Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  Nie ulega wątpliwości, że testy psychologiczne są kontrowersyjną metodą oceny kandydata. Wielu specjalistów od HR-u uważa, że testy oraz inne techniki psychologiczne w żadnym razie nie powinny być elementem procesu kwalifikacyjnego decydującym o przyjęciu lub nie kandydata do pracy. Powinny one być stosowane jako metoda uzupełniająca lub w przypadku kilku kandydatów o podobnych kwalifikacjach jako weryfikująca. Dobór testów psychologicznych jest odpowiedni dla wymogów stanowiska. Jeżeli rekrutacja odbywa się na stanowisko kierownicze to wykorzystane mogą być testy oceniające umiejętności współpracy i zarządzania grupą ludzi. Obowiązujące prawo unijne mówi, że kandydat i jednocześnie osoba poddawana ocenie psychologicznej przy pomocy testów musi na taką weryfikację wyrazić zgodę. W praktyce oczywiście nie zdarza się, aby ktoś odmówił (jest to jednoznaczne z utratą szans na dane stanowisko) jednakże dobrze to świadczy o firmie rekrutującej, jeżeli zapyta o zgodę na wzięcie udziału w ocenie przy pomocy technik psychologicznych. Dodatkowo warto pamiętać, że uprawnienia do przeprowadzania testów ma wyłącznie psycholog i to warto sprawdzić przed przystąpieniem do niego.    Zasady poprawnego rozwiązywania testów   Podane poniżej zasady są jedynie ogólnikowymi poradami dla osób poszukujących pracy, a nie receptariuszem jak je poprawnie rozwiązać. Mnogość testów psychologicznych jest tak duża, że nie ma możliwości omówienia ich wszystkich na przykładach. Warto jednak rozwiązując test pamiętać o kilku zasadach. Po pierwsze odpowiedzi należy udzielać zgodnie z tym jak funkcjonujemy, a nie jak wydaje nam się, że powinniśmy. Po drugie nie należy pomijać żadnych odpowiedzi, gdyż może to sugerować ucieczkę od niej z powodów, które osoba sprawdzająca sobie dopowie. Po wtóre nie należy zbyt długo zastanawiać się nad odpowiedzią szczególnie w przypadku odpowiedzi ustnej, gdyż pytania dotyczą naszej osobowości, cech charakteru czy zachowań, a te przecież znamy doskonale. Zwłoka w udzieleniu odpowiedzi może nasuwać podejrzenie fałszowania odpowiedzi. Odpowiadać zawsze zgodnie z prawdą gdyż niektóre testy skonstruowane są w ten sposób, że łatwo kolejnym pytaniem odsłaniają nieprawdziwą odpowiedź w poprzedzającej je odpowiedzi. Testy psychologiczne cechuje jeszcze jedna zasada. Nie ma w nich złych odpowiedzi. Każda jest dobra, jeżeli jest prawdziwa. Wszystko zależy od tego, jakie wymogi musi pełnić kandydat pod kontem cech ocenianych za pomocą testów. Czasami okazuje się, że kandydat, który ma gorsze kwalifikacje charakterologicznie i osobowościowo idealnie pasuje na dane stanowisko. Wtedy kursy doskonalące uzupełniają braki merytoryczne.    Jakie elementy mogą być oceniane przy użyciu testów?   Zdolności przywódcze; Odporność na stres; Poziommotywacji i zaangażowania; Umiejętność analizy/kontroli/syntezy; Cechy osobowości/charakteru/temperamentu; Umiejętność rozwiązywania konfliktów/problemów; Umiejętność współpracy z ludźmi/lub samodzielność (zależnie od wymogów stanowiska); Zdolność koncentracji uwagi/pojemność pamięci/szybkość odtwarzania; Zdolności mylenia analitycznego/logicznego/filozoficznego; Planowanie kierunków działania/rozwoju firmy.