Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  Decyzja o odejściu z pracy   Bardzo często sama decyzja o zmianie pracodawcy bywa niezwykle trudna do podjęcia. Wiele osób, bowiem przyzwyczaja się do swojego pracodawcy, do współpracowników, zawiera przyjaźni. Należy jednak pamiętać, że nie można się kierować tylko sentymentami, jeżeli chce się osiągnąć sukces zawodowy. Dobra atmosfera w pracy nie wystarczy, żeby się spełniać i rozwijać.   Z drugiej strony należy pamiętać, że decyzja o zmianie pracodawcy, musi byś dobrze przemyślana, w żadnym wypadku nie należy podejmować jej pochopnie, pod wpływem chwili, lub zachowania innych pracowników. Proponujemy przeanalizować możliwości , jakie oferuje obecny pracodawca oraz czego oczekujemy. Może zamiast zmieniać wystarczy porozmawiać z obecnym pracodawcą o swoich oczekiwaniach i posłuchać, co może nam zaproponować.   Jeżeli jesteśmy pewni, że nasze oczekiwania nie zostaną spełnione u obecnego pracodawcy należy zacząć aktywnie szukać nowej pracy.  Jak złożyć wypowiedzenie?   Jeżeli dostaniemy lepszą pracę należy poinformować o tym obecnego pracodawcę poprzez wypowiedzenie stosunku pracy na piśmie. Jeszcze trudniejsza decyzja, która musi podjąć pracownik to określenie najlepszej chwili na złożenie wypowiedzenia. Od tego jak się zachowamy na koniec będzie zależało, jaką pozostawimy po sobie atmosferę. Jeżeli odejdziemy w dobrym stylu możemy liczyć na dobre referencje, a poza tym stare powiedzenie mówi, że lepiej nie palić za sobą mostów. Warto o tym pamiętać, bowiem nigdy nie wiadomo, czy w dalszej przyszłości jakiś pracodawca nie będzie chciał zasięgnąć opinii o kandydacie do pracy u jego poprzednich pracodawców.   Kiedy złożyć wypowiedzenie z pracy?   Przede wszystkim dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli 100% pewność, że dostaliśmy nową pracę. Pod żadnym pozorem nie można składać wypowiedzenia na podstawie przeczuć, że dobrze wypadliśmy na rozmowie rekrutacyjnej! Nie powinno się również tego czynić w przypadku, jeśli ktoś po znajomości polecił nas potencjalnemu przyszłemu pracodawcy. Podczas procesu rekrutacyjnego może wiele się zdarzyć, dlatego też ostateczną decyzję o odejściu z pracy należy podjąć dopiero po informacji, że wygraliśmy rekrutację i od danego dnia mamy zagwarantowaną posadę. Powinni wziąść to pod uwagę zwłaszcza osoby z długim okresem wypowiedzenia, które są skłonne wypowiedzieć pracę        Umowa przedwstępna   Umowa przedwstępna gwarantuje pracownikowi, że w danym dniu rozpocznie pracę u nowego pracodawcy, dzięki temu może spokojnie złożyć wypowiedzenie u obecnego pracodawcy bez obawy, że zostanie bez pracy. Gdyby któraś ze stron zmieniła zdanie ponosi koszt niedotrzymania warunków umowy.   Okres wypowiedzenia   Okres wypowiedzenia jest zależny od rodzaju podpisanej umowy z pracodawcą. W przypadku umów na czas określony okres wypowiedzenia to 2 tygodnie. Należy wziąć pod uwagę okres wypowiedzenia już w momencie umawiania się z nowym pracodawcą na rozpoczęcie pracy. Kolejną ważna sprawą, o której warto pamiętać to moment, od kiedy zaczyna się liczyć okres wypowiedzenia. Zależy on również od długości okresu wypowiedzenia, jaki przysługuje danemu pracownikowi. Wypowiedzenie liczy się od dnia:   Soboty w przypadku wypowiedzenia 2 tygodniowego; Od 1 dnia kolejnego miesiąca ? w przypadku wypowiedzenia; Od 1 dnia kolejnego miesiąca ? w przypadku wypowiedzenia 3 ? miesięcznego.    Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego   Zmieniając pracę można wykorzystać zalęgły urlop wypoczynkowy. W przypadku nie wykorzystania urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje ekwiwalent za te dni. Warto pamiętać, że zaległy urlop nie przechodzi na przyszłość wraz ze zmianą pracodawcy. Należy, więc zastanowić się, czy nie warto skorzystać z możliwości odpoczynku i wykorzystać zaległy urlop, bo w nowej pracy z pewnością dni wolne nie będą od razu mile widziane. Można zgrać w czasie zmianę pracy i odpoczynek, pamiętając, że powinniśmy również zakończyć wszystkie sprawy. U nowego pracodawcy będzie przysługiwać pracownikowi urlop w wymiarze proporcjonalnym do ilości miesięcy pozostałych w oku kalendarzowym proporcjonalnie obliczony urlop Wielu pracodawców chętniej udziela urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia niż płaci ekwiwalent za niego. Pracodawca woli jednak zapłacic za niewykorzystany urlop w przypadku, jeśli pracownik ma krótki okres wypowiedzenia ma zakończenie prowadzonych projektów lub przekazanie wiedzy swemu następcy.   Czas na dokończenie projektów i przekazanie wiedzy   Jak już wcześniej wspominaliśmy odchodząc z pracy powinno się po sobie pozostawić jak najlepszą atmosferę. Dlatego też składając zwolnienie należy pamiętać, aby dokończyć swoje zadania, zostawiając po sobie również porządek. Poza tym powinno się przewidzieć czas na przekazanie swojej wiedzy tak, aby następny pracownik, który przyjdzie na nasze miejsce mógł skorzystać z wyników naszej, często długiej, pracy. Jest to istotne zwłaszcza na samodzielnych stanowiskach, lub w firmach o charakterze projektowej. Jeżeli nie ma jeszcze naszego następcy, a okres wypowiedzenia jest krótki i zależy nam na podjęciu szybko nowej pracy można przygotować odchodząc instrukcje. Na pewno będzie to mile widziane przez pracodawcę i mże doceni ten gest wystawiając dobre referencje.