Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  Zobacz też artykuły:   Okresy wypowiedzenia w Polsce Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny Okres wypowiedzenia umowy na czas określony Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony     ! UWAGA Rozwiązanie umowy na czas określony nie zawsze możliwe   W przypadku zawierania umowy na czas określony trzeba sprawdzić, jakie warunki wypowiedzenia nam przysługują. Jest to jedyny typ umowy o pracę, której w pewnych okolicznościach nie można rozwiązać za wypowiedzeniem. Najczęściej jest stosowany przez pracodawców, którzy obawiają się utraty pracownika. Najczęściej taka umowa jest, zatem propozycją pracodawcy..   Kiedy można wypowiedzieć umowę na czas określony?   Kodeks Pracy przewiduje rozwiązanie umowy na czas określony tylko możliwość szczególnych przypadkach. Umowę o pracę zawartą na czas określony obie strony umowy, zarówno pracownik, jak i pracodawca, mogą wypowiedzieć, jeśli zostaną spełnione poniższe warunki:  Kiedy można wypowiedzieć umowę na czas określony?   Umowa musi być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy; Strony muszą zastrzec w umowie możliwość rozwiązania w takim trybie.     Coraz bardziej powszechne jest zawieranie pierwszej umowy o pracę na nietypowy, określony czas 7 miesięcy, zamiast umowy o prace na okres próbny. Daje to przede wszystkim pracownikowi większy komfort psychiczny i większą stabilizację niż umowa na okres próbny (zawierana najczęściej na 3 miesiące). Należy jednak upewnić się czy w takim przypadku został uwzględniony drugi warunek, a mianowicie zawarcie w umowie informacji o możliwości wypowiedzenia.   Okres wypowiedzenia umowy na czas określony   Umowę o pracę zawartą na czas określony można wypowiedzieć tylko w przypadku, kiedy w umowie została zawarta klauzula możliwość możliwym wypowiedzeniu, czyli pracodawca przewidział taką ewentualność, a dodatkowo umową została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Jeżeli spełnione zostaną warunki opisane powyżej i j istnieje możliwość wypowiedzenia to okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony wynosi 2 tygodnie   Zobacz też artykuły:   Okresy wypowiedzenia w Polsce Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny Okres wypowiedzenia umowy na czas określony Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony