Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  Oto umowy, które można wypowiedzieć:   Umowa o pracę na czas nieokreślony; Umowa o pracę na okres próbny; W drodze wyjątku od zasady może zostać rozwiązana umowa o pracę na czas określony, jeśli jednoczęśnie spełnione są dodatkowe warunki: umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, strony zastrzegły w umowie możliwość rozwiązania tej umowy za wypowiedzeniem.   Podmioty zawierające powyżej wymienione umowy o pracę nie mają tym samym zapewnionej żadnej ochrony przed wypowiedzeniem.  Mogą w każdej chwili swobodnie rozwiązać współpracę , stosując się do postanowień zawartych w umowie o pracę. Warto zatem decydując się na któryś z wymienionych wyżej rodzajów umowy o pracę zwrócić uwagę na to, jaki jest określony czas wypowiedzenia. Jeżeli nie ma o tym mowy w danej umowie, stosujemy się do przepisów Kodeksu Pracy specyficznych dla danego rodzaju umowy o pracę. Umowy o pracę, których nie można rozwiązać za wypowiedzeniem znajdą Państwo w kolejnym artykule:   Umowy o pracę, których nie można wypowiedzieć