Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
  Więcej na ten temat znajdą Państwo w artykule:   Prawidłowe powody wypowiedzenia umowy o pracę   Przykłady prawidłowych przyczyn, z których można wypowiedzieć umowę o pracę   Poniżej przedstawiamy przykłady sytuacji, w których wypowiedzenie umowy o pracę może być uznane za zasadne.   Częsta absencja w pracy spowodowana chorobą, która dezorganizuje sprawne funkcjonowanie zakładu pracy; Liczne, mniej poważne uchybienia w pracy, będące następstwem niedbalstwa ze strony pracownika; Naruszanie przez pracownika materialnie odpowiedzialnego obowiązku rzetelnego wydawania i przyjmowania towarów; Naruszenie obowiązku dbałości o dobro pracodawcy przejawiające się na przykład poprzez popieranie przez tego pracownika szkodzących pracodawcy działań zmierzających do ogłoszenia jego upadłości, a zwłaszcza do przejęcia maszyn i urządzeń przez spółkę, której pracownik jest udziałowcem; Utrata zaufania do niekompetentnego zawodowo pracownika, który obiektywnie nie radzi sobie z wymaganiami niezbędnymi do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku;  Przykłady prawidłowych przyczyn, z których można wypowiedzieć umowę o pracę   Niezawiniony przez pracownika brak umiejętności pracy w zespole; Likwidacja stanowiska pracy i brak możliwości zatrudnienia pracownika na innym stanowisku, jeżeli decyzja o likwidacji jest na tyle zaawansowana realizacyjnie, że nie ma wątpliwości co do jej wykonania.   Nieobecność w pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę   Pracodawca, ma możliwość wypowiedzieć umowę o pracę ze względu na brak dyspozycyjności pracownika, rozumianej jako możliwość liczenia na obecność pracownika w pracy w czasie na nią przeznaczonym. Warto tu dodać, że pracodawca ten nie narusza w ten sposób zasad współżycia społecznego. W tym przypadku uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia stanowią dla przykładu częste absencje pracownika spowodowane złym stanem zdrowia jego samego lub dzieci. Uzasadnioną przyczyny mogą też być w tym przypadku inne przypadki usprawiedliwionej nieobecności, które powodują konieczność planowania niespodziewanych zastępstw, oraz uniemożliwiają w razie potrzeby planować, że dany pracownik będzie w stanie zastąpić innego pracownika.   Polecamy   Więcej na ten temat znajdą Państwo w artykule:   Przykłady prawidłowych przyczyn wypowiedzenia umowę o pracę