Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  Zobacz też artykuły:   Okresy wypowiedzenia w Polsce Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny Okres wypowiedzenia umowy na czas określony Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony   W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony obie strony umowy, (czyli pracownik i pracodawca), jak sama nazwa wskazuje nie ustalają okresu jej trwania, czyli jest zawarta na czas nieokreślony. Umowa ta generalnie będzie skuteczna tak długo, dopóki jedna ze stron umowy jej nie wypowie. Jeżeli jedna ze stron umowy - pracodawca lub pracownik - wypowie umowę zawartą na czas nieokreśloną stosunek pracy nie ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym. Najpierw obowiązuje pewien okres wypowiedzenia. Długość tego okresu zależy od stażu pracy u danego pracodawcy   Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony?   Okres wypowiedzenia umowy o prace na czas nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia i jest równy odpowiednio: 2 tygodnie - przy okresie zatrudnienia krótszym niż 6 miesięcy, 1 miesiąc - przy okresie zatrudnienia, co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące - przy okresie zatrudnienia, co najmniej 3 lat   Jak wyliczyć okres zatrudnienia, czyli staż pracy?   Wyznaczając okres wypowiedzenia przysługujący danemu pracownikowi, należy wziąć pod uwagę okres zatrudnienia, czyli staż pracy. Niestety sumując okresy zatrudnienia trzeba pamiętać, że można liczyć tylko czas, jaki pracownik przepracował u danego pracodawcy. Liczy się, więc staż pracy, ale tylko wypracowany u tego pracodawcy, z którym pracownik zamierza rozwiązać umowę o pracę, zawarta na czas nieokreślony.   Kiedy staż pracy może być przedłużony?   Jak wspominaliśmy do okresu wypowiedzenia liczy się tylko staż pracy wypracowany u tego pracodawcy, od którego pracownik zamierza odejść. Istnieje wyjątek od tej reguły. Jeżeli dany pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego pracodawcy, (np.: dana firma została sprzedana innej lub wniesiona jako aport do innej spółki), okresy zatrudnienia ulegają zsumowaniu. Wówczas mimo zmiany pracodawcy okres wypowiedzenia zależy od sumy okresów przepracowanych w obu firmach   Skrócenie okresu wypowiedzenia przy umowie na czas nieokreślony   Strony nie mają obowiązku zachowania okresu wypowiedzenia, mogą go skrócić dowolnie lub całkowicie z niego zrezygnować Jednak nie można tego uczynić na wyrost. Skrócenie terminu może mieć miejsce dopiero po złożeniu wypowiedzenia. Podpisanie takiego porozumienia nie zmienia tryby rozwiązania umowy o pracę - nadal jest to wypowiedzenie, nie zaś porozumienie stron.   Zobacz też artykuły:   Okresy wypowiedzenia w Polsce Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny Okres wypowiedzenia umowy na czas określony Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony