Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  Minimalne okresy wypowiedzenia   W brytyjskim prawie pracy okres wypowiedzenia stosunku pracy jest uzależniony stażem pracy u danego pracodawcy, Pracodawcę obowiązują następujące minimalne okresy wypowiedzenia:   po przepracowanym miesiąca pracownikowi przysługuje tygodniowy okres wypowiedzenia; po przepracowaniu 2 lat pracownikowi przysługuje, co najmniej ? 2 tygodniowy okres wypowiedzenia; po przepracowaniu 3 lat pracownikowi przysługuje, co najmniej ? 3 tygodniowy okres .   Jak wynika z powyższych informacji, co roku okres wypowiedzenia zwiększa się o 1 tydzień ? aż do osiągnięcia 12 tygodni wypowiedzenia po przepracowaniu 12 lat lub więcej. Przedstawione powyżej okresy wypowiedzenia są minimalnymi. Oznacza to, że pracodawca ma prawo wydłużyć okres zwolnienia. Można, więc pokusić się o podpisanie bardziej korzystnych warunków, wydłużając okresy wypowiedzenia. jego żądania. Uzasadnienie może zostać przekazane w formie pisemnej lub ustnej).  Co jeśli w umowie nie ma określonego okresu wypowiedzenia?   Informacja na temat dwutygodniowego okresy wypowiedzenia może zostać pominięta w umowie o pracę. Wówczas zaczyna obowiązywać zasada, ze w pierwszym roku pracy okres zwolnienia jest uzależniony od przyjętej formy wypłacania wynagrodzenia pracownikowi. W przypadku, gdy pracownik otrzymuje pensję w cyklach miesięcznych, to właśnie miesiąc jest okresem wypowiedzenia. Niestety pojawia się tu pewien problem, bowiem, w przypadku, gdy pracownik otrzymuje tygodniówkę, pracodawca może go zwolnić z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.   UWAGA!   Z wyżej wymienionego powodu warto na wszelki wypadek wcześniej, już w okresie próbnym, negocjować formę wypłacania wynagrodzenia w okresach miesięcznych. Taka sytuacja daje większe poczucie bezpieczeństwa na wszelki wypadek, gdyby pracownik otrzymałby wypowiedzenie z pracy.   Prawo do uzasadnienia zwolnienia na piśmie   Na koniec warto wspomnieć, że pracownik, zwolniony z pracy, który świadczył nieprzerwaną pracę, przez co najmniej 1 rok, może domagać się pisemnego uzasadnienia przyczyn rozwiązania umowy. Pracodawca powinien sporządzić i przekazać uzasadnienie w terminie 14 dni od żądania. Uzasadnienie zwolnienia może zostać sporządzone w formie pisemnej , dopuszczalne jest również przekazane  go w formie ustnej.