Praca sezonowa w Niemczech

W polskich Urzędach Pracy często pojawiają się oferty pracy sezonowej w Niemczech i wciąż cieszą się one dużym zainteresowaniem, przede wszystkim ze względu na małą odległość i przyzwyczajenie. Co roku, na sezon do Niemiec wyjeżdża prawie 300 tysięcy pracowników z Polski.

Polakom najłatwiej jest wyjechać do pracy sezonowej, bowiem w Niemczech można legalnie pracować bez pozwolenia na pobyt tylko cztery miesięce, a pozwolenie na pobyt bardzo trudno uzyskać.

Niemcy cenią sobie pracę naszych rodaków, jednak unijne regulacje prawne dotyczące opłacania składki ubezpieczeniowej za zatrudnionych Polaków także na konto polskiego ZUS-u, nie są korzystne zarówno dla strony polskiej jak i niemieckiej. W związku z tym należy spodziewać się pewnych utrudnień, związanych z zatrudnieniem w Niemczech, zwłaszcza w niektórych branżach (patrz: Ubezpieczenie). Innym problemem jest rosnące bezrobocie, zwłaszcza wśród pracowników nisko wykwalifikowanych. Napływu właśnie tej kategorii osób najbardziej obawiają się nasi zachodni sąsiedzi.

 

[ 19/05/2006 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8