Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  Jeżeli jedna ze stron pracownik, bądź pracodawca, wypowiedziała umowę o pracę rozpoczyna się okres wypowiedzenia, określony w umowie o pracę, zależny od stażu pracy i charakteru umowy.   Przymusowy urlop podczas wypowiedzenia   Podczas wypowiedzenia pracodawca winien jest rozliczyć się z pracownikiem z prawa do odpoczynku i jest uprawniony wysłać pracownika na przymusowy urlop. W takiej sytuacji pracownik niestety ? chcąc, czy też nie chcąc - musi się dostosować wykorzystując zaległy urlop. Całkowity urlop, który należy się pracownikowi jest wyliczany proporcjonalnie do pełnych miesięcy przepracowanych w danym roku kalendarzowym. Od wyniku odejmuje się dni już wykorzystane przez pracownika.      Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop   W przypadku, jeśli pracodawca nie wyśle nas na przymusowy urlop zobowiązany jest zapłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop.   Urlop na żądanie   Podczas każdego roku kalendarzowego pracownik może wykorzystać 4 dni urlopu na żądanie. Te cztery dni przysługują w ciągu całego roku kalendarzowego, niezależnie od tego czy pracownik pracuje nieprzerwanie u jednego pracodawcy, czy w trakcie roku zmienia miejsce pracy. W takiej sytuacji poprzedni pracodawca ma obowiązek zamieścić informację o ewentualnym wykorzystaniu urlopu na żądanie. Jeżeli u poprzedniego pracodawcy nie wykorzystaliśmy ani jednego dnia na żądanie, w nowym miejscu pracy mam wciąż 4 dni do wykorzystania