Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  Zmiana warunków pracy   Jeżeli pracodawca chce zmienić warunki pracy np.: zmniejszyć pensję, zakres obowiązków lub wymiar godzin pracy mógłby teoretycznie przedłożyć pracownikow wypowiedzenie umowy o pracę a następnie zatrudnić ich w oparciu o zmienione warunki pracy. Kodeks Pracy w takich sytuacjach proponuje zastosować tzw. - Wypowiedziedzenie zmieniające warunki pracy. W ten sposób umowa o pracę może być wielokrotnie modyfikowana w czasie trwania stosunku pracy.   Polepszenie warunków pracy   Zmiana warunków pracy jest niemal rózwnoznaczna z pogorszeniem sytuacji pracownka. Polepszenie warunków zatrudnienia, bowiem odbywa się zazwyczaj za porozumieniem stron i jest przyjmowana z wielkim entuzjazmem ze strony pracownika. Taką sytuację pracodawca może uregulować prawnie pisząc specjalne oświadczenie (np.: o podwyższeniu podstawy wynagrodzenia) lub dołączając aneks do umowy o pracę.  Pogorszenie warunków pracy   Każdy przypadek wypowiedzenia zmienającego warunki pracy lub wynagrodzenia, pogarsza sytuację prawną pracownika i dlatego wypowiedzenie dotychczasowych warunków umownych jest niezbędne. Pracodawca przedkładając wypowiedzenie zmieniające daje pracownikowi możliwość wyboru: akceptacji pogorszonych warunków pracy bądż odmowy, która jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika.   Co musi zawierać wypowiedzenie zmieniające warunki pracy ?   Takie wypowiedzenie oprócz klasycznych sformułowań stosowanych w wypowiedzeniu musi zawierać dodatkowo:   nowe warunki pracy i płacy; pouczenie, o tym, że nowe warunki uważa się za przyjęte, jeżeli pracownik nie odrzuci ich przed upływem połowy okresu wypowiedzenia.  Co może zrobić pracownik dostając wypowiedzenie zmieniające?   Pracownik może przyjąć bądź odrzucić nowe warunki pracy lub wynagrodzenia, wówczas stosunek pracy jest kontynuowany na zmienionych warunkach po upływie okresu wypowiedzenia.   Zaakceptować proponowane warunki pracy składając odpowiednie oświadczenie, wówczas po upływie całego okresu wypowiedzenia będą obowiązywać nowe warunki pracy; Odmówić przyjęcia proponowanych warunków pracy składając odpowiednie oświadczenie, wówczas po upływie okresu wypowiedzenia umowa o pracę będzie uznana za rozwiązaną. Pracownik nie musi tłumaczyć się z podjętej decyzji, pracodawca nie ma prawa podważać podjętej przez niego decyzj Nie składać oświadczenia, co będzie równoznaczne z przyjęciem nowych warunków, wówczas po upływie całego okresu wypowiedzenia będą obowiązywać nowe warunkipracy.  Prawo pracownika do odprawy   Pracownik odmówiając przyjęcia proponowanych nowych warunków pracy godzi się na rozwiązanie umowy o pracę z końcem okresu wypowiedzenia umowy o pracę. W związku z tym,że pracownik kończy zatrudnienie u danego pracodawcy, ma prawo starać się o odprawę z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika, na podstawie art. 8  Ustawy z dnia 13 marca 2003 r."O szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników" (Dz. U. z dnia 22 maja 2003 r.) Pracownik może stracic prawo do odprawy, jeżeli pracodawca dostrzega przyczyny leżące po stronie pracownika w momencie składania wypowiedzenia zmieniającego. Zzgodnie z art. 30 § 4 Kodeksu Pracy przyczyny te powinny być zawarte w pisemnym oświadczeniu woli pracodawcy.