Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  Zobacz też artykuły:   Okresy wypowiedzenia w Polsce Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny Okres wypowiedzenia umowy na czas określony Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony     Przy rozwiązaniu umowy o pracę obie strony umowy obowiązuje okres wypowiedzenia   Wypowiedzenie stosunku pracy jest pisemnym oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku pracy, pracownika, bądź pracodawcy, którego skutkiem jest rozwiązanie współpracy w danym terminie, przy zachowaniu pewnego określonego okresu wypowiedzenia.   Jest to równoznaczne z faktem, ze dana umowa o pracę zostaje rozwiązana ostatecznie wraz z upływem wyznaczonego terminu, określonego przez długość trwania okresu wypowiedzenia.   Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę przysługuje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Kodeks Pracy wprowadził z góry ustalone okresy wypowiedzenia po to, by uniknąć niejasności i niepotrzebnych konfliktów przy określaniu indywidualnym długości okresu wypowiedzenia  Od czego zależy długość okresu wypowiedzenia?   Przepisy polskiego Kodeksu Pracy zakładają ponadto, że okres wypowiedzenia stosunku pracy jest zależny od rodzaju podpisanej umowy z pracodawcą oraz od stażu pracy u danego pracodawcy. Kolejną ważna sprawą, o której warto pamiętać to moment, od kiedy zaczyna się liczyć okres wypowiedzenia. Zależy on również od długości okresu wypowiedzenia, jaki przysługuje danemu pracownikowi.   Liczy się staż u jednego pracodawcy   Niestety trzeba pamiętać, że wyliczając okres zatrudnienia możemy liczyć tylko czas, jaki pracownik przepracował u danego pracodawcy. Liczy się więc staż pracy, ale tylko wypracowany u jednego pracodawcy. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły. Jeżeli dany pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego, (np.: dana firma została sprzedana innej, lub wniesiona jako aport do innej spółki), okresy zatrudnienia ulegają zsumowaniu   Które umowy można rozwiązać za wypowiedzeniem?   Za wypowiedzeniem można rozwiązać:   Umowę o pracę na czas nieokreślony, Umowę o pracę na okres próbny, Umowę o pracę na czas określony, jeśli zostaną spełnione poniższe warunki:   Umowa musi być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy; Strony muszą zastrzec w umowie możliwość rozwiązania w takim trybie.   UWAGA! Obydwa wyżej wymienione warunki muszą zostać spełnione łącznie.   Brak w umowie informacji na temat okresu wypowiedzenia   Co robić, jeśli w umowie nie ma określonego okresu wypowiedzenia? Informacja na temat dwutygodniowego okresu wypowiedzenia może zostać przykładowo pominięta w umowie o pracę. Wówczas zaczyna obowiązywać zasada, ze w pierwszym roku pracy okres zwolnienia jest uzależniony od przyjętej formy wypłacania wynagrodzenia pracownikowi.   W przypadku, gdy pracownik otrzymuje pensję w cyklach miesięcznych, to właśnie miesiąc jest okresem wypowiedzenia.   Niestety pojawia się tu pewien problem, bowiem, w przypadku, gdy pracownik otrzymuje tygodniówkę, pracodawca może go zwolnić z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.   Wiecej informacji o okresach wypowiedzenia   Zobacz też artykuły:   Okresy wypowiedzenia w Polsce Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny Okres wypowiedzenia umowy na czas określony Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony