Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  Jakie są możliwe okresy wypowiedzenia liczone w pełnych miesiącach?   Przepisy Kodeksu Pracy zakładają stosowanie okresów wypowiedzenia stosunku pracy, liczonych w miesiącach, rozumianych jako miesiące kalendarzowe. Okresy wypowiedzenia stosunku pracy, liczone w pełnych miesiącach dopuszczalne przez polski Kodeks Pracy to:   1 miesiąc; 3 miesiące   Przy jakich umowach występują okresy wypowiedzenia liczone w pełnych miesiącach?   Okresy wypowiedzenia stosunku pracy, liczone w pełnych miesiącach kalendarzowych występują przy umowie na czas nieokreślony, gdzie termin wypowiedzenia jest równy:   1 miesiąc - przy okresie zatrudnienia, co najmniej 6 miesięcy; 3 miesiące - przy okresie zatrudnienia, co najmniej 3 lata;   Jak w praktyce wylicza się moment rozpoczęcia biegu wypowiedzenia?   Jeżeli którakolwiek ze stron umowy zawartej na czas nieokreślony, zarówno pracownik, jak i pracodawca wypowiada warunki umowy, wypowiedzenie liczone jest wymiarze jednego lub trzech pełnych miesięcy kalendarzowych. Okres wypowiedzenia kończy się, zatem z ostatnim dniem miesiąca i trwa pełen miesiąc lub pełne trzy miesiące, gdzie każdy miesiąc rozumiany jest jako kolejny rzeczywisty miesiąc kalendarzowego. Trzeba pamiętać, że występują miesiące 30, 31 oraz 28- 29 dniowe. Jako moment rozpoczęcia biegu wypowiedzenia uznaje się pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie stosunku pracy przez którąś ze stron umowy. Poniżej znajdą Państwo przy kłady obrazujące tę sytuację   Okres wypowiedzenia stosunku pracy w wymiarze 1 miesiąca   Jeżeli pracownik złoży wypowiedzenie 15 sierpnia, mając prawo do zachowania okresu wypowiedzenia w wymiarze 1 miesiąca, jego wypowiedzenie rozpocznie bieg 1 września. Okres wypowiedzenia zakończy się, zatem po pełnym miesiącu kalendarzowym, tj. 30 września. Podobna sytuacja będzie miała miejsce, jeśli pracownik złoży wypowiedzenie począwszy od 1 sierpnia aż do dnia 31 sierpnia. W takich przypadkach okres wypowiedzenia również zakończy się z dniem 30 września. Jeśli natomiast pracownik zdąży złożyć wypowiedzenie przed 1 sierpnia, czyli jeszcze w lipcu, okres wypowiedzenia zakończy się 31 sierpnia.  Okres wypowiedzenia stosunku pracy w wymiarze 3 miesięcy   Analogicznie rozumując, jeżeli pracownik złoży wypowiedzenie 15 sierpnia, mając prawo do zachowania okresu wypowiedzenia w wymiarze 3 miesięcy, jego wypowiedzenie rozpocznie bieg 1 września. Okres wypowiedzenia zakończy się, zatem po skończeniu się trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, tj. 30 listopada. Podobna sytuacja będzie miała miejsce, jeśli pracownik złoży wypowiedzenie począwszy od 1 sierpnia aż do dnia 31 sierpnia. W takich przypadkach okres wypowiedzenia również zakończy się z dniem 30 listopada. Jeśli natomiast pracownik zdąży złożyć wypowiedzenie przed 1 sierpnia, czyli jeszcze w lipcu, okres wypowiedzenia zakończy się 31 października Jak widać warto przypilnować tych granicznych decydując się rozwiązać umowę na okres nieokreślony. Najważniejsze to zdążyć doręczyć wypowiedzenie przed 1 dniem następnego miesiąca. Inaczej zamiast 3 miesięcy wypowiedzenia, może wyjść prawie 4 miesiące. Jeśli właśnie zmieniamy miejsce pracy trzeba o tym fakcie poinformować przyszłego pracodawcę.