Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  Regulacje prawne związane z rozwiązaniem umowy o pracę   Zbiór praw i obowiązków zarówno pracownika, jak i pracodawcy w zakresie wypowiedzenia umowy o pracę reguluje:   Ustawa o Nieprawnych Zwolnieniach (The Unfair Dismissals Acts) Ustawa o Minimalnym Okresie Wypowiedzenia (The Minimum Notice Acts).   Praca na okres próbny a wypowiedzenie pracy   Okres próbny trwa zazwyczaj trzy miesiące i niestety przez cały ten czas prawodawca ma prawo zwolnić pracownika nawet z dnia na dzień. Jeżeli okres próbny minie i pracownik zostanie zatrudniony na stałe w oparciu o umowę o pracę pracodawca będzie musiał stosować się do przepisów obowiązującego w Irlandii kodeksu pracy przestrzegając okresu wypowiedzenia, zależnego od stażu pracy. Jedynie w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego pracodawca ma prawo nie zachowywać okresu wypowiedzenia. Jednak sytuacje takie mają miejsce bardzo rzadko na Zielonej Wyspie.    Okres wypowiedzenia:   Minimalny okres wypowiedzenia jest zależny od stażu pracy w danym miejscu i wynosi odpowiednio:   Przy stażu pomiędzy 3 miesiące a 2 lata - tydzień wypowiedzenia; Przy stażu pomiędzy 2 lata a 5 lat - 2 tygodnie wypowiedzenia; Przy stażu pomiędzy 5 lat a 10 lat - miesiąc wypowiedzenia; Przy stażu pomiędzy 10 lat a 15 lat - 6 tygodni wypowiedzenia; Przy stażu powyżej 15 lat - 2 miesiące wypowiedzenia.     Prawa przysługujące pracownikowi podczas okresu wypowiedzenia   Podczas okresu wypowiedzenia umowy o pracę pracownik dostaje normalną pensję za przepracowane dni. Zdarzają się jednak rzadkie przypadki, kiedy pracownik jest zwolniony z obowiązku wykonywania pracy, wówczas otrzymuje tzw. payment in lieu. Wypłacane w ten sposób wynagrodzenie nie może być jednak zaniżone.