Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia                                                                                                                          ........................................                                                                                                                   (miejscowość data)   ................................................................... ...................................................................                                                    (nazwa i adres pracodawcy)                                                                          ..................................................................................                                                                      ..................................................................................                                                                      ..................................................................................                                                                                                             (imię i nazwisko, adres pracownika)       Z dniem ...................................................... rozwiązuję bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą dnia ........................... na podstawie art. ......................Kodeksu Pracy z powodu ...................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................       ....................................................                                                                                                (podpis pracodawcy)