Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  Jakie są najbardziej popularne okresy wypowiedzenia liczone w dniach roboczych?   Przepisy Kodeksu Pracy zakładają stosowanie okresów wypowiedzenia stosunku pracy, liczonych w dniach roboczych. Okresy wypowiedzenia stosunku pracy, liczone w dniach roboczych miesiącach najczęściej spotykane to:   3 dni robocze - przy okresie próbnym, który zawarty jest na czas krótszy niż 2 tygodnie; 3 dni robocze - przy umowie zawartej na czas określony, krótszy niż 2 tygodnie.     Przy jakich umowach występują okresy wypowiedzenia liczone w dniach roboczych?   Okresy wypowiedzenia stosunku pracy, liczone w pełnych miesiącach kalendarzowych występują przy:   Umowa na okres próbny; Umowa na czas określony krótki; Umowa na zastępstwo.      Przy jakich umowach występują okresy wypowiedzenia liczone w dniach roboczych?   Z okresem wypowiedzenia liczonym w dniach roboczych mamy do czynienia przy krótkich umowach na czas określony (art. 34 pkt 1 k.p.). Ponadto występuje on przy umowie o zastępstwo, (art. 33 k.p. )   Jak w praktyce wylicza się moment rozpoczęcia biegu wypowiedzenia liczony w dniach roboczych?   W praktyce pojawia się pytanie, czy dniami roboczymi przy wymówieniu są wszystkie dni poza ustawowo wolnymi od pracy, czy może tylko dni pracy obowiązujące pracownika? Przepisy Kodeksu Pracy wspominając o okresie wypowiedzenia liczonego w dniach roboczych przytaczają tylko ogólną definicję kodeksową dni roboczych, bez odniesienia do rozkładu czasu pracy stosowanego w danym zakładzie pracy. Kodeks Pracy głosi również, że dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Zatem przy określeniu momentu, w którym okres wypowiedzenia liczonego w dniach roboczych zaczyna swój bieg bierze się pod uwagę wszystkie dni poza niedzielami i dniami świątecznymi, łącznie z dniami dodatkowo wolnymi od pracy, czyli zazwyczaj sobotami. Jako pierwszy dzień wypowiedzenia uznaje się dzień roboczy, który następuje po dniu doręczenia wypowiedzenia umowy o pracę zawartą na krótki okres czasu ( umowa na okres próbny, umowa na czas określony krótki, umowa na zastępstwo) Kolejne dni okresu wypowiedzenia odlicza się dopiero począwszy od dnia następnego podacie złożenia wymówienia.