Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 


Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika - WZÓR
 
O rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem mówimy wtedy, kiedy jedna ze stron składa pisemne wypowiedzenie stosunku pracy
Wypowiedzenie może być złożone na takich samych warunkach przez pracownika jak i przełożonego. Wypowiedzenie nabiera mocy prawnej, czyli umowa o pracę zostaje rozwiązana po okresie czasu ściśle określonego w wypowiedzeniu. Kiedy można wypowiedzieć stosunek pracy a w jakich przypadkach nie można wypowiedzieć i w jakiej formie można to uczynić ? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w tym artykule.
Na wstępie należy wspomnieć, że nie wszystkie umowy o pracę można wypowiedzieć. Rodzaje umów o pracę, które można lub nie można rozwiązać  za wypowiedzeniem są opisane w kolejnych artykułach:
 


Umowy o pracę, których nie można wypowiedzieć
Umowy, które można rozwiązać za wypowiedzeniem

 
 
Forma wypowiedzenia
 
Wypowiedzenie musi być przedłożone przez jedną ze stron w formie pisemnej i zawierać:
W przypadku gdy wypowiedzenie składa pracownik:
* dane personalne pracownika i pracodawcy* wyszczególnienie rodzaju wypowiadanej umowy;* datę i miejsce sporządzenia wypowiedzenia;* treść właściwą dotyczącą wypowiedzenia umowy o pracę z uzasadnieniem.
Można skorzystać z przykładowego wzoru Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem (do pobrania plik w formacie pdf)
W przypadku gdy wypowiedzenie składa pracodawca powinien dołączyć klauzulę informującą pracownika o przysługującym mu prawie do odwołania się do sądu oraz podać przyczynę wypowiedzenia, która musi być konkretna i zrozumiała dla pracownika.
 
Okresy wypowiedzenia
 
Należy pamiętać, że nie jest możliwe rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem z dnia na dzień, musi zostać zachowany pewien przedział czasowy, zależny w dużym stopniu od rodzaju podpisanej umowy o pracę:
Umowa o pracę zawarta na okres nieokreślony -
Okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy u pracodawcy, któremu zamierzamy wypowiedzieć stosunek pracy i wynosi:
* 3 miesiące - przy okresie zatrudnienia co najmniej 3 lat * 1 miesiąc - przy okresie zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy, * 2 tygodnie - przy okresie zatrudnienia krótszym niż 6 miesięcy,
Umowa o pracę na okres próbny
Okres wypowiedzenia zależy od okresu na jaki została zawarta i wynosi:
* 2 tygodnie - jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące, * 1 tydzień - przy okresie próbnym dłuższym niż 2 tygodnie,* 3 dni robocze - przy okresie próbnym nie przekraczającym 2 tygodni.
Zobacz też:

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika - WZÓR
Rozwiązanie umowy na okres próbny
Umowa na okres próbny