Jak rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem ?

 

O rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem mówimy wtedy, kiedy jedna ze stron składa pisemne wypowiedzenie stosunku pracy

Wypowiedzenie może być złożone na takich samych warunkach przez pracownika jak i przełożonego. Wypowiedzenie nabiera mocy prawnej, czyli umowa o pracę zostaje rozwiązana po okresie czasu ściśle określonego w wypowiedzeniu. Kiedy można wypowiedzieć stosunek pracy a w jakich przypadkach nie można wypowiedzieć i w jakiej formie można to uczynić ? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w tym artykule.

Na wstępie należy wspomnieć, że nie wszystkie umowy o pracę można wypowiedzieć. Rodzaje umów o pracę, które można lub nie można rozwiązać  za wypowiedzeniem są opisane w kolejnych artykułach:

 

 

[ 09/11/2006 ]
1 | 2 | 3