Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  Przepisy polskiego Kodeksu Pracy jasno określają, że przypadku okresów wypowiedzenia umów o pracę, dozwolone są tyko okresy wypowiedzenia liczone w tygodniach i w miesiącach, rozumianych jako kalendarzowe. Kolejną ważna sprawą, o której warto wiedzieć to moment, od kiedy zaczyna się liczyć okres wypowiedzenia. Zależy on również od rodzaju podpisanej umowy oraz długości okresu wypowiedzenia, jaki przysługuje danemu pracownikowi.   Kiedy rozpoczyna się bieg wypowiedzenia umowy o pracę, liczony w miesiącach?   Możemy spotkać się z wypowiedzeniem umowy na czas nieokreślony o długości jednego lub trzech miesięcy w zależności od stażu przepracowanego u pracodawcy, z którym zamierzamy rozwiązać współpracę. Jako moment rozpoczęcia biegu wypowiedzenia uznaje się pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie stosunku pracy przez którąś ze stron umowy. Okres wypowiedzenia kończy się, zatem z ostatnim dniem miesiąca. Okres ten trwa zatem pełen miesiąc lub pełne trzy miesiące, gdzie każdy miesiąc rozumiany jest jako kolejny rzeczywisty miesiąc kalendarzowego. Trzeba pamiętać, że występują miesiące 30, 31 oraz 28- 29 dniowe. Więcej na ten temat w artykule:   Od kiedy liczy się okres wypowiedzenia umowy o pracę, liczony w pełnych miesiącach?    Kiedy rozpoczyna się bieg wypowiedzenia umowy o pracę liczony w tygodniach?   Jeżeli którakolwiek ze stron umowy zawartej na czas nieokreślony, zarówno pracownik, jak i pracodawca wypowiada warunki umowy, wypowiedzenie liczone jest wymiarze jednego lub dwóch pełnych tygodni kalendarzowych, gdzie każdy tydzień jest rozumiany kalendarzowy, a więc liczony jako 7 dni   Jako moment rozpoczęcia biegu wypowiedzenia uznaje się tu pierwszą niedzielę występującą po dniu złożenia wypowiedzenia stosunku pracy przez którąkolwiek ze stron umowy.   Okres wypowiedzenia kończy się po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych, zatem sobota zawsze jest ostatnim dniem okresu wypowiedzenia gdzie tydzień jest rozumiany kalendarzowy, a więc liczony jako 7 dni   UWAGA! Najważniejsze to przypilnować granicznego momentu decydując się rozwiązać umowę o pracę Należy pamietać, aby mając tygodniowe lub dwu-tygodniowe wypowiedzenie zdążyć doręczyć wypowiedzenie najpóźniej w sobotę, o ile oczywiście zależy nam na czasie.   Więcej na ten temat w artykule:   Od kiedy liczy się okres wypowiedzenia umowy o pracę, liczony w pełnych tygodniach?  Kiedy rozpoczyna się bieg wypowiedzenia umowy o pracę, liczony w dniach roboczych?   Okres wypowiedzenia liczony w dniach roboczych jest w pewnych sytuacjach dopuszczalny i występuje tylko w szczególnych przypadkach umów zawartych na krótki okres czasu.   Z okresem wypowiedzenia liczonym w dniach roboczych mamy do czynienia przy krótkich umowach na czas określony. Ponadto występuje on przy umowie o zastępstwo.   Przepisy Kodeksu Pracy wspominając o okresie wypowiedzenia liczonego w dniach roboczych przytaczają tylko ogólną definicję kodeksową dni roboczych, bez odniesienia do rozkładu czasu pracy stosowanego w danym zakładzie pracy.   Przy określeniu momentu, w którym okres wypowiedzenia liczonego w dniach roboczych zaczyna swój bieg bierze się pod uwagę wszystkie dni poza niedzielami i dniami świątecznymi, łącznie z dniami dodatkowo wolnymi od pracy, czyli zazwyczaj sobotami.   Jako pierwszy dzień wypowiedzenia uznaje się dzień roboczy, który następuje po dniu doręczenia wypowiedzenia umowy o pracę zawartą na krótki okres czasu ( umowa na okres próbny, umowa na czas określony krótki, umowa na zastępstwo)   Więcej na ten temat w artykule:   Od kiedy liczy się okres wypowiedzenia umowy o pracę, liczony w dniach roboczych?