Recruiter nie jest donoszenie na współpracowników. Głównym zadaniem pracownika-rekrutera jest informowanie ludzi z zewnątrz o zapotrzebowaniu kadrowym firmy, dla której on sam pracuje. Nie ma przecież lepiej poinformowanego rekrutera niż sam pracownik. Jest on zwykle wyposażony w wizytówkę, która zawiera dane na temat firmy i opis wakatu. I tu po raz kolejny imprezy masowe, pikniki, parki, ale i inne miejsca odwiedzane przez pracownika-rekrutera są doskonałym źródłem nowych zasobów ludzkich firmy. Wystarczy wręczyć wizytówkę! *Tekst powstał w oparciu o artykuły Kevina Wheelera, www. glresources.com