Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

KURSY | TELEFONY | TORTY | ELEKTRO | FINANSE | MODA | KOMÓRKI | AGD | WAKACJE | UBRANIA | BEZPIECZEŃSTWO
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia                                                                                                                     .............................................                                                                                                                                                                (miejscowość data)   ................................................................ ...............................................................   (imię i nazwisko, adres pracownika)                                                                                               .............................................................                                                                                           .............................................................                                                                                           .............................................................                                                                                                                                       (nazwa i adres pracodawcy)         Z dniem .............................rozwiązuję bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą dnia ............................. na podstawie art. .............................................Kodeksu Pracy z powodu ...................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................     ..........................................                                                                              (podpis pracownika)