Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  Jakie są możliwe okresy wypowiedzenia liczone w pełnych tygodniach?   Przepisy Kodeksu Pracy zakładają stosowanie okresów wypowiedzenia stosunku pracy, liczonych w tygodniach, rozumianych jako tygodnie kalendarzowe. Okresy wypowiedzenia stosunku pracy, liczone w pełnych tygodniach dopuszczalne przez polski Kodeks Pracy to:   1 tygodzień; 2 tygodnie.     Przy jakich umowach występują okresy wypowiedzenia liczone w pełnych tygodniach?   Okresy wypowiedzenia stosunku pracy, liczone w pełnych tygodniach kalendarzowych występują przy umowach:   na czas nieokreślony, gdzie termin wypowiedzenia jest równy: 2 tygodnie - przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy; na czas próbny, gdzie termin wypowiedzenia jest równy: 1 tydzień - jeżeli okres próbny wynosi więcej niż 2 tygodnie; 2 tygodnie - jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące; na czas określony, gdzie termin wypowiedzenia jest równy: 2 tygodnie w każdym przypadku, jeżeli dodatkowo spełnione są oba warunki: w umowie została zawarta klauzula o możliwym wypowiedzeniu a dodatkowo umową została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy    UWAGA! Umowę o pracę zawartą na czas określony można wypowiedzieć tylko w przypadku, kiedy w umowie została zawarta klauzula możliwość możliwym wypowiedzeniu, czyli pracodawca przewidział taką ewentualność, a dodatkowo umową została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy     Jak w praktyce wylicza się moment rozpoczęcia biegu wypowiedzenia?   Jeżeli którakolwiek ze stron umowy zawartej na czas nieokreślony, zarówno pracownik, jak i pracodawca wypowiada warunki umowy, wypowiedzenie liczone jest wymiarze jednego lub dwóch pełnych tygodni kalendarzowych, gdzie każdy tydzień jest rozumiany kalendarzowy, a więc liczony jako 7 dni Jako moment rozpoczęcia biegu wypowiedzenia uznaje się tu pierwszą niedzielę występującą po dniu złożenia wypowiedzenia stosunku pracy przez którąś ze stron umowy. Osdtatnim dniem wypowiedzenie jest zawsze sobota. (Art. 30 k.p. § 21.  Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.) Okres wypowiedzenia kończy się po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych zawsze w sobotę. Odliczając tygodniowy  lub 2 tygodniowy   okres wypowiedzenia można stwierdzić , że sobota jest ostatnim dniem, w którym można dostarczyć wypowiedzenie warunków pracy, zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. W p4raktyce ostatnim dniem na doręczenie wypowiedzenia jest zwykle piątek, bo w większośći firm tydzień 5 dniowy tydzień  roboczy kończy się właśnie w piątek. W pozostałych firmach , w których sobota jest dniem pracujacym to właśnie sobota jest ostatecznym dniem, w którym można wypowiedzeieć pracę. Poniżej znajdą Państwo przykłady obrazujące dokładniej tę sytuację.    Okres wypowiedzenia stosunku pracy w wymiarze 1 tygodnia   Jeżeli pracownik złoży wypowiedzenie w środę 7 lutego 2008 roku, mając prawo do zachowania okresu wypowiedzenia w wymiarze 1 tygodnia, jego wypowiedzenie rozpocznie bieg w niedzielę, 10 lutego 2008. Okres wypowiedzenia zakończy się, zatem po upływie tygodnia kalendarzowego, 7 dni, czyli w niedziele  - 16 lutego Podobna sytuacja będzie miała miejsce, jeśli pracownik złoży wypowiedzenie w którykolwiek inny dzień tego tygodnia, tj począwszy od 4 lutego a skończywszy na 9 lutym 2008 Jeśli natomiast pracownik nie zdąży złożyć wypowiedzenie przed niedzielą  10 lutego 2008, będzie czekał kolejny tydzień, aż jego wypowiedzenie się rozpocznie. Oznacza, że ostatnim dniem na złożenie wypowiedzenia jest zawsze sobota, w tym przykładzie dokładnie sobota 9 lutego 2008.  nalezy jednak pamiętać, aby dostarczyć wypowiedzenie w ostatnim dniu roboczym w danym tygodniu, czyli jesli firma pracuję od poniedziałku do piatku, trzeba złożyć wypowiedzenie najpóżńiej w piątek.   Okres wypowiedzenia stosunku pracy w wymiarze 2 tygodni   Analogicznie rozumując, jeżeli pracownik złoży wypowiedzenie w środę 7 lutego 2008 roku, mając prawo do zachowania okresu wypowiedzenia w wymiarze 2 tygodni, jego wypowiedzenie rozpocznie bieg w niedzielę, 10 lutego 2008. Okres wypowiedzenia zakończy się, zatem po upływie tygodnia kalendarzowego, 14 dni, czyli 23 lutego Podobna sytuacja będzie miała miejsce, jeśli pracownik złoży wypowiedzenie w którykolwiek inny dzień tego tygodnia, tj począwszy od 4 lutego a skończywszy na 9 lutym 2008. Składając w którymś z tych dni rezygnację z pracy, okres wypowiedzenia również zakończy się z dniem 23 lutego Jeśli natomiast pracownik nie zdąży złożyć wypowiedzenie przed  niedzielą 10 lutego 2008, będzie czekał kolejny tydzień, aż jego wypowiedzenie będzie mogło się rozpocząć W praktyce oznacza, że ostatnim dniem na złożenie wypowiedzenia jest zawsze sobota , w tym przykładzie dokładnie sobota, 9 lutego 2008.   Uwagi końcowe Jak widać warto przypilnować tego granicznego momentu decydując się rozwiązać umowę o pracę. Najważniejsze to, aby mając tygodniowe lub dwu-tygodniowe wypowiedzenie zdążyć doręczyć wypowiedzenie najpóźniej w sobota, o ile oczywiście zależy nam na czasie, lub w piątek, jeśli firma jest zamnkięta w sobotę.