Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
    Formy rozwiązania umowy o pracę w Wielkiej Brytanii   Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika Wypowiedzenie umowy o na mocy porozumienia stron     Wypowiedzenie pracy przez pracodawcę po angielsku   W umowie podpisywanej pomiędzy stronami jest zawarta klauzula dotycząca okresu wypowiedzenia. Zawsze przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy należy ja dobrze i ze zrozumieniem przeczytać, umowy o prace dotyczy to w szczególności.   Jakie wypowiedzenie przysługuje na początku pracy?   W przypadku nowych pracowników, podczas pierwszego roku praktykowany jest najczęściej dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Przepisy prawa chronią pracownika i nawet imigranta pracodawca nie może zwolnić z dnia na dzień. Warunkiem jest jednak podpisana umowa, czyli legalna praca. Po pierwszym roku prawa pracownika znacznie się umacniają i nie jest już tak łatwo zwolnić go z pracy.      Co jeśli w umowie nie ma określonego okresu wypowiedzenia?   Może się zdarzyć, że zapis na temat dwutygodniowego okresy wypowiedzenia zostanie pominięty w umowie. W takim przypadku obowiązuje zasada, ze w pierwszym roku pracy okres zwolnienia jest uzależniony od przyjętej formy wypłacania wynagrodzenia pracownikowi. Jeżeli pracownik otrzymuje pensję w cyklach miesięcznych, to właśnie miesiąc jest okresem wypowiedzenia. Niestety, jeśli pracownik otrzymuje tygodniówkę, pracodawca może go zwolnić z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. Widać, zatem, że warto na wszelki wypadek negocjować nawet w okresie próbnym, formę wypłacania wynagrodzenia w okresach miesięcznych. Daje to większe poczucie bezpieczeństwa na wypadek, gdyby pracownik mógł zostać zwolniony.   Kiedy pracodawca nie może zwolnić z pracy?   Urlop chorobowy   Pracodawca nie może zgodnie z prawem zwolnić pracownika z powodu choroby przewlekłej udokumentowanej przez lekarza.   Ciąża i urlop macierzyński   Pracodawca w Wielkiej Brytanii nie może zwolnić kobiety w ciąży nawet jeżeli pozostaje na  zwolnieniu przez cały okres ciąży. Podobnie nie można zwolnić kobiety przebywającej na urlopie macierzyńskim. Kobieta jest więc chroniona  w takich przypadkach od momentu udokumentowania ciąży do końca okresu urlopu macierzyńskiego.      Jak pracownik może dochodzić swoich praw?   Osoba pokrzywdzona ma prawo, a wręcz obowiązek złożyć pozew do najbliższego dla miejsca zatrudnienia sądu pracy w ciągu trzech miesięcy od zaistniałego zdarzenia. Wygranie tego typu sprawy jest jednoznaczne z odszkodowaniem za cały okres od zwolnienia do dnia ogłoszenia werdyktu sadu.   Prawa pracowników ze stażem powyżej roku   Prawa pracowników w Wielkiej Brytanii zwiększają się wraz ze stażem. Po przepracowaniu roku pracownik traktowany jest jako doświadczony i sprawdzony członek zespołu. Pracodawca po upłynięciu roku musi mieć już konkretny powód, zgodny z angielskimi przepisami pracy, żeby go zwolnić z pracy. Wśród nich należy wymienić: Ewidentne zaniedbywanie obowiązków związanych z wykonywaną pracą Naganne zachowanie pracownika, Z powodu redukcji zatrudnienia wynikającej na przykład z likwidacji zakładu pracy. Z powodu niezdolności do pracy   Niezdolność do pracy   Niezdolność do pracy na ogól jest jednoznaczna z renta chorobowa lub przedwczesna emerytura. Jeżeli pracownik jest chory dłużej niż sześć miesięcy pracodawca również ma prawo wypowiedzieć umowę   Jakie są obowiązki pracodawcy zwalniającego pracownika?   W każdym przypadku zachowana musi być pewna forma zwolnienia, od której nie można odstąpić. Pracodawca musi przekazać pracownikowi pisemną informacją o zwolnieniu. Pracodawca musi podąć dokładną date wypowiedzenia umowy, Pracodawca musi uwzględnić wszystkie przysługujące pracownikowi dni wolne za ostatni okres pracy, jeżeli oczywiście ich nie wykorzystał Wypowiedzenie musi zawierać informacje dotyczące przyczyny zwolnienia. Pracodawca ma obowiązek zaprosić pracownika na rozmowę wyjaśniającą.   Jakie są prawa zwolnionego pracownika?   Pracownik może poprosić o pieniężny ekwiwalent za przepracowanie okresu urlopu, co wiąże się z większą stawką godzinową Pracownikowi zawsze przysługuje prawo odwołania się od decyzji.   Kiedy zwolnienie pracownika jest legalne   Wypowiedzenie jest legalne i zgodne z przepisami pracy owiązującymi na terenie Wielkiej Brytanii tylko wtedy, jeżeli pracodawca dopełni wszystkich wymienionych wyżej obowiązków. W przeciwnym razie zwolnienie jest bezprawne, a pracownik może złożyć pozew do sadu. W pierwszym roku pracy pracodawca nie jest zobligowany do podania przyczyny zwolnienia, w następnych latach jest to jego obowiązek.