Praca w Luksemburgu

KTO, GDZIE I JAK ZNAJDZIE PRACĘ

Kto ma szansę na pracę w Luksemburgu? 

Na dzień dzisiejszy szansę na znalezienie zatrudnienia mają przede wszystkim pracownicy instytucji europejskich, które mają w tym kraju swoje siedziby, np. Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Szansę na zatrudnienie w tym kraju mają głównie wysoko wykwalifikowani specjaliści, głównie lekarze, inżynierowie czy technicy. 

Jak szukać pracy w Luksemburgu?

Szukania pracy w Luksemburgu dobrze rozpocząć w Administration de l’Emploi, czyli w narodowym biurze pracy, gdzie pracodawcy umieszczają swoje ogłoszenia.
Popularną formą szukania pracy w tym kraju jest sieć kontaktów nieformalnych poprzez znajomości oraz korzystanie z telefonu.

 

[ 01/05/2004 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6