Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Z formalnego punktu widzenia istnieją dwie formy rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron:

 

Porozumienie klasyczne

 

Jest to taka forma umowy pisemnej, w której obie strony, zarówno pracownik, jak i pracodawca wyrażają wolę rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Obie strony podpisują się w tej umowie.

 

 

Porozumienie na wniosek

 

W tej formie pracownik, przedkłada pisemny wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Pracodawca natomiast wyraża swoją wolę poprzez przychylenie się do wniosku pracownika, czyli udzielając mu zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Taka forma jest stosowana najczęściej, zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach. Często prawcodawca jako adnotację zamieszcza tylko "Wyrażam zgodę"

 

Karencja w wypłacie zasiłku dla bezrobotnych

 

To jest jedyny minus takiego sposobu wypowiedzenia umowy o pracę. Pracownik zamierzajacy zarejestrować się jako bezrobotny, musi się liczyć z 90 dniową karencją w wypłacie zasiłku

[ 04/12/2006 ]
1 | 2