Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  Zobacz też artykuły:   Okresy wypowiedzenia w Polsce Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny Okres wypowiedzenia umowy na czas określony Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony     Na jaki czas zawierana jest umowa na okres próbny i kiedy wygasa?   W przypadku umowy o pracę na okres próbny zarówno pracodawca, jak i pracownik mają możliwość poznania się nawzajem.   Umowa na okres próbny zawierana jest zazwyczaj na dość krótki okres czasu. Najbardziej popularny okres u polskich pracodawców to trzy miesiące. Coraz częściej spotykane są też umowy na okres miesiąca..   Kiedy wygasa umowa zawarta na okres próbny?   Umowa ta generalnie będzie skuteczna tak długo, dopóki nie wygaśnie czas jej trwania.. Umowa na okres próbny ustaje, bowiem po upływie czasu, na jaki została zawarta. Czasami jednak zachodzi potrzeba ją rozwiązać wcześniej za pomocą wypowiedzenia i taka możliwość wynikającą z przepisów Kodeksu Pracy ma każda ze stron umowy, zawartej na okres próbny, czyli zarówno pracodawca, jak i pracownik     Wypowiedzenie w okresie próbnym   W kodeksie pracy zapisana jest informacja, że w trakcie trwania okresu próbnego jedna ze stron może wypowiedzieć umowę zachowując okres wypowiedzenia. Rozwiązanie takiej umowy nie wymaga uzasadnienia. Jeżeli jedna ze stron umowy - pracodawca lub pracownik - wypowie umowę zawartą na okres próbny stosunek pracy nie ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym. Najpierw obowiązuje pewien okres wypowiedzenia.     Okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny   W przypadku rozwiązania umowy zawartej na okres próbny, inaczej niż w przypadku umów na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia zależy tylko i wyłącznie od okresu, na jaki dana umowa została zawarta..     Okres wypowiedzenia w okresie próbnym wynosi     3 dni robocze - przy okresie próbnym, który zawarty jest na czas krótszy niż 2 tygodnie; 1 tydzień - przy okresie próbnym, który zawarty jest na czas dłuższym niż 2 tygodnie; 2 tygodnie - przy okresie próbnym, który zawarty jest na czas 3 miesiące (dłuższy nie może już być).    UWAGA! Umowa na 3 miesiące a umowa na czas określony   Należy pamiętać o różnicy, że umowa na 3 miesiące na okres próbny  to nie to samo  co umowa na czas określony Umowa zawarta na okres próbny 3 miesięczny  i umowa zawarta na czas określony też na okres 3 miesięcy z prawnego punktu widzenia są dwiema odrębnymi rodzajami umów o pracę   Więcej informacji o okresach wypowiedzenia w Polsce   Zobacz też artykuły:   Okresy wypowiedzenia w Polsce Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny Okres wypowiedzenia umowy na czas określony Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony